Hero image

Integritetspolicy för EVVA Sicherheitstechnologie GmbH enligt artikel 13 i DSF

I denna integritetspolicy vill vi ge översiktlig information om hur dina personuppgifter behandlas, och vilka risker som dataskyddslagstiftningen medför för dig. Vilka uppgifter som vi bearbetar mer i detalj och på vilket sätt de används beror främst på vilka produkter du använder.

Ytterligare information om databehandling på Xesar och AirKey finns här:

Information om behandling av uppgifter gällande produkten AirKey.pdf

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstraße 59-65
1120 Wien
Österrike
Telefon: +43 (1) 811650

Vi registrerar och bearbetar dina uppgifter i den omfattning som krävs av tekniska skäl för att driva vår webbplats, och för att ge dig åtkomst till våra tjänster på bästa möjliga sätt.

När du använder vår webbplats registrerar vår server automatiskt information av tekniskt nödvändigt och oundvikligt slag, i synnerhet i syfte att upprätta en anslutning, hantera grundläggande funktioner samt för att upprätthålla systemsäkerheten. Till dessa uppgifter hör den typ av webbläsare som används, det operativsystem som används, DNS-information som rör din IP-adress, anslutningsuppgifter för den dator som används (IP-adressen), den webbplats som du besökt före vår webbplats (hänvisnings-URL), de webbsidor som du besöker hos oss samt datum och längd för besöket. Dessa uppgifter kan inte användas av oss för att identifiera enskilda personer eftersom de är pseudonymiserade. Dessa uppgifter sammanställs inte med andra datakällor.

Om du kontaktar oss via ett integrerat formulär kommer ytterligare personuppgifter att samlas in. Vilka uppgifter som samlas in framgår av kontaktformuläret. Uppgifterna sparas i syfte att bearbeta din förfrågan. Obligatoriska uppgifter är försedda med en asterisk (*). Alla övriga uppgifter är frivilliga. Vi tar bort de uppgifter som har angetts i kontaktformuläret när lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade kvarhållningskrav. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6. 1.b i DSF när det handlar om din kontakt med oss inom ramen för ingående av ett avtal. I övrigt är det vårt berättigade intresse att utvärdera din förfrågan, så i det här fallet är artikel 6. 1.f i DSF tillämplig som rättslig grund.

Vi använder oss av Google Maps på vår webbplats. På så sätt kan vi integrera interaktiva kartor på vår webbplats, vilket ger dig större tillgång till informationsinnehåll. När du besöker webbplatsen mottar Google den information som du har visat på de olika undersidorna av vår webbplats. Dessutom skickas IP-adress, datum och tid för begäran, tidszon, innehållet i begäran (konkret sida), åtkomststatus/HTTP-statuskod, den mängd data som överförts, den webbplats som begäran kommer från, webbläsare, operativsystem och dess gränssnitt, språk och version av webbläsarprogrammet. Detta görs oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på, eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på ditt Google-konto kopplas uppgifterna direkt till ditt konto. Om du inte vill att uppgifterna ska kopplas till din profil på Google måste du logga ut innan du klickar på knappen. Google lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller specialutformade webbsidor. En sådan utvärdering görs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att visa behovsanpassade annonser samt för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats.

Enligt DSF har du även rätt att göra invändningar mot detta, men i så fall måste du kontakta Google direkt. Mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns här: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Dessutom vill vi upplysa om att Google även behandlar dina personuppgifter i USA och har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, och därmed ska agera i enlighet med DSF.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6. 1.f. i DSF.

Vi använder tjänster från Jentis GmbH (Schönbrunner Straße 231, 1120 Wien) för att analysera kundens användarbeteende och för att optimera webbplatsen. Jentis får därför tillgång till webbanalysdata, vilka utvärderas, lagras och bearbetas i de analysverktyg och av Jentis. För detta ändamål överförs data till Jentis i analyssyfte, men på uppdrag av oss samlar Jentis även självständigt in data gällande besökarens webbläsarvarianter och beteende. IP-adressen anonymiseras av Jentis (den sista oktetten bortfaller) så ingen personreferens kan ske. Jentis använder ett fortlöpande ID som inte heller kan kopplas till någon person i enlighet med GDPR.

