header image

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Access to security

EVVA utvecklar och tillverkar mekaniska och elektroniska passerkontrollsystem. EVVA har varit ett familjeägt företag ända sedan det grundandes 1919 i Wien. Vi fortsätter att bedriva forskning och utveckling samt driva produktionsanläggningar i vår huvudkontor i Wien så att vi kan exportera våra produkter till världens alla hörn. EVVA är dock inte bara tillverkare av säkerhetsprodukter utan även pålitlig kontaktpunkt för alla säkerhetsfrågor som våra kunder och partner kan tänkas ha.

 

Våra värderingar

icon box image
Dynamiskt i framtiden

engagerad, innovativ, kreativ, mod och tankefrihet

icon box image
Professionalism

noggrann, planering och klarhet, kompetent och ansvarsfull, mål- och resultatinriktad, kundnytta i fokus

icon box image
Familjeföretaget EVVA

hållbarhet, långsiktighet, ekonomisk framgång

icon box image
Människan

uppskattning, respekt, rättvisa, öppenhet, ärlig kommunikation

Vår historia

Familjeägt företag sedan 1919

jobs teaser image
Från det första patenten till EVVA-gruppen EVVA har varit ett familjeägt företag ända sedan det grundandes 1919. Det har successivt blivit alltmer specialiserat och har alltid kunnat anpassa sig till rådande marknadsvillkor. Är du redo för vår tidsresa? Då sätter vi igång! Gå till tidsresa

Företagskultur hos EVVA

[Translate to SE:] Mitarbeiter bei EVVA

Vår uppdragsbeskrivning fastställer EVVA:s filosofi och erbjuder vägledning för företaget som helhet. Den utgör grunden för företagets kultur och identitet och ställer upp ramarna för strategier, målsättningar och företagsverksamhet.

  • Vi väcker intresse hos våra Partner och Kunder
  • Lyssna – förstå – lösa
  • Enkelt är bättre än komplicerat
  • Eget ansvar
  • Mål, kostnader & nytta i Fokus

 

hero content image

Uppförandekoden för affärspartners (CoC) och våra policyer utgör grunden för att etablera och upprätthålla hållbara och ansvarsfulla affärsrelationer.

På så sätt vill vi säkerställa att alla längs värdekedjan känner till och följer företagets etiska och juridiska normer. När allt kommer omkring är integritet, rättvisa, transparens och ansvar i alla våra relationer mycket viktigt för oss.

EVVAS uppförandekod för affärspartners.pdf

 

EVVA environmental policy.pdf
EVVA diversity policy.pdf
EVVA human rights policy.pdf

Varumärket EVVA

Starka produkter. Starkt varumärke.

EVVA tillverkar starka produkter. Tillförlitliga säkerhetsprodukter av högsta kvalitet. Vi är dock medvetna om att det på dagens marknad inte längre är tillräckligt att bara tillverka starka produkter. Idag gäller det även att skapa starka varumärken. Starka varumärken skapas i våra kunders medvetande. Vår strategi är att göra EVVA-märket närvarande vid alla kontaktpunkter. 

Varumärkets kärna

EVVA är ett tillförlitligt, familjeägt företag på marknaden för tillträdessystem.

Värderingar

Professionalism, partnerskap, hållbarhet

hero content image

Ansvar ger tillförsikt inför framtiden.

EVVA är ett familjeföretag och har införlivat socialt ansvar (corporate social responsibility) i sin företagspolicy. Med det menas att vi verkar och agerar på ett sätt som möter behoven hos dagens och kommande generationers möjligheter att utvecklas. Det handlar inte bara om att fastställa värderingar, utan även om att tillämpa dem i praktiken.

De tre grundpelarna för stabilitet hos EVVA är ansvarstagande när det gäller social kompetens, företagets utveckling och miljöpåverkan.Våra ansträngningar under de senaste åren har visat att det går att skona naturresurserna och minska miljöpåverkan på många olika sätt – som till och med överträffar gällande stränga miljökrav.

Kvalitet från EVVA

Kvalitet är när kunden kommer tillbaka och inte produkten.

 

Kvalitet från EVVA baseras alltid på våra kunders subjektiva uppfattning om kvalitet. EVVA:s konsekventa kvalitetsarbete bygger på vad våra kunder behöver och hur deras system måste arbeta. Vi på EVVA tillämpar ett system som arbetar tvärs över avdelningar i syfte att verifiera kvaliteten på individuella resultat. I slutändan tillverkar vi högvärdiga EVVA-produkter som våra kunder alltid kan lita på.

 

Kundorientering

För oss som företag står våra kunders önskemål och förväntningar i främsta rummet. Vi riktar in alla våra tjänster på att uppfylla dessa behov.

Processorientering

Vi tror att varje arbetssteg är en del av processen som syftar till att möta kundernas behov. Vi har därför som grundregel att inte acceptera, göra eller föra vidare något som inte uppfyller kraven från våra kunder eller övriga berörda parter. 

Förebyggande av fel

Förebyggande av fel är av yttersta vikt i våra processer. Om fel mot förmodan ändå skulle uppstå, försöker vi dra lärdom av dem och ser dem som en utmaning.

Product highlight image
Utmärkelser

Utvecklingen av de modernaste tekniker och strävan efter att alltid reagera snabbt på nya behov är en viktig förutsättning för verksamheten hos EVVA. Det är enda sättet vi kan hålla vår innovationskraft på en hög nivå. Våra otaliga utmärkelser vittnar om detta.

Gå till utmärkelser

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com