Hero image

Fyra kurvor för extra säkerhet

News | 21. November 2019.
4KS är ett av de senaste mekaniska låssystemen från EVVA. Men var finns nu den fjärde kurvan som alla pratar om? Vi har frågat Roman Kietaibl, säljchef för regionen östra Österrike.  

Hur började du jobba hos EVVA?
Jag har arbetat med försäljning sedan jag var 19 år. Det hela började med en lärlingsutbildning på området för detaljhandel. Dock hade jag som mål att göra affärer i större skala. Jag ville dessutom tillbringa mer tid med min familj. I mitt arbete reser jag och ser en hel del. Ingen dag är den andra lik. Jag är lika flexibel som våra system (skrattar).

Vad ingår i dina arbetsuppgifter?
På mitt visitkort står det att jag är säljchef för region öst. Tillsammans med Stefan Werschlein bildar vi en task force för Wien. Vi fokuserar på bostadshus och industribyggnader.

Var kommer fokus att ligga i projekt med 4KS?
Vi kan genomföra projekt med flerfamiljsbostäder som omfattar 40 till 50 bostäder  eller områden med 400 till 500 bostäder. 4KS har ett mycket brett användningsområde.

Hur tilldelas ni projekt vanligtvis?
Jag har arbetat för EVVA i 18 år. Å ena sidan får vi in projekt genom personliga kontakter Å andra sidan har vi den österrikiska byggdatabasen. Baserat på dessa uppgifter sköter vi då kontakten med kunderna. 

Vad kan du berätta om 4KS-projekt?
Tidigare var stiftsystemen vanligast i bostadshus, men nu ser vi en allt starkare tendens till ökad användning av 4KS. Till stor del har det också att göra med att objekten blir att exklusivare och kraven därmed högre. Samtidigt finns även ett stort behov av säkerhet och flexibilitet. Fördelningen mellan stiftsystem och kurvsystem är uppskattningsvis 50/50.

Vad fascinerar dig med 4KS?
Ett av huvudargumenten för 4KS och för det tidigare systemet 3KSplus är säkerhetsnivån. Högre motståndsklasser ger högre inbrottssäkerhet. Med 4KS åtnjuter man dessutom samma höga komfort som med ett system med vändnycklar. I jämförelse med ett stiftsystem är den fjäderlösa principen dessutom betydligt robustare och mer hållbar. Det gäller inte bara i bostadshus utan även exempelvis i äldreboenden i Wien, som omfattar upp till 500 bostäder per objekt. De är som små städer i staden som mycket väl kan behöva den flexibilitet som 4KS erbjuder. Här finns helt enkelt så många olika områden till vilka behöriga personer måste ha tillträde även i nödfall. Räddningskedjan måste fungera perfekt i dessa fall. 4KS avbildar dessa komplexa låssystem perfekt.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com