Hero image

EMZY

News | 27. July 2023.
Mer än ett motorvred. Den nya I/O-boxen och Office Modefunktionen sparar pengar och erbjuder många användningsmöjligheter

I det senaste numret presenterade vi nya EMZY (elektronisk motorcylinder). EMZY i den tredje generationen med Bluetooth erbjuder många användnings- och försäljningsmöjligheter och är den perfekta utökningen för mekaniska och elektroniska låssystem. Här går vi in på Office Mode och andra funktioner i I/O-boxen lite närmare.
 

Spara pengar med Office Mode
Med Office Mode kan du spara pengar. Office Mode är en tidsstyrd öppningsfunktion där dörren blir automatiskt uppställd/låst. Office Mode väljs helt enkelt vid installation i EMZY-appen. I läget ”dag” drar EMZY tillbaka fallet permanent så att dörren förblir öppen, medan det låses säkert i läget ”natt”. Det är enkelt att växla mellan lägena med hjälp av driftlägesomkopplaren. EMZY är därmed en smart lösning för kontor och butiker som behöver en elektronisk dörrsäkring och samtidigt vill spara pengar.
 

EMZY kan mycket mer än du tror: I/O-boxen
För anslutning av EMZY till inbrottslarm- eller brandlarm, utrymningslarm eller passersystem krävs en EMZY I/O-Box. Med I/O-Boxens in- och utgångar kan flera externa system anslutas samtidigt. Den kan t.ex. integreras i utrymningsvägsystemet. Vid fara låses därmed alla dörrar i utrymningsvägen upp. Eller – aktivera inte bara larmsystemet utan även EMZY i ”låst” läge. Helt enkelt genialiskt. Anslut larmsystemet till EMZY-ingången på I/O-boxen. Med en knapptryckning kan byggnaden larmsäkras och låsas. Är dörren stängd? Är låset låst? Dessutom kan EMZY rapportera sin dörrstatus till larmsystemet via en dörr- och regelkontakt. Men I/O-boxen kan även styra helt andra saker. Exempel: Så snart EMZY kopplar om till ”låst” läge stängs värmen eller klimatanläggningen av samt lamporna släcks. Det är energibesparing på ett säkert sätt.
 

Mångsidig och kostnadseffektiv
EMZY är en smart lösning för kontor och butiker som behöver en tillförlitlig och mångsidig elektronisk dörrsäkring och samtidigt vill spara pengar.
 

EMZY-vredet kan sedan början av 2023 även beställas separat som reservdel
För att bli ännu flexiblare kan EMZY-vredet sedan den 1 januari 2023 beställas utan adapter/cylinder.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com