Hero image

Obytné budovy pro komunity

Studentské koleje | Pečovatelské domy | Domovy seniorů

V kolektivních obytných budovách se obyvatelé, úklidový personál a pracovníci údržby neustále přemísťují dovnitř a ven. Přístupová oprávnění musí být dobře zorganizovaná, ale zároveň nesmí přijít zkrátka o komfort. Každý obyvatel by proto měl mít možnost odemknout si hlavní vchod, společenské místnosti i vlastní pokoj jediným klíčem. Dobře, že vám s tím pomůže společnost EVVA.

Vaše požadavky:

 

  • Jeden klíč od všech dveří, protože jste provozovatelem společně využívaných obytných budov a chcete mít co nejméně starostí s jejich správou.
  • Dostatek komfortu, protože obyvatelé budovy si chtějí společné i soukromé prostory odemykat jediným klíčem.
  • Flexibilní předávání klíčů, jelikož dveřmi přichází a odchází spousta lidí.
  • Větší kontrola, protože vás zajímá, kdo, kdy a kde odemknul které dveře.
Double arrows

Naše odpověď:

 

Mechanické uzamykací systémy EPS, Akura 44, ICS
si poradí se všemi nástrahami jednoduchých i složitějších případů:

  • EPS, Akura 44, ICS – pro přehledné a komplexně strukturované uzamykací systémy

Elektronický přístupový systém Xesar

  • Kombinovaný klíč Xesar pro smíšené systémy (mechanický a elektronický)
  • Snadná správa
  • Široký výběr dveřních komponent
  • Možnost rozhraní

 

Rezidenční a pečovatelské centrum Backumer Tal

alt text
Produkt: ICS
Velikost: 101-500 jednotek
Typ budovy: Obytné budovy pro komunity
Země:

Rezidenční a pečovatelské centrum Backumer Tal bylo otevřeno v březnu 2019 v Hertenu. Hledal se obzvláště robustní a pohodlný uzamykací systém. Byl nalezen systém ICS.

Aby bylo možné poskytnout lidem, kteří zde potřebují péči, útulný domov, je zde k dispozici veškeré vybavení, které patří ke standardu pečovatelských zařízení společnosti Kirsch KG: například kavárny a restaurace, kadeřník, domácí velkokapacitní kuchyně a mnoho volnočasových nabídek. Rovněž se zde kladl důraz na bezpečnost. Po prezentaci systému ICS bylo v krátké době rozhodnuto o jeho použití prostřednictvím odborného partnera Grabowski z Recklinghausenu, protože ho přesvědčil především vzhled klíče a inovativní technika. 

Klíč ICS je oboustranný a elegantní. Ještě větší pohodlí zaručují pro tento účel vyvinutá zkosení klíče, díky kterým lze klíč ICS snadno zasunout. Díky tloušťce klíče 3 mm a kvalitní alpace je klíč velmi odolný proti opotřebení. Tři zářezy na hřbetu klíče neumožňují zjistit jejich hloubku. Díky tomu je nelegální vytvoření kopie klíče, a to i pomocí moderního 3D tisku, téměř nemožné.

 

Home Philippin - Erezée

alt text
Produkt: Xesar
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Obytné budovy pro komunity
Země:

Rezidenční dům s pečovatelskou službou Philippin s výhledem na kopcovitou krajinu s poli a lesy se nachází na okraji obce Amonines. Je umístěný na okraji parku, který vybízí k procházkám a který obyvatelům zařízení nabízí odpočinek v kvalitním prostředí. V současné době je zde k dispozici 68 lůžek. V budoucnu bude kapacita rozšířena pro 120 klientů.

Okraj obce Amonines zasazený v prostředí parku byl vybrán jako ideální prostředí pro lidi ve třetí a čtvrté fázi života. Zařízení nabízí různé formy bydlení, péče a ošetřovatelských služeb, mnoho variací i nespočet možností v rámci společenského života. Byl zde také instalován moderní uzamykací systém. Rezidenční dům s pečovatelskou službou Filippijnse je v současnosti chráněn elektronickým přístupovým systémem: Xesar značky EVVA.