 

Vi använder tjänsterna från Google Adwords för att framhäva vårt erbjudande på externa webbsidor med hjälp av marknadsföringsverktyg (så kallade Google Adwords). Utifrån uppgifterna från reklamkampanjerna kan vi avgöra hur framgångsrika enskilda annonseringsåtgärder är. Vi gör detta i syfte att visa dig annonser som kan vara av intresse för dig, för att utforma vår webbplats på ett sätt som är intressantare för dig samt för att fortlöpande optimera vårt webberbjudande.

De här funktionerna levereras av Google via så kallade annonsservrar. Vi använder annonsservercookies som kan användas för att mäta vissa resultatparametrar, exempelvis visning av annonser eller klick från användarens sida. Om du öppnar vår webbplats via en Google-annons lagrar Google Adwords en cookie på din dator. Dessa cookies upphör vanligtvis att gälla efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. Den här cookien brukar spara det unika cookie-ID:t, antalet annonsvisningar per placering (frekvens), senaste visning (relevant för konvertering efter visning) och opt-out-information (markering om att användaren inte vill bli kontaktad igen) som analysvärden.

Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en Adwords-kunds webbplats och den cookie som är lagrad på datorn inte har upphört att gälla, kan Google och kunden identifiera att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till sidan. Varje Adwords-kund tilldelas en egen cookie. Cookies kan därmed inte spåras via Adwords-kundernas webbplatser.

Vi samlar inte in eller behandlar personuppgifter vid de ovan nämnda reklamåtgärderna. Vi mottar enbart statistiska utvärderingar från Google. På grundval av dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka av annonseringsåtgärderna som är mest effektiva. Vi mottar inga ytterligare uppgifter om användningen av reklammaterialet, i synnerhet kan vi inte använda denna information för att identifiera användarna.
På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi har ingen kontroll över omfattningen eller den vidare användningen av de uppgifter som uppkommer när Google använder detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskapsnivå: Genom användning av AdWords-konvertering får Google information om att du har visat den relevanta delen av vår webbplats eller klickat på någon av våra annonser. Om du är registrerad hos en tjänst som tillhandahålls av Google kan Google koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in finns det risk för att leverantören får reda på och lagrar din IP-adress.

Du kan förhindra deltagande i denna spårningsprocess på flera sätt:

 

  1. Genom motsvarande inställning i webbläsarens programvara, alltså genom att inaktivera cookies från tredje part, kommer du inte att se några annonser från tredje part.
  2. Vid inaktivering av cookies för konverteringsspårning, genom att du ställer in din webbläsare så att cookies från domänen "ww.googleadservices.com" blockeras, https://www.google.de/settings/ads, och denna inställning tas bort när du tar bort dina cookies.
  3. Genom inaktivering av de intressebaserade annonserna från de leverantörer som ingår i självregleringskampanjen "About Ads" via länken www.aboutads.info/choices, där inställningen tas bort när du ta bort cookies.
  4. Genom permanent inaktivering i dina webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Tänk på att du i det här fallet eventuellt inte kan använda alla funktioner på vår hemsida fullt ut.

Rättslig grund för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6. 1. 1.f i DSF.

Information om dataskydd hos Google hittar du här: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy och https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativt kan du besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org. Google har förbundit sig att följa reglerna i EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Vi använder cookies i syfte att göra vår webbplats användarvänlig och lagra besökarnas preferenser, men även för att det över huvud taget ska vara tekniskt möjligt för bakomliggande innehållshanteringssystem att fungera. Cookies är små textfiler som sparas på din hårddisk och som gör det möjligt för oss att identifiera webbläsaren när du besöker webbplatsen igen.

Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att anpassa inställningarna för webbläsaren. Du kan när som helst radera cookies som redan har sparats. Information om hur du raderar eller blockerar cookies finns i anvisningarna till webbläsaren. Om du inte godkänner cookies kan följden bli att det inte går att använda webbplatsen fullt ut.

Den rättsliga grunden för behandlingen finns i artikel 6. 1.f. i DSF.

Vi skyddar vår webbplats och övriga system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, störningar, åtkomst, förändringar och spridning av dina uppgifter till obehöriga. Beroende på vilken webbläsare som används överförs data med 128-bitars till 256-bitars SSL-kryptering. Trots regelbundna kontroller och kontinuerlig förbättring av våra säkerhetsåtgärder är det inte möjligt att erbjuda ett fullgott skydd mot alla faror. För att möjliggöra funktionaliteten hos de säkerhetssystem som används uppströms måste man lagra data som har registrerats under punkt 3 i en pseudonymiserad form ibland i upp till ett år för att kunna detektera, upptäcka och förhindra eventuella attacker med tidsfördröjning.

