Hero image

Systém ICS je stále dokonalejší

News | 21. August 2019.
Již samotné vnitřní kódování může být něčím zvláštním. V kombinaci s mnoha různými technologiemi, jak je tomu u ICS, ale dosahuje naprosté výjimečnosti. O rozhovor na toto téma jsme požádali pana Alexandera Scharingera, obchodního a produktového manažera. On sám doma používá celosvětově druhý vyráběný uzamykací systém ICS.

Jak jste se stal produktovým manažerem systému ICS? Alexander Scharinger:
Když se to vezme doslova, byl jsem produktovým manažerem systému ICS vlastně odjakživa (směje se). Byl jsem totiž přitom, když se systém ICS uváděl na trh. Ke společnosti EVVA jsem nastoupil v roce 2007 ve svých devatenácti. Po absolvování studia na vyšší odborné technické škole jsem se ucházel v různých firmách o nejrůznější pozice. A shodou okolností díky mé matce a inzerátu v novinách také o místo na oddělení produktového managementu společnosti EVVA. Hned při prvním pokusu jsem se trefil do černého. Nikam jinam bych už nešel, neboť produktový management považuji ve výrobním podniku za to nejzajímavější.


Kde to vše začalo?
Požadavek na nový systém s oboustrannými klíči byl tehdy velmi silný ze strany Švýcarska. Ostatní systémy, jako například MCS, nebyly systémy s oboustrannými klíči a systém 3KS se ve Švýcarsku bohužel nedokázal prosadit. A nakonec to bylo dobře, protože ICS je v současné době hlavní systém EVVA na švýcarském trhu, neboť splňuje více požadavků. Oboustranný klíč je kompaktní a spolehlivý. Společnost EVVA dokázala realizovat krátkou délku cylindrické vložky. To vše vedlo ke zvýšení konkurenceschopnosti.


Systém ICS letos slaví 10letévýročí! Došlo k některým vylepšením, která to jsou?
Systém ICS byl tehdy zcela nový a jeho cílem bylo stát se výhodným systémem oboustranného klíče. V té době byl dostupný velmi kvalitní systém s oboustrannými klíči 3KSplus, a také systém DUAL, který ale bohužel mírně minul své cíle. Proto bylo rozhodnuto stáhnout tento systém z trhu. Místo něj nastoupil systém ICS.   Vývoj byl zahájen v roce 2005 velmi uvážlivě a společně s našimi partnery. Téměř po 10 letech na trhu bylo nutné provést několik malých, ale účinných vylepšení. Ukázalo se, že po určité době používání se mohou objevit známky opotřebení. Aby se tomu dalo lépe zabránit, byly jednoduché součásti, obrysy a rovněž geometrie špičky klíče upraveny tak, aby dosahovaly lepších kluzných vlastností a aby se snížil počet ploch náchylných k deformaci a opotřebení. Pozorovali jsme, kde se vyskytují problémy a jaké mají příčiny. A ty jsme se snažili odstranit. Začalo to novým vycentrováním klíče v jádru cylindrické vložky, aby klíč bylo možné ještě lépe zavést do zámku. Dále jsme pokračovali optimalizací špičky klíče pro snížení opotřebení, zmenšení odporu při zasouvání a jeho předcházení v každodenním používání, kdy se klíč nepoužívá správně. Klíč je objektem, se kterým se často nezachází opatrně.
 

Co Vás na systému ICS fascinuje?
U systému ICS mě fascinuje spojení mnoha světů. Spojuje se v něm mnoho uzamykacích technologií. Na samotném klíči se detekuje velmi mnoho znaků, ale v cylindrické vložce nejrůznější metody. Systém ICS spojuje tradiční stavítkové technologie, jako jsou pomocná stavítka zdola, ale s novými stavítky jádra, které nyní detekují více drážek a žádné zářezy. Drážky jsou uvnitř umístěné tak, aby je zvenčí nebylo možné detekovat. Dále vnější obrysy speciálních stavítek, které jsou detekovány podobně jako u systému 3KSplus.  Je to zkrátka tento souhrn technologií ve světě společnosti EVVA, který mě tak fascinuj

 

zpět

Zastihnete nás v tomto čase
PO, ÚT, ČT: 8:00–16:00
ST: 8:00–18:00
PÁ: 8:00–14:00


+420 251 815 561
nebo můžete využít naši
službu zpětného volání
Vyplňte kontaktní formulář nebo napište e-mail na adresu.
office-cz(at)evva.com

Na pobočkách v Praze a v Tišnově nelze platit platební kartou, pouze hotově.