Xesar: Zajištění zdraví
Především v oblasti zdravotní péče se zde nacházejí citlivé prostory, do kterých nemá každý povolený přístup. Pro zajištění ochrany těchto oddělených zón a zároveň jejich rychlé dostupnosti pro personál je zapotřebí velmi bezpečný a přesto flexibilní uzamykací systém.  Oprávnění ke vstupu lze udělovat a odvolávat flexibilně. To znamená, že vstup je udělen pouze těm osobám, které jej skutečně potřebují. Z toho důvodu byl v zařízení Home Philippin nainstalován systém Xesar.

Dům dětí a mládeže

alt text
Produkt: EPS
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Obytné budovy pro komunity
Země:

Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově.

Dům dětí a mládeže nabízí kroužky, tábory, výukové programy a další aktivity v oblasti trávení volného času pro děti a dospělé. Pro zabezpečení budovy byl zvolen uzamykací systém EPS, který vyhovuje požadavkům na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost.

Dům s pečovatelskou službou

alt text
Produkt: FPS
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Obytné budovy pro komunity
Země:

Poskytování pečovatelských služeb a hospodaření s bytovým fondem v Plané nad Lužnicí.

Jedná se o příspěvkovou organizaci, která zajišťuje pomoc s hygienou a stravováním seniorů, chodem domácnosti a sociální poradenství. Zabezpečení objektu realizoval náš obchodní partner - AB Tábor spol. s r.o. uzamykacím systémem FPS.

Domov seniorů Dačice

alt text
Produkt: EPS
Velikost: 101-500 jednotek
Typ budovy: Obytné budovy pro komunity
Země:

Sociální služby občanům.

Domov seniorů v Dačicích je organizací zřízenou Jihočeským krajem a nachází se v klidné části městečka. Poskytuje pobytové sociální, ošetřovatelské a pečovatelské služby starším občanům, kterým zdravotní stav neumožňuje žít ve svém přirozeném prostředí. Součástí domova je také denní stacionář pro osoby starší 55 let. K zabezpečení objektu byl zvolen uzamykací systém EPS, který vyhovuje požadavkům na uživatelskou jednoduchost, bezpečnost a spolehlivost. Zabezpečení bylo realizováno naším partnerem - tppetru s.r.o. Dačice.

 

Fontána

alt text
Produkt: EPS
Velikost: 101-500 jednotek
Typ budovy: Obytné budovy pro komunity
Země:

Domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

Jedná se o příspěvkovou organizaci, která nabízí služby domova a chráněného bydlení. Objekty jsou zabezpečeny systémem EPS, realizace byla provedena prostřednictvím našeho obchodního partnera - Kovoslužba Selník s.r.o.

POMAseiuno

alt text
Produkt: AirKey
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Obytné budovy pro komunity
Země:

V srdci Milána vzniká nový typ bydlení, který v sobě spojuje pulzující městský život se silnou touhou po klidu. Projekt POMAseiuno nabízí novou koncepci bydlení, počínaje osobním asistentem přes společné zóny, jako jsou zahrady na střeše, fitnesscentra, zóny klidu a masáže, až po prostory ke hrám a dětské kluby.

Všechny bytové jednotky se vyznačují vysoce kvalitním a elegantním vybavením. Moderní domovní instalační systém navíc umožňuje regulaci osvětlení, spotřeby energie, externího zastínění, zabezpečení proti vloupání a kamerových zabezpečovacích systémů pomocí příslušných aplikací.

Projektant POMAseiuno navrhl řízení příslušného poplašného zařízení pro tři podzemní garážová podlaží, která jsou napojena ke vstupním dveřím se zabezpečením pro případ paniky. Partner společnosti EVVA, firma KSE, připravila integrovaný poplašný systém s ovládáním systémem AirKey, který umožní oprávněným uživatelům deaktivovat alarm a vstoupit do budovy. Vzhledem k obrovskému potenciálu systému AirKey byl s cloudovou správou databáze vyřešen velký problém, který měl pro projektanty zásadní význam: kontrola přístupu k výtahům s přímým přístupem k bytovým jednotkám. Byla umožněna současná správa společných přístupů POMAseiuno a soukromých přístupů vlastníků bytů, do kterých tak bylo možné vstoupit přímo z výtahů. Toto řešení vděčí zachování dvou vzájemně zcela oddělených databází. Záruka mimořádně vysoké úrovně zabezpečení!