Rättslig grund för behandlingen är artikel 6. 1.f. i DSF.

Personuppgifter tas bort eller spärras när syftet med lagringen inte längre föreligger eller om du begär detta. Tänk på att vi enbart kan ta bort din uppgifter om borttagningen inte strider mot några andra lagstadgade bestämmelser, exempelvis en bestämmelse om en lagstadgad bevarandeperiod. Uppgifterna raderas även om en lagringsperiod som föreskrivs i ovannämnda standard löper ut, om inte det finns behov av ytterligare lagring av uppgifterna för att ingå eller fullgöra ett avtal, eller om du har gett ditt samtycke till detta.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter även från arbetssökande i syfte att hantera tillsättningen av tjänster inom företaget. Bearbetningen kan också utföras elektroniskt. Så är alltid fallet om sökanden skickar ansökningsdokument på elektronisk väg, det vill säga via e-post eller via ett webbformulär som återfinns på vår webbplats. Om vi ingår ett anställningsavtal med en sökande, kommer de överförda uppgifterna att lagras i enlighet med lagstadgade bestämmelser i syfte att hantera anställningsförhållandet. Om inget anställningsavtal ingås mellan oss och sökanden kommer ansökningsdokumenten emellertid att raderas sex månader efter det att beslutet om att avslå ansökan har tillkännagetts, såvida det inte finns en rättslig grund för den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att hålla kvar uppgifterna längre eller såvida inte sökanden uttryckligen har godkänt ytterligare tillåten behandling av sökandens uppgifter.

Vi vill enbart bedöma sökande utifrån kvalifikationer, och uppmanar därför till att så långt som möjligt avstå från att lämna ut uppgifter om etnisk tillhörighet, politiska åsikter, religiös eller ideologisk övertygelse eller eventuellt medlemskap i fackförening, genetiska data, biometriska data för unik identifiering av en individ, uppgifter om hälsa eller sexualliv eller sexuell läggning i ansökan.

Du har rätt att korrigera eller radera dina uppgifter samt att begränsa eller motsäga dig användningen av dem. Kontakta oss om du har sådana önskemål. Om du anser att dina uppgifter behandlas på ett sätt som bryter mot gällande dataskyddsbestämmelser eller att dina dataskyddsrättsliga rättigheter överträds på annat sätt kan du vända dig till vårt dataskyddsombud. Om det inte går att komma fram till någon lösning kan du framföra ditt klagomål hos ansvarig tillsynsmyndighet. Dataskyddsmyndigheten i Österrike är ansvarig för detta.

Dataskyddsombud:
Peter Oskar Miller
Ungargasse 37
1030 Wien
E-post: evva(at)datenschutzbeauftragter.at

Österrikiska dataskyddsmyndigheten
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefon: +43 1 521 52-25 69
E-post: dsb(at)dsb.gv.at

I enlighet med artikel 15 i DSF har du rätt till information. Givetvis gör vi allt för att uppfylla de lagstadgade kraven och tidsfristerna vid en informationsbegäran. På grund av särskilda omständigheter, som en runt 100-årig företagshistoria, och en omfattande arkivering av alla nödvändiga uppgifter i syfte att kunna erbjuda service av våra produkter längre fram, är det oundvikligt att centrala personuppgifter sparas även på längre sikt. Detta är också tillåtet i enlighet med klausul 47, eftersom varken de registrerade personernas intressen eller grundläggande rättigheter och friheter kan äga företräde.

På grund av företagets historia är emellertid inte större delen av uppgifterna registrerade eller registrerbara i elektronisk form, vilket innebär att en informationsutlämning enligt artikel 15 DSF eventuellt oavsiktligen kan vara ofullständig eller felaktig. För att undvika detta i största möjliga utsträckning och bevaka intressena för den person som begär ut information är EVVA i enlighet med klausul 63 beroende av stöd från den begärande och hänvisar till den registrerades skyldighet att medverka. Därför har EVVA inte bara rätt utan även skyldighet att inom ramen för en begäran om information inte bara verifiera identiteten hos personer som söker information enligt klausul 64, utan även att informera personen om den registrerades skyldighet att samarbeta i enlighet med klausul 63. Därför gör vi förfrågningar inom ramen för begäran med motsvarande och entydiga identitetsbevis samt eventuella grundläggande uppgifter, exempelvis kända kommunikationskanaler med EVVA (jobbansökan, tidigare medarbetare vid en filial, låssystemets nummer och så vidare).