Hero image

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vám chceme nastínit, proč potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje a jaká rizika pro vás vyplývají z práva na ochranu osobních údajů. Jaké údaje konkrétně zpracováváme a jakým způsobem jsou používány, závisí zejména na vámi používaných produktech.

Další informace o zpracování dat na stránkách Xesar a AirKey naleznete zde:

Informace ozpracování osobních údajů vsouvislosti spoužíváním produktu AirKey.pdf
Informace ozpracování osobních údajů vsouvislosti spoužíváním produktu Xesar.pdf

Společnost EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstraße 59-65
1120 Vídeň
Rakousko
Telefon: +43 181 16 50

Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme v míře, která je nezbytně nutná pro technický provoz našich webových stránek, a abychom vám mohli poskytnout co nejlepší přístup k našim službám.

Když otevřete naši webovou stránku, naše servery začnou automaticky shromažďovat informace technicky nezbytné a nevyhnutelné povahy, především za účelem vytvoření připojení, nastavení základních funkcí a k zabezpečení systému. Mezi ně patří typ používaného prohlížeče, používaný operační systém, informace o DNS serveru podle vaší IP adresy, údaje o připojení k použitému počítači (IP adresa), webová stránka, ze které jste naši stránku navštívili (URL adresa propojeného webu), stránky, které máte otevřené současně s naší stránkou, a datum a trvání návštěvy. Zpětné dohledání konkrétních osob z těchto údajů není možné z důvodu psedonymizace. Tyto údaje nejsou kombinovány s žádnými jinými zdroji údajů.

Jestliže nás kontaktujete prostřednictvím integrovaného formuláře, budou shromažďovány další osobní údaje. Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit v kontaktním formuláři. Údaje budou uchovávány za účelem zpracování vaší žádosti. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou (*). Všechny ostatní údaje jsou zadávány dobrovolně. Případné osobní údaje související s kontaktním formulářem smažeme poté, co pomine důvod jejich uchovávání, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné požadavky na jejich uchovávání. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, pokud jde o kontaktování v rámci uzavření smlouvy. Navíc je naším oprávněným zájmem odpovědět na vaši žádost. V tomto případě bude právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Na našem webu využíváme Mapy Google. Díky tomu můžeme do webu integrovat interaktivní mapy a poskytovat vám více informací. Při návštěvě na webové stránce získá společnost Google informaci, že jste zobrazili odpovídající dílčí stránku naší webové stránky. K tomu jsou přenášeny i IP adresa, datum, čas žádosti, časová zóna, obsah žádosti (konkrétní stránka), stav přístupu / stavový kód HTTP, množství přenesených dat, webová stránka, ze které byla žádost poslána, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče. To je prováděno bez ohledu na to, zda máte uživatelský účet u společnosti Google, jehož prostřednictvím jste přihlášeni. Jste-li přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo vašemu účtu. Jestliže si nepřejete přiřazení k vašemu účtu Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu anebo návrhů webových stránek na míru. Takové hodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) za účelem poskytování reklamy na míru, a aby i jiní uživatelé sociálních sítí byli informováni o vašich aktivitách na naší webové stránce.

V souladu s nařízením GDPR máte rovněž právo vznést námitku. V takovém případě se ale musíte obrátit přímo na společnost Google. Další informace o těchto právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí najdete na stránce policies.google.com/privacy. Nezávisle na tom chceme také upozornit, že společnost Google zpracovává vaše osobní údaje i ve Spojených státech amerických. Zavázala se, že bude dodržovat podmínky programu Privacy Shield, a proto lze takové zpracování považovat za přípustné podle nařízení GDPR.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Za účelem analýzy uživatelského chování zákazníků a za účelem optimalizace webových stránek využíváme služeb společnosti Jentis GmbH (Schönbrunner Straße 231, 1120 Vídeň). Společnost Jentis proto získává přístup k datům webové analýzy, která jsou vyhodnocována, ukládána a zpracovávána analytickými nástroji a společností Jentis. Za tímto účelem jsou data předávána společnosti Jentis pro účely analýzy, na druhé straně společnost Jentis