Lösungen Office

Kontor och administrativa byggnader

Kontorsbyggnader av alla storlekar | Myndigheter | Delade kontor

EVVA är tillverkare av mekaniska och elektroniska låssystem med mångårig erfarenhet av de typiska säkerhetskraven inom en rad olika branscher och organisationer. Som kund kan du känna dig trygg att våra säkerhetslösningar alltid är anpassade för just din byggnadssituation, din organisationsstruktur och dina användarbehov.

Kontor och kontorshotell – denna typ av organisationer har ett gemensamt krav:
projektbaserade scheman, hyresgäster som kommer och går – låssystemet måste kunna hantera alla dessa processer.

Dina krav:

 

 • Brett cylinderutbud
  Eftersom du vill säkra alla dina dörrar, skåp, hissar och nödutgångar med ett enda system
 • Optimalt kopieringsskydd för nyckeln
  Eftersom du vill kunna lita på nyckelskyddet på organisatoriskt, tekniskt och teknologiskt plan
 • 100 % kopieringsskydd
  Eftersom värdeföremål i ditt företag inte får vara åtkomliga för obehöriga personer
 • Permanent loggning av alla som går in och ut genom dörren
  Eftersom du arkiverar konfidentiell eller känslig information
 • Organiserat personflöde
  Eftersom inte alla ska ha global åtkomst
double arrows

Vår lösning:

 

De mekaniska låssystemen EPS, ICS, MCS
väx i takt med anläggningen och komplexiteten:

 • EPS – små till medelstora kontor
 • ICS – större kontor och myndigheter
 • MCS – försäkringsbolag, banker

Det elektroniska tillträdessystemet AirKey

 • Smarttelefonen är nyckeln
 • Skicka nycklar via internet
 • Delning av komponenter och multiadministration

China Unicom

alt text
Produkt:ICS
Storlek:> 500 Einheiten
Typ av anläggning:
Land: Hongkong

China Unicom Global Centre i Hongkong är utrustat med ICS-cylindrar från EVVA

China Unicom Global Centre är ett telekommunikationscenter som ska stärka China Unicom i sin roll som viktig internationell nätleverantör. Det används framför allt som centrum för höghastighetsdata. Eftersom byggnadens säkerhet är av yttersta vikt föreslog den Hongkong-baserade EVVA-partnern ”The Jardine Engineering Corporation, Ltd.” att man skulle använda den ultrasäkra ICS-cylindern från EVVA. Den erbjuder högsta möjliga skydd mot dyrkning (picking), borrning och slagning (bumping) och uppfyller alla krav för att skydda datacentret mot obehörigt tillträde. ICS-nycklar har dessutom invändiga urfräsningar som motverkar olaglig kopiering.

Företagskontakt För partners och företag EVVA Scandinavia AB
Skicka e-post
Uppringningstjänst
Låssystem

EVVA är expert på låssystem och kan ta itu med alla komplexitetsgrader i fråga om organisatoriska strukturer samt integrera dem inom motsvarande låssystem.

Läs mer om våra låssystem

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige@evva.com