header image

Låssystem från experter

Låssystem och byggnadssäkerhet på högsta nivå

Låssystemen definierar vem som har tillträdesbehörighet till olika dörrar inom systemet. EVVA erbjuder inte bara djup kompetens inom planering av låssystem, utan företagets utbud omfattar även högeffektiva låssystem som kan hantera ytterst komplexa behörighetsstrukturer.

Med nästan 100 års erfarenhet som säkerhetsleverantör känner EVVA till de speciella säkerhetskraven för olika organisationer och planerar varje låssystem enligt kundens och användarnas individuella behov.

Vad är ett låssystem?


Ett låssystem är en kombination av cylindrar och nycklar som perfekt avspeglar en organisations hierarki. Den stora fördelen med ett låssystem är att flera dörrar i en byggnad kan säkras med en enda nyckel, men också postlådor, hissar och skåp. Det förenklar organisationen, ger en enklare systemuppbyggnad  och minskar även kostnaderna.

EVVA låssystem

Vår kompetens – dina fördelar

Vad är ett låssystem? I vårt informationsdiagram hittar du svar på viktiga frågor om låssystem. Hitta svaren här

Enkel organisation: Med bara en nyckel för flera dörrar lättar du på trycket för din nyckelhantering och förbättrar bekvämligheten med bibehållen säkerhet.

Tydliga hierarkier: Din företagsorganisation låter sig perfekt avbildas med ett låssystem – chefen har tillgång till alla dörrar, medarbetarna endast vissa.

Bättre översikt: Sist men inte minst blir din nyckelknippa också mindre, vilket gör den mer översiktlig och lättare att hantera.

Planeringen av ett låssystem föregås av frågor om användargrupperna. Vem måste ha tillträde var? När denna koppling mellan lokaler och användare har upprättats kan ett låsschema upprättas.

De tre stegen till ett låsschema:

  1. Definiera användarna Användargrupperna identifieras baserat på företagets organisation.
  2. Etablera lokalerna Lokaler och områden utvärderas utifrån de specifika säkerhetskraven.
  3. Skapa låsschema Här skapas samband mellan användare, lokaler och områden – vem får komma in var?

Skapa ditt låssystem digitalt och beställ det direkt med AccessDesigner.

Låssystem för bostadshus
Det speciella med låssystem för bostadshus är att flera enskilda nycklar kan aktivera en centrallåscylinder (t.ex. den centrala ingången eller en gemensam lokal). Även garage och postlådor kan aktiveras med den enskilda nyckeln. Ingen boende kan dock med sin nyckel komma in i någon annans lägenhet. En service- nyckel är också möjlig.

Låssystem för företag
Målet med ett låssystem för företag är att avbilda organisationens funktionella organisationsschema. Med sina mycket kompletta mekaniska låssystem kan EVVA även avbilda komplexa organisationsstrukturer.

Kombinerade låssystem
Det kombinerade låssystemet förenar mekanik och elektronik i en byggnad. Kombinyckeln kombinerar de två säkerhetsvärldarna.

hero content image

Whitepaper Låssystem

Vilket tillträdessystem uppfyller kraven för min fastighet?

Låssystem från EVVA Skräddarsydda låssystem för ditt objekt
Företagskontakt För partners och företag EVVA Scandinavia AB
Skicka e-post
Uppringningstjänst

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com