Vedle ovládání U.S. dveří v suterénech a ovládání výtahů byl systém kontroly přístupu AirKey také použit pro všechny společné prostory Pomaseiuno, jako například fitness, konferenční místnost, úschovna kol atd.

Po předání bytů mají jejich majitelé navíc možnost nechat do systému začlenit pancéřové vstupní dveře a stejně jako u výtahů použít společné využívání svých osobních databází spolu s databází POMAseiuno. To vše samozřejmě pomocí jednoho jediného elektronického klíče.

Projekt zahrnuje instalaci 55 nástěnných čtecích jednotek AirKey, které jsou spravovány asi 600 identifikačními médii AirKey.

Sportovní centrum Shatin

alt text
Produkt: EPS
Velikost: 101-500 jednotek
Typ budovy: Obytné budovy pro komunity
Země:

EPS je dokonalý systém pro víceúčelovou budovu v Hongkongu.

Tato víceúčelová budova ve městě Shatin slouží jako sportovní, kulturní a společenské centrum a oblastní knihovna, a je tak určena pro rozsáhlé a intenzivní veřejné využívání. Proto vyžaduje uzamykací systém, který dokáže bez problémů pokrýt různé typy dveří a zohlednit složité hierarchie uzamykání. Systém EPS společnosti EVVA byl vyvinut k tomu, aby při vysokém počtu uživatelů dokázal nabídnout vysokou úroveň zabezpečení, a proto je pro tento úkol nejlepší volbou. K jeho bezpečnostním funkcím patří ochrana před vyhmatáním planžetou (picking), odvrtáním a vylomením (bumping), stejně jako aktivně působící odpružená pomocná stavítka. Tím je dosaženo velkého a silného zabezpečení. Cylindrické vložky pro tento projekt jsou navíc vybaveny funkcí přestavitelného zamykání VARIO, díky které je po dokončení stavebních prací zaručeno hladké předání provozovateli projektu.

Domov seniorů Komárov

alt text
Produkt: FPS
Velikost: 101-500 jednotek
Typ budovy: Obytné budovy pro komunity
Země:

Nový Domov pro seniory nabízí kvalitní bydlení pro seniory s veškerou sociální, 24 hodinovou ošetřovatelskou a zdravotní péčí v klidném prostředí na okraji obce Komárova u Šternberka.

Domov disponuje 50 dvoulůžkovými pokoji v bezbariérové třípatrové budově, s komplexními pečovatelskými službami s lékařským dohledem, kvalitně proškoleným personálem, bohatými aktivizacemi a celodenním stravováním. Z celkového počtu 100 lůžek je 70 se zvláštním režimem, ve které poskytuje specializovanou péči určenou zejména pro osoby Alzheimerovou chorobou a pro osoby s demencí ve všech stádiích. Patří mezi registrované poskytovatele sociálních služeb (domov seniorů a domov se zvláštním režimem). Péči poskytuje v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věc. Uzamykací systém FPS se ukázal jako skvělé řešení a plně vyhovuje požadavkům investora na flexibilní zabezpečení a možnosti budoucícho rozšiřování a doplňování systému. 

Casa Sunnwies

alt text
Produkt: ICS
Velikost: > 500 jednotek
Typ budovy: Obytné budovy pro komunity
Země:

Otázka bydlení ve stáří je důležité a individuální rozhodnutí. Adekvátní alternativu stále častěji nabízí kombinované bydlení seniorů a mladých lidí, stejně jako v islikonském domově Casa Sunnwies, který byl otevřen v červnu 2015. Tak byly zkombinovány nejen různé věkové skupiny, ale také dva uzamykací systémy EVVA – Xesar a ICS pro individuální a věku odpovídající potřeby.

Vesnice Islikon leží v malebné krajině. Od nedávné doby se tu společně pohybují jak mladí, tak staří obyvatelé z 83 bytových jednotek Casa Sunnwies. Z toho 34 bytů je určeno pro asistované bydlení ve stáří a navíc je k dispozici 24 míst s pečovatelským dohledem. Starší obyvatelé mohou žít samostatně a podle potřeby využívat dalších služeb, jako je prádelna, jídelna nebo služby ošetřovatelů. Mladší si mohou pronajmout špičkově vybavené a cenově dostupné byty s dobrým vlakovým spojením. Proto také uzamykací zařízení EVVA muselo být řešeno flexibilně jako kombinace různorodého elektronického a vysoce zabezpečeného mechanického systému: Xesar a ICS. Systém Xesar představuje optimální řešení pro malé budovy i pro rozsáhlé objekty. Oprávnění k přístupu lze flexibilně udělovat i odebírat. Přístup je tak umožněn pouze těm osobám, které jej skutečně potřebují. Tu nejvyšší bezpečnost navíc v domově Casa Sunnwies zaručuje kombinace s bezpečnostním mechanickým systémem ICS. Systém ICS je ideální pro uzamykací zařízení s enormně vysokým počtem skupin uživatelů, jako v tomto případě. „Velkou výzvou byla velká rozloha celého objektu. Při kombinaci mechanických a elektronických kontrol přístupu a nejrůznějších požadavků, jako jsou například nouzové a únikové východy, které odpovídají zákonům, je nutné mít potřebné vědomosti,“ vypráví Remo Breuss, zaměstnanec prodeje společnosti EVVA ve Švýcarsku. Projektování provedla pobočka společnosti EVVA v Rotkreuzu, montáž a zprovoznění zařízení převzal zkušený místní partner společnosti EVVA. „Naším nejvyšším cílem byla flexibilní a přesto snadná manipulace společně využívaných prostor, jako je suterén nebo kavárna,“ pokračuje Breuss. Elektronické posuvné dveře u hlavních vchodů ovládají obyvatelé nástěnnou čtecí jednotkou Xesar, další vchody jsou řízeny pomocí kombinovaných klíčů ICS, čipových přívěsků nebo také pomocí karet. Nástěnná čtecí jednotka Xesar se také nachází na pečovatelském oddělení v kombinaci s tichým alarmem, který zobrazuje nepovolený vstup nebo odchod únikovou cestou. Skříňky na léky nebo dárky na oddělení jsou zabezpečeny elektronickými půlvložkami. Tak je možné přesné zaznamenávání do protokolů. Současně bylo vybaveno 96 pokojů v domech s pečovatelským dohledem zevnitř vybaveno elektronickými klikami a zvenčí půlvložkami ICS, které umožňují nouzové otevření podle zákona. Nakonec i správa byla také kompletně zajištěna klikami a kováním systému Xesar. Celkem bylo ve společných prostorách použito 164 kování a klik Xesar a také 25 nástěnných čtecích jednotek. Mechanická cylindrická vložka ICS byla namontována do schránek, sklepních kójí a do bytových jednotek s pečovatelským dohledem. Třešničkou na dortu je možnost bezhotovostní platby v kavárně. Současné automaty na nápoje a na kávu mohou být obsluhovány přívěskem Xesar nebo kombinovaným klíčem. Obyvatelé domova si tak mohou nechat klíč nabít určitou částkou a vychutnávat si bezhotovostně zaplacené nápoje na neoblíbenějším místě z celého komplexu, v restauraci Sonne.

Sozialarbeit im Netz

alt text
Produkt: AirKey
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Obytné budovy pro komunity
Země:

Sociální péče pomáhá lidem v nesnázích, aby si dokázali poradit. V životě jsou situace, ve kterých se po změně mohou objevit problémy nebo krize. A někdy se dostaví zcela nečekaně. Poradna „Sozialarbeit im Netz“ radí a pomáhá ve složitých obdobích. Školení pracovníci pečují o klienty v terénu a také se ve stacionáři starají o lidi se specifickými potřebami.

Ve vstupních dveřích stacionáře a v obydlených prostorách komplexu budov poradny „Sozialarbeit im Netz“ bylo celkem zabezpečeno systémem AirKey 14 dveří. Zprovoznění systému bylo provedeno certifikovaným partnerem společnosti EVVA, firmou „Haus für Sicherheit“. Společně s terénním pracovníkem společnosti EVVA představila firma systém AirKey zadavateli zakázky Joachimu Schwarzovi a ten byl okamžitě pro. „Čistě mechanické uzamykací systémy často již nesplňují nové požadavky na využívání budovy. Při ztrátě klíče je okamžité zablokování dveří ztraceného klíče a montáž nové cylindrické vložky možné pouze s velkým časovým odstupem,“ říká Willi Ermentraut, terénní pracovník společnosti EVVA, který dohlíží na tento projekt. Přitom volba padla na moderní elektronický uzamykací systém AirKey, u kterého je možné fungovat bez dalších identifikačních médií a k použití stačí pouze smartphone podporující technologii NFC. „AirKey je pro naše potřeby jako dělaný a k naší spokojenosti byl i rychle nainstalován,“ pokračuje Schwarz. Největším požadavkem na vhodný uzamykací systém poradny Sozialarbeit im Netz byla flexibilita v hierarchiích uzamykání a kontrola přístupu pomocí seznamu událostí. „Navíc jsme z praktických důvodů chtěli používat naše smartphony,“ vysvětluje Schwarz. Pro používání jsou vytvořeny také individuální časové profily. Při ztrátě či odcizení smartphonu nebo přívěsku by mělo být možné obojí elektronicky zablokovat. „Naší výhodou bylo, že se systémem AirKey využíváme technologii NFC. Systém AirKey rychle a snadno plní naše požadavky na organizační změny a tím upravené oprávnění uzamykání,“ nadšeně říká Kai-Uwe Plößer, certifikovaný partner společnosti EVVA a majitel firmy „Haus für Sicherheit“. Do budoucna by měly být systémem AirKey vybaveny i další domovy na území města Mannheimu.

SSHN Talia – Dornröschen

alt text
Produkt: 4KS
Velikost: > 500 jednotek
Typ budovy: Obytné budovy pro komunity
Země:

Organizace SSHN se sídlem v nizozemském Nijmegenu provozuje řetězec studentských kolejí v nejrůznějších městech.

Pro tuto příležitost se rozhodli pro uzamykací zařízení, které by zabránilo zhotovování neoprávněných kopií klíčů a následným neoprávněným přístupům. Řešením se stalo uzamykací zařízení společnosti EVVA, které bylo realizováno na více místech. Systém EVVA 3KSplus přesvědčil maximální bezpečností při objednání kopie klíče, zvláště kvalitním provedením, dlouhou životností a odolností proti opotřebení.

Tento objekt byl realizován s uzamykacím systémem 3KSplus, který odpovídá současnému uzamykacímu systému 4KS.

Centrum služeb pro seniory

alt text
Produkt: FPS
Velikost: 101-500 jednotek
Typ budovy: Obytné budovy pro komunity
Země:

Centrum služeb pro seniory. Využitím jednotlivých přístupových skupin byl ušetřen velký počet samostatných klíčů. Masivní konstrukce blokačních prvků zajišťuje dlouhodobou životnost systému. Objekt realizován se systémem CPS, kterému nyní odpovídá systém FPS.

Obchodní kontakt Pro partnery a společnosti EVVA Česká republika
Poslat e-mail
Služba zpětného volání
Contact marker image
Vyhledávání prodejců Pro soukromé zákazníky Vyhledávání prodejců
Product highlight image
Uzamykací systémy

Společnost EVVA je ale také skutečným profesionálem v oblasti uzamykacích systémů, pro kterého není žádná organizační struktura příliš složitá na to, aby ji nepřevedl do uzamykacího systému.

Přečtěte si více informací o našich uzamykacích systémech

Zastihnete nás v tomto čase
PO, ÚT, ČT: 8:00–16:00
ST: 8:00–18:00
PÁ: 8:00–14:00


+420 251 815 561
nebo můžete využít naši
službu zpětného volání
Vyplňte kontaktní formulář nebo napište e-mail na adresu.
office-cz(at)evva.com

Na pobočkách v Praze a v Tišnově nelze platit platební kartou, pouze hotově.