FAQ Säkerhetssystem

Säkerhetssystemteknik är ett brett och komplext område. En del frågor och svar kommer att belysa några av de mer komplexa frågorna och ge svar på viktiga vanliga frågor.

Moderna låssystem ger ett utmärkt skydd av dina lokaler med hjälp av olika mekaniska eller elektroniska lösningar. Med en kombination av olika medier som nycklar, taggar eller kort förstärks detta ytterligare. Avgörande för säkerheten är fackmässig planering och implementering samt regelbundet underhåll av ditt låssystem. På så sätt kan obehörigt tillträde och olagliga kopior av dina nycklar förhindras. Elektroniska låssystem erbjuder dessutom möjligheten att omgående deaktivera mediet vid förlust.

När man väljer låssystem är det i princip viktigt att veta hur fastigheten som ska säkras också ska används, hur många personer som behöver tillträde och hur mycket antalet sedan varierar. Ett mekaniskt låssystem lämpar sig till exempel om varken behörigheterna eller antalet utlämnade nycklar ändras ofta. Detta kan till exempel vara fallet i flerfamiljbostäder eller på mindre företag. Stora organisationer kräver ofta en högre grad av flexibilitet när det gäller tillträdeskontroll – bland annat eftersom behörigheterna ofta ändras. I detta sammanhang lämpar sig ett elektroniskt låssystem.

Det finns flera faktorer som du måste ta hänsyn till vid planeringen av ditt låssystem för att garantera en hög säkerhets- och effektivitetsnivå. Detta inkluderar bland annat:

 • Antal dörrar och ingångar som ska säkras
 • Lokalernas individuella säkerhetskrav
 • Typ av låscylinder som behövs
 • Organisationens storlek och komplexitet
 • Antalet användare
 • Ändringsfrekvens för behörigheter

Beroende på krav kan du välja mellan mekaniska, elektroniska eller kombinerade låssystem. Använd gärna EVVA AccessDesigner för att enkelt planera, projektera och beställa ditt individuella låssystem. Vi kan även rekommendera vårt whitepaper om moderna låssystem. Självklart hjälper vi dig även personligen. Vi ser fram emot att höra från dig och att ge dig råd om hur du hittar den bästa lösningen för din organisation.

Motståndsklasserna klassificerar förmågan att stå emot inbrott. De definierar hur motståndskraftiga fönster och dörrar är mot inbrott. Ju högre klass desto längre tid tar det för inbrottstjuvarna att bryta sig in, och desto större är sannolikheten att de kommer att behöva professionella verktyg.

Motståndsklasserna är uppdelade enligt de verktyg och arbetsmetoder som används av inbrottstjuvarna, i syfte att göra en jämförelse på europeisk nivå och att kategorisera dessa element i enlighet med EN1627-1630.

EVVA-nycklar är skyddade på olika sätt för att det ska vara så svårt som möjligt att kopiera dem:

1. Tekniskt och teknologiskt nyckelskydd

Låssystem från EVVA utvecklas i företagets egna designavdelning och uppfyller mycket stränga tekniska standarder. De kan endast tillverkas med hjälp av specialmaskiner.

2. Organisatoriskt nyckelskydd

Endast auktoriserade nyckelinnehavare kan beställa nya nycklar från EVVA eller en EVVA-partner. För att användare ska kunna identifieras medföljer ett säkerhetskort vid leverans av cylindern.

3. Rättsligt nyckelskydd

Alla låssystem och nyckelprofiler från EVVA är patenterade.

Mät alltid från mitten av låsstolpen (cylinderskruven) till den yttre kanten av dörren, inklusive beslagets vidd.

Exempel:

36 mm (längd A)+ 31 mm (längd I) = 67,0 mm total längd t.ex. 36 + 31 = DZ 36/31

Här hittar du information om hur du installerar, använder och sköter din cylinder korrekt.

Med ett låssystem kan personer som har tillträdesbehörighet till flera dörrar inom samma system, öppna dessa dörrar med en enda nyckel.

Dina fördelar:

 • Säkerhet med så få nycklar som möjligt
 • Enkel hantering, eftersom samma nyckel kan öppna alla relevanta dörrar
 • Förenklad organisation
 • Det går att fastställa exakt vem som ska ha tillträde till vilka områden
 • Alla dörrar med cylinder och cylindertyper (huvudingångdörrar, inomhusdörrar, garagedörrar etc.) kan låsas med samma nyckel

I följande översikt ser du tydlig vilka fyra olika låssystem som finns. Din EVVA-installatör eller din EVVA-partner hjälper dig gärna att hitta en lösning som passar för just din fastighet.

System med generalhuvudnyckel

Flera huvudgrupper med underordnade grupp- och personnycklar sammanförs under en generalhuvudnyckel och flera undergruppshuvudnycklar i enlighet med företagets hierarkiska struktur (för komplexa organisationer, till exempel administrations- och infrastrukturföretag, industrier, etc.).

Huvudnyckelsystemet

Huvudnyckelsystemet har olika låscylindrar med en tilldelad huvudnyckel (t.ex. för den kommersiella sektorn).

Låssystem med teknisk huvudnyckel

För exempelvis lägenhetskomplex. De enskilda lägenheterna har olika låscylindrar. Alla som bor i lägenheterna kan låsa sina lägenhetsdörrar och huvudingången med den egna nyckeln. Det går även att integrera en huvudnyckel som låser alla teknikrum.

Kombinerat låssystem

Utöver det mekaniska låssystemet skyddas dörrarna även av ett elektroniskt låssystem. Det mekaniska och även det elektroniska systemet kan endast betjänas av användaren med ett ID-medium (kombinationsnyckel).

 

Nödöppning med BSZ-funktion

En isatt nyckel kan blockera låscylinderns funktion. Detta kan utgöra en säkerhetsrisk, i synnerhet i ett nödfall.

Vad kan man alltså göra om till exempel en familjemedlem eller en hotellgäst lämnar nyckeln instucken i låset på insidan av dörren och det uppstår ett nödfall? Lösningen: EVVAs dubbelcylindrar kan som tillval utrustas med en BSZ-funktion. BSZ är en funktion gör att cylindern kan låsas från båda sidorna, även om en behörig nyckel finns instucken på ena sidan av dörren.

Nödöppning med övergripande behörighet.

Särskilt i företag är det viktigt att man i samband med ett nödfall har kontrollerat tillträde till alla rum. EVVA erbjuder en så kallad övergripande behörighet. Detta innebär att en person med en behörig nyckel kan ta ut låssystemets huvudnyckel (GMK) eller gruppnyckel på ett kontrollerat sätt och på så sätt få tillträde vid ett nödfall.

Huvudnyckeln måste alltid vara tillgänglig för räddningstjänst, såsom brandkår, i samband med brand eller annat nödfall. Nyckeln kan förvaras i ett nyckelrör från EVVA.

Har du hittat en EVVA-nyckel på kontoret, gatan, tåget eller någon annanstans och vet inte vem den tillhör? Lämna in nyckeln tillsammans med information om var du har hittat den på någon av följande platser:

EVVA tackar i förväg  för din hjälp!


+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com