Hero image

På väg mot en ny normalitet

News | 01. September 2020.
EVVA är din tillförlitliga partner. Igår, idag och imorgon.

Ifjol firade EVVA företagets 100-årsjubileum. Det var ett lämpligt tillfälle att se tillbaka på många år av utveckling och uppbyggnad, men också på utmaningarna och hoten. Ingen kunde då tro att företaget, Europa och resten av världen bara ett år senare skulle konfronteras med effekterna av en pandemi. Självklarheter, planer och prognoser – allt sveptes undan i ett enda slag.För de generationer vilka efter senaste världskriget, som tog slut för 75 år sedan, inte har behövt tolerera några reella hot och framför allt inga inskränkningar i den personliga friheten, kom det som en stor chock.

Hur skulle ekonomin gå vidare?
Men det är inte bara enskilda individer som känner av effekterna. Frågan infinner sig också: Vilka följder måste ekonomin och därmed vi alla räkna med? Vilka konsekvenser för nedstängningen med sig? Hur går utvecklingen vidare i länder som satsade på en inskränkning av det offentliga livet? Och vad betyder detta för den enskilda företagaren? När butiker stänger, hantverkare begränsas i utövandet av sitt yrke och betalningsskyldigheterna ändå kvarstår – allt detta kommer under de närmaste månaderna leda till problem som kan föra många företag, oavsett storlek, till gränsen för deras
ekonomiska existens.


En tillförlitlig partner ...
Med mer än 100 års erfarenhet inom EVVA – under den perioden ödelade två världskrig Europa och förstörde infrastrukturen.
En global ekonomisk kris förde med sig en lågkonjunktur med miljoner arbetslösa.Men entusiasmen för återuppbyggandet motiverade också tusenden. EVVA var hela tiden en del av detta. Även den här gången kommer det att vara så. EVVA är ett friskt och pålitligt familjeföretag, som med framsynthet och båda fötterna på jorden har lyckats navigera runt grynnorna i det förflutna och är väl positionerat att göra det även i framtiden.

… framför allt i kristider
En värdefull tillgång i detta är du, vår partner, oavsett om du är ett enmansföretag, ett litet eller ett medelstort företag. Vi lämnar dig inte i sticket. Du kan lita på att vi kommer att finnas där för dig. För vi står i första hand för partnerskap, och därför har vi redan lagt ut kursen för att kunna fortsätta att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig.
Med vår vanliga professionalism och den pålitlighet som du förväntar dig – eftersträvar vi med rätta.

Vi finns där när du behöver oss
För vi säljer inte bara högkvalitativa produkter, utan vi tar också hand om våra partner och kunder på ett säkert och personligt sätt, efter vars och ens individuella behov. Det är de värderingar vi rättar oss efter. Samtidigt står alltid sökandet efter den optimala lösningen för våra partner och deras kunder i förgrunden. Vi stöder dig med vår kompetens, såväl inom rådgivning som tillverkning och framför allt innovation. Den här beslutsamheten och ett konsekvent kundfokus gör oss till en beprövad partner inom hela området för tillträdessystem – också i dessa utmanande tider.

Väl positionerade för en ännu osäker framtid
Vi räknade inte heller med så pass allvarliga konsekvenser. Men vår krisstab satsade allt på att anpassa företagets kurs. För våra kontorsanställda organiserades på kort tid möjligheten till distansarbete. Vi delade in produktionen i team som genom korttidsarbete kunde upprätthålla den nödvändiga produktionskapaciteten. På så sätt kan vi även fortsatt säkra leveranserna till våra filialer. Parallellt med detta genomförde vi nödvändiga skyddsåtgärder för de enskilda produktionsanläggningarna i enlighet med bestämmelserna, så att vi kan starta om produktionen enligt de nya villkoren när nedstängningen upphävs.

Hygientips för EVVA:s Produkter
›    De synliga ytorna på produkter kan rengöras med en mjuk, luddfri trasa samt tvål och vatten. Användning av alkoholbaserade desinfektionsmedel går också bra.

›    Desinficera helst hela dörrområdet, alltså dörrblad, handtag, cylinder, cylinderbehör,vred – helt enkelt allt man kommer i kontakt med när man öppnar och stänger en dörr.

›    Varning! Använd inte korrosionsfrämjande produkter eller sprayer.

›    Se upp – särskilt när cylinderbehöret demonteras – så att ingen vätska kan komma in i cylindern och de synliga ytorna på ett elektroniskt vred endast rengörs när de inte är demonterade, isärtagna.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com