Lösungen Bahnhof

Infrastruktur

Tågstationer | Flygplatser

Tågstationer och flygplatser är knutpunkter där det samlas mycket människor. Att se till att dessa vägleds säkert genom anläggningarna är ytterligare en uppgift som låssystem har. Nödutgångar, teknikrum, personalutgångar, hissar, säljlokaler och fler element måste tilldelas en tydlig behörighetsstruktur. EVVA knows how.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/xvTyg2kq9ck?rel=0&enablejsapi=1&showinfo=0&origin=https%3A%2F%2Fwww.evva.com

Dina krav:

 

 • Manipulationsskydd
  Eftersom säkerheten för tusentals människor står på spel varje dag
 • Permanent loggning av alla som går in och ut genom dörren
  Eftersom vi vill veta vem som har haft tillträde till vilken anläggning och när
 • Felsäker drift
  Eftersom felsäker drift är avgörande för dig
 • Flexibel tilldelning av behörigheter
  Eftersom du behöver effektiv administration
Double arrows

Vår lösning:

 

De mekaniska låssystemen 4KS och MCS

 • Motståndskraftiga och robusta
 • Hållbara och underhållsfria
 • Låser tillförlitligt även om komponenterna används endast sällan

NEW AG

alt text
Produkt: AirKey
Storlek: > 500 enheter
Typ av anläggning:
Land: Tyskland

NEW satsar helt på AirKey inom ramen för sin digitaliseringsstrategi: 216 väggläsare, 616 AirKey-cylindrar med 80 kompletterande komponenter installerades för 2 200 smarttelefoner hos medarbetarna samt 300 ID-medier i form av taggar för externa medarbetare – och det inom en ambitiös tidsram.

Endast ett fåtal företag erbjuder elektroniska lösningar för så pass komplexa krav i önskad storleksordning Här monterades totalt 216 väggläsare och 616 AirKey-cylindrar med 80 kompletterande komponenter för medarbetarnas 2.2000 smarttelefoner samt 300 ID-medier i form av taggar/nyckelbrickor för externa medarbetare. Utöver projektets storlek fanns även ett särskilt krav: Systemet skulle integreras med NEW s egen IT-lösning. Inga problem för EVVA. AirKey har ett API-gränssnitt, AirKey-Cloud Interface. Andra specifika krav var enkel installation av appen och enkel registrering av användare, samt både enkel och snabb aktivering av enheterna med mobilen. Allt detta och en säker loggning som samtidigt måste uppfylla kraven i EU:s dataskyddsförordning. All data lagras i EVVA:s datacenter, anonymt och felsäkert enligt de höga säkerhetsstandarder som gäller i Österrike. Den centrala hanteringen skyddar de digitala nycklarna betydligt bättre än vad som är möjligt med enstaka, individuella skyddsåtgärder. Den säkrar dataöverföringen mellan webbläsaren på NEW och EVVA:s datacenter sker via en skyddad https-anslutning – lika säkert som online banking. De ultrasäkra krypteringsmetoderna ECDSA och AES skyddar AirKey-systemet och dess komponenter ytterligare.

Roddklubben i Zug

alt text
Produkt: AirKey
Storlek: 1-100 enheter
Typ av anläggning:
Land: Schweiz

Roddklubben i Zug hade problem med nedskräpning efter helgernas festande på området vid sjön.

Man sökte efter en möjlighet att spärra av området på ett säkert sätt och samtidigt registrera alla tillträden. Det var AirKey som bäst kunde uppfylla alla krav på systemets egenskaper. Att lägga in klubbens cirka 300 medlemmar i låssystemet var rena barnleken. Tack vare molnlösningen för låssystemets data kan behöriga personer snabbt och enkelt komma åt systemet och göra ändringar från valfri plats i världen. Data lagras hela tiden säkert och redundant på servrarna i datacentret. Nu kan medlemmarna i roddklubben gå in på området med hjälp av ett kort, en nyckelbricka eller till och med mobilen.

Företagskontakt För partners och företag EVVA Scandinavia AB
Skicka e-post
Uppringningstjänst
Product highlight image
Låssystem

EVVA är expert på låssystem och kan ta itu med alla komplexitetsgrader i fråga om organisatoriska strukturer samt integrera dem inom motsvarande låssystem.

Läs mer om våra låssystem

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com