Hero image

Historik

Mycket har ändrats hos EVVA sedan företaget grundades under namnet Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt:

från grundandet 1919, utvecklingen av det första låset 1937 och moderniseringsåtgärder på 1970-talet till att vara ett av Europas ledande säkerhetsföretag idag. Som familjeägt företag har EVVA alltid hållit fast vid sina grundläggande principer om innovation och kvalitet genom alla dessa år.

”Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt” – översatt institutet för uppfinningar, experiment och tillämpning.

Året är 1919 när tre ingenjörer beslutar sig för att slå ihop sin innovationsanda. De grundar företager ”Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt” för att blåsa liv i sina idéer och uppfinningar. Denna innovationsanda präglar företaget än idag. Detta understryks av EVVA:s inte mindre än 200 nationella och internationella patent.

1937 är ett åt som präglas av global oro. Under dessa kristider fokuserar EVVA allt starkare på säkerhetsteknik och tar det första patentet på ett cylinderhänglås. Tack vare denna innovation från EVVA kunde alla känna sig trygga, åtminstone i det egna hemmet. Framgångarna med detta första lås lade grunden för de kommande årtiondena då EVVA blev synonymt med säkerhet.

Återuppfinna låset

Hos EVVA präglades 1970-talet av omstruktureringsarbeten. På bara några få år går familjeföretaget från att ha varit ett industriföretag till att bli ett ultramodernt säkerhetsföretag under ledning av Nikolaus Bujas. Investeringar i maskiner och utökning av företagets egna avdelning för forskning och utveckling lägger grunden för den framgångsrika utvecklingen i framtiden.

De anställda utgör fortfarande en stark innovationskraft hos EVVA – 20 utvecklare och ingenjörer arbetar permanent på att ta fram nya idéer och integrera dem i våra framtidssäkra låssystem i vår forsknings- och utvecklingsavdelning.

Global export och expansion

Vägen mot modernisering och globalisering fortsatte under ny ledning i slutet av 1970-talet. På grundval av sin svärfars reformer upprättade Sven Berlage ett globalt nätverk. Tack vare hans engagemang blev EVVA ett europeiskt företag med dotterbolag i flera länder och export till hela världen.

Med säkerhet i framtiden

Under ledning av Stefan Ehrlich-Adám visar EVVA idag att även familjeföretag kan nå global framgång. EVVA är en av Europas ledande tillverkare av säkerhetsteknik och representeras av tio dotterbolag i tio länder samt exporterar sina produkter över hela världen. Tack var beprövad kvalitet och unika innovationer är EVVA ordentligt rustad för att stärka sin position som ledande europeiskt företag även i fortsättningen.

Product highlight image
Utmärkelser

Utvecklingen av de modernaste tekniker och strävan efter att alltid reagera snabbt på nya behov är en viktig förutsättning för verksamheten hos EVVA. Det är enda sättet vi kan hålla vår innovationskraft på en hög nivå. Våra otaliga utmärkelser vittnar om detta.

Gå till utmärkelser

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com