Elektroniska låssystem

De elektroniska tillträdessystemen från EVVA kombinerar hög säkerhet med enkel användning.

De elektroniska cylindrarna från EVVA erbjuder flexibel och hög säkerhet för byggnader med många behöriga personer. Det stora produktutbudet av elektroniska lås möjliggör säkerhetslösningar för bostadshus, kontorsbyggnader, offentliga byggnader och sociala inrättningar.

Den stora fördelen med elektroniska låssystem är att det är enkelt att tilldela behörigheter. Om ID-mediet tappas bort behöver cylindern inte bytas ut, utan endast mediet (smarttelefonen, kortet, taggen) spärras. Vid stor personalomsättning är den elektroniska hanteringen av behörigheter en effektiv säkerhetslösning.

Elektroniska låssystem består av elektroniska dörrkomponenter (låscylinder, dörrbeslag, handtag, motorcylinder eller väggläsare), som styrs och manövreras med elektroniska ID-medier (smarttelefon, kort, tagg, etc.). Det aktuella ID-mediet programmeras med olika behörigheter (vem har tillträde till VILKA områden i en fastighet och NÄR) och vid behov spärras enkelt. Visa mer: Låssystem

Elektroniska låssystem är praktiska i de fall behörigheterna ofta ändras. För företag med många filialer är ett elektronisk låssystem ett effektivt koncept för hantering av behörigheter. Händelse- och systemloggar i systemet säkerställer fullständig kontroll och transparens.

EVVA erbjuder olika ID-medier för lagring av behörigheter

  • Smarttelefon
  • Klassiskt kort, minitagg eller tagg
  • Kombinyckel eller armband

Med moderna mjukvarulösningar för administration och mobila applikationer kan behörigheter hanteras enkelt och säkert:

  • Aktivering av nya medier
  • Förändring av behörigheter
  • Spärrning av befintliga behörigheter

Elektroniska låssystem från EVVA uppfyller de stränga dataskyddsbestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning och erbjuder ett flexibelt dataskydd för marknaden.

Företagskontakt För partners och företag EVVA Scandinavia AB
Skicka e-post
Uppringningstjänst

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com