Hero image

Från idé TILL PRODUKT

News | 15. February 2021.
Innovationen ligger i vårt DNA

Dagdrömmar, en kritisk syn på det befintliga, en vilja till förbättring – ur detta uppstår ofta de bästa idéerna. Men enbart det räcker inte. Som Thomas Alva Edison sa: ”Att uppfinna är: en procent inspiration – 99 procent transpiration.” Och här i ligger styrkan hos EVVA. AirKey är det bästa exemplet. Till en början fanns idén om en bekvämare lösning för att enkelt öppna dörrar med mobiltelefonen. Efter många timmars forskning och utveckling, testning och utbildning erbjuder EVVA nu ett unikt elektroniskt tillträdessystem.

Vi lever förändring
Viljan till innovation ligger i EVVA:s DNA. För 101 år sedan noterades det till och med i företagsnamnet. Resultatet: 300 patent internationellt och än idag ett företag som är redo att möta de samtida kraven. Digitalisering, kunskapssamhälle, pandemi – slagord som sätter namn på utvecklingen i världen. Även denna gång ligger EVVA i täten. I stället för att spara investerar vi. Istället för att vänta utför vi. Istället för återhållsamhet sätter vi kurs på framtiden.

Nya idéer behöver plats
Nybyggnation är bästa tecknet på detta. Sedan länge planerade byggen, utförs och slutförs i coronatider. Nödvändiga investeringar görs om vi ska kunna fortsätta att erbjuda EVVA:s partner och kunder hög kvalitet, innovativa produkter, tillförlitlighet och framför allt rättvisa priser. Vid huvudkontoret i Wien utökas produktionen med en byggnad på 1 500 m2, och vid det tjeckiska kontoret i Tišnov inleddes nyligen uppförandet av en ny byggnad på 2 000 m2 för att utöka produktionen på plats. De planlagda byggena följer senaste fabriksstandard och kommer att stödja EVVA:s kärnverksamhet: produktion, logistik samt säkerhet och kvalitet. Med de nya produktionsbyggnaderna kan EVVA lansera nya, framtidssäkra produkter på marknaden. Samtidigt effektiviserar vi processerna också i produktionen av våra bäst säljande produkter. Detta i kombination med ökad snabbhet, leveranspålitlighet och kvalitet parat med en tydlig tyngdpunkt på en hållbar miljö. Totalt planeras investeringar på mer än 20 miljoner euro till 2022.Uppfinna – Testa – Utvärdera
Hos EVVA är innovation alltid kopplad till ambitionen att själva utveckla och vidareutveckla långlivade produkter av högsta kvalitet. Därför är den egna forsknings- och utvecklingsavdelningen helt avgörande. Men för att det ska förslå även i framtiden krävs ett nytt tänkande – i kombination med uppkoppling på alla nivåer. För detta ändamål samarbetar EVVA med universitet som tekniska universitet i Wien och forskningsinstitut som Austrian Center for Digital Production, där man forskar om framtida produktion och framtiden för EVVA:s produkter.

Digitalt är bra service
För digitaliseringen, precis som för alla produkter, är det servicetänkandet som står i centrum hos EVVA. Därför ska de nya digitala möjligheterna underlätta vardagen för EVVA-partner i framtiden. Det senaste exemplet för detta är möjligheten att beställa online i partnerportalen och hålla koll på beställningen – även på kvällar och helger. Med ett klick ser du om den önskade delen finns i lager eller hur leveranstiden är för din produkt. Alla nödvändiga konfigurationer kan du själv ställa in.

EVVA finns där för våra partner
Och en annan superservice: EVVA erbjuder direktsupport online sedan 2016. Redan då sköttes den tekniska supporten direkt via datorn för att spara tid. Med onlineutbildning av vår teknikexpert lär EVVA:s partner känna Xesar och AirKey och kan lösa individuella problemställningar tillsammans. En annan viktig hjälp i tider då ett personligt möte inte är möjligt är kontakten via videosamtal. EVVA satsade tidigt på det här och använder sig av Microsoft Teams med stor framgång. På så sätt hålls den personliga kontakten vid liv trots ogynnsamma villkor, utan risk för smitta. Det är en riktig hype som virtuella kongresser och mässor upplever idag. Fördelen för våra partner: Oberoende av var du befinner dig kan du ta del av ett evenemang som ger dig de senaste innovationerna kombinerat med personlig kontakt.

Tradition och modernitet
Trots innovation och framsteg: En värld utan mekaniska system är fortfarande otänkbar. Det kommer inte heller de nya kraven att förändra. Både elektronik och mekanik har sitt berättigande. Det bästa är att planera för en kombination, eftersom båda täcker in individuella behov. Den av EVVA utvecklade kombinyckeln och hybridcylindern förenar båda världarna. Ändå är det viktigaste för att lyckas fortfarande en beredskap med att vara beredd på det nya. I utvecklingen, i produktionen och framför allt i användandet. Med en beprövad partner som EVVA vid sin sida går det även att välja nya vägar in i framtiden.

Milstolpar i EVVA:s innovationer

  • 1919 Etableringsår EVVA grundas: ”institutet för uppfinningar, experiment och tillämpning“
  • 1937 Första patentet Första patentet för ett cylinderhänglås
  • 1976 Marknadsstart GPI Integrerad grundprofil. Revolutionerande avkänningssäkerhet tack vare den första överlappande nyckelprofilen
  • 1979 MCS Marknadsstart MCS – magnetkodsystem. EVVA tilldelas Staatspreis für Innovation
  • 2002 EMZY Marknadsintroduktion för den självroterande elektroniska motorcylindern
  • 2006 3KSplus Nya mekaniska låssystem utvecklas, förutom EPS även 3KSplus
  • 2014 Xesar & AirKey EVVA lanserar Xesar och AirKey, två nya elektroniska tillträdessystem
tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com