Hero image

Ny lasermärkning på cylinderhuset

News | 25. January 2019.
Laser istället för nålprägling resp. ritsning – omställningen har börjat.

Med hjälp av lasermärkning ska texten på cylinderhusen bli enklare att läsa. Detta vanliga önskemål kommer till en början att tillämpas hos systemen 3KS/3KSplus, 4KS och ICS. I vissa fall, till exempel vid hög belastning eller underhållsarbeten på lasermaskinen, kan den tidigare metoden med prägling/ritsning fortfarande användas. I den första fasen förblir den aktuella numreringen oförändrad. Om testerna fortlöper framgångsrikt planeras tillämpning även på övriga system samt en utökning av märkningen. Tänkbara alternativ är till exempel textmärkningar på tre eller flera rader och fler, mer individuella lösningar.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com