Hero image

Två tusen låscylindrar och närmare 10.000 nycklar när Brf Selångerhus bytte låssystem

News | 19. October 2022.
Brf Selångerhus nr 4 ligger i Granlo i Sundsvall och är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar. Föreningen bildades 1964 och första inflyttningen skedde i mars 1966 och totalt finns 716 lägenheter i föreningen. I alla lägenheter och gemensamma utrymmen har man krav på låscylindrar i dörrarna. Portlås och gemensamma utrymmen såsom tvättstuga är också försedda med kodlås från Aptus med blipp. Alla låscylindrar har Flex-möjlighet, vilket gör att nycklar som tappas bort kan ersättas utan att cylindern behöver bytas. Låssystemet ingår i de båda heltidsanställda fastighetsförvaltarnas ansvarsområden.

UTMANINGEN

Senast Brf Selångerhus 4 bytte låssystem var på 80-talet då man installerade ett system kallat Alfa. Låssystemet har fungerat bra, men både cylindrar och nycklar var slitna och man behövde titta på en ersättningslösning för både skalskyddet och lägenhetsdörrarna. Utgångspunkten var att hitta och installera ett nytt funktionsmässigt likadant system som Alfa, det vill säga där fysiska nycklar utgör basen i systemet. ”Att ta steget till ett helt digitalt system ville vi inte då mekaniska lösningar passar en så pass stor förening som vår bra genom ett lägre underhåll över tid och också blir säkrare för de boende som alltid kan komma in i sina lägenheter”, säger Michael Nordin, fastighetsförvaltare i Brf Selångerhus 4.

Föreningen satte upp en kravspecifikation som omfattade en låslösning med Flex-funktion, för att slippa byta cylindrar när nycklar försvinner. Likaså att det var utbyggbart i den skala som krävdes och att cylindrarna passade alla typer av dörrar man hade som krävde lås. Tillsammans med föreningens befintliga leverantör av nycklar, Lås & Maskinservice i Sundsvall, fick man en prisbild på en sådan lösning. Då det handlade om en ganska komplex uppsättning lås som skulle ersättas, 716 lägenheter plus alla gemensamma ytor, innebar det flera möten med Lås & Maskinservice innan man kom fram till att EVVAs EPS Reflexlösning skulle passa utmärkt in på de krav man hade vad gällde både funktionalitet och pris.

LÖSNINGEN

Sommaren 2018 installerades hela EVVA EPS Reflex-systemet med 2000 cylindrar i 716 lägenheter och biutrymmen såsom hyresförråd, cykel- och barnvagnsrum, fördelade över 26 huskroppar. ”Lägenhetsdörrar och alla gemensamma utrymmen har enbart mekaniska lås och cylindrar sitter i alla dörrar som är låsta dygnet runt. Till källargångar och andra gemensamma utrymmen kan man också använda taggar via befintliga kodlås från Aptus. Och alla nycklar kan flexas, men sedan installationen har vi bara gjort en handfull Flexnycklar till lägenheter, så de flesta sköter ändå sina nycklar bra”.

Hos både fastighetsskötare och hos partner Lås & Maskinservice finns ett nyckelregister, så det är lätt att se historiken kring vilka nycklar som finns och bör finnas när lägenheter överlåts. ”Tidigare hade vi också många huvudnyckelsystem, idag bara tre vilket också är en fördel”.

DRIFTEN

Brf Selångerhus 4 är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar, vilket gör att trygghet och säkerhet är prioriterat. Både vad gäller skalskydd och inpassering till de boendes egna lägenheter. ”Vi måste ha ett enhetligt låssystem i en så här stor förening och ha åtkomst till alla ytor, inklusive boendes lägenheter via huvudnyckel utifall något exceptionellt händer, som en brand eller vattenskada. Då måste vi snabbt kunna komma in i lägenheterna då alla har säkerhetsdörrar”. Driften av kodsystem och blipp från Aptus omfattar som tidigare uthyrningslägenhet, tvättstugor och andra gemensamma ytor. Bokning sker digitalt via en centralt placerad skärm i trapphus. ”EVVA EPS fungerar väldigt bra. Att byta 2000 cylindrar tog ett par veckor för några personer och sedan någon dag till att fysiskt hantera alla nycklar som skulle kvitteras ut av boende. Och så har vi våra lokala partner som hjälper oss med driften och årlig smörjning av mekaniken i EVVA-systemet”, avslutar Michael Nordin.  

FAKTA – Brf Selångerhus 4, Sundsvall

Produkt: EVVA EPS

  • Passar låssystem av de flesta typer och storlekar
  • Manipulationsskyddad
  • Slitstark
  • Servicefunktion
  • Flexfunktion
  • Patentskydd fram till 2041

Storlek på installation: 2000 cylindrar
Land: Sverige
Partner: Lås & Maskinservice, Sundsvall

 

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com