Lösung Universität, Schule

Utbildningslokaler

Grundskolor och andra skolor | Universitet | Campus

Skolor är livliga platser där lärare, elever, föräldrar, städpersonal, etc. samlas. Skolor används emellertid även för många andra ändamål: på eftermiddagen hålls musiklektioner i klassrummen och på kvällarna används gympasalarna av lokala klubbar. Att organisera säkerheten är en komplex fråga. EVVA har alla svar.

Dina krav:

 

 • Garanterad lämplighet för utökningar
  Eftersom din utbildningsanstalt växer hela tiden
 • Lösningar för olika dörrsituationer
  Eftersom du letar efter ett låssystem som även ger tillträde till dörrar och skåp med en och samma nyckel
 • Schemabaserat, begränsat tillträde
  Eftersom du hyr ut lokaler till externa klubbar och vill slippa jobbiga nyckelöverlämningar
 • Händelselogg
  Eftersom du bedriver ytterst känslig forskning i dina lokaler
 • Säkerhet över hela campus
  Eftersom du vill hantera delar av ditt låssystem lokalt
Double arrows

Vår lösning:

 

De mekaniska låssystemen EPS, ICS, 4KS
väx i takt med anläggningen och komplexiteten:

 • EPS – mindre skolor, t.ex. grundskolor
 • ICS – medelstora skolor, t.ex. andra typer av skolor
 • 4KS – Universitet och högskolor för tillämpad vetenskap

Det elektroniska låssystemet AirKey

 • Smarttelefonen är nyckeln
 • Skicka nycklar via internet
 • Komponentdelning och multiadministration

Wiens handelshögskola, HLW 19

alt text
Produkt: AirKey
Storlek: 1-100 enheter
Typ av anläggning:
Land: Österrike

Wiens handelshögskola, HLW 19, letade efter ett användarvänligt och modernt tillträdessystem. Med AirKey hittade man en optimal lösning.

AirKey var ett naturligt val med sitt enkla och webbaserade system. AirKeys innovativa design gjorde skolans beslut ännu enklare. Vår partner Schmidtschläger monterade och driftsatte produkterna smidigt och problemfritt för alla inblandade.

© illustration, författare

St. Martins katolska förskola i Erfurts stift

alt text
Produkt: AirKey
Storlek: 1-100 enheter
Typ av anläggning:
Land: Tyskland

Förskolor, som St. Martins katolska förskola i Thüringen, behöver säkra och användarvänliga tillträdessystem för sina dörrar. Med AirKey erbjuder EVVA en pålitlig elektronisk lösning som är flexibel, enkel och säker.

Ansvar för 26 förskolor
Förvaltningsbolaget för de katolska förskolorna i Erfurts stift grundades 2010 och tog från 1 januari 2011 över ledningen av 26 förskolor. Chefen för verksamheten, Aurel Bergmann, sökte efter ett mycket säkert och lätthanterligt
tillträdessystem för de egna kontorsutrymmena, delade konferensrum och en angränsande förskola vid huvudkontoret i Kefferhausen. Dessutom fick inte tillträdeshanteringen vara enbart intern utan måste också – inför eventuella utvidgningar –
kunna fungera flexibelt mellan olika anläggningar. ”Vi måste kunna se vem som har tillträde var och när”, säger Bergmann.

AirKey övertygade honom.
”AirKey är enkelt att använda”, förklarar Ralf Bornemann, verkställande direktör för Bornemanns Lås i Leinefelde som ansvarade för installationen. ”Men i det här projektet behövdes inte mycket övertalning. Det användarvänliga gränssnittet och den okomplicerade anpassningen av behörigheter talar för sig själva.” Församlingen, medarbetarna och föräldrarna använder nu AirKey, ett smart elektroniskt låssystem från EVVA. ”Med AirKey kan vi nu tidsstyra vilka användargrupper som släpps in i olika rum. Det är mycket viktigt för mötesrummen, som även används externt,” säger Bergmann. Möjligheten till okomplicerade utbyggnader var också viktig. Man överväger nämligen för närvarande om inte fler förskolor också ska använda AirKey.´

Enkelt och säkert – utan extra infrastruktur
Det elektroniska låssystemet AirKey, utvecklat och tillverkat i Österrike, erbjuder en flexibel lösning för förvaltningen av förskolorna i St. Martin. I nuläget regleras tillgången till anläggningen och den angränsande förskolan med totalt 12 AirKey-cylindrar och en AirKey dubbelcylinder. Av legala skäl har två av dem utrustats med en nödutrymningsfunktion. Startutrustningen för de sex användargrupperna innefattade 50 AirKey nyckelbrickor, 100 KeyCredits och en kodningsstation för att programmera brickorna. ”De utsedda administratörerna kan nu skicka nycklar/behörigheter via Internet. De behöver bara en mobiltelefon eller kodningsstationen, internet och en AirKey-cylinder", berättar Bornemann. På samma gång kan tillträdesbehörigheter snabbt och enkelt tas bort via onlineadministrationen.

Företagskontakt För partners och företag EVVA Scandinavia AB
Skicka e-post
Uppringningstjänst
Product highlight image
Låssystem

EVVA är expert på låssystem och kan ta itu med alla komplexitetsgrader i fråga om organisatoriska strukturer samt integrera dem inom motsvarande låssystem.

Läs mer om våra låssystem

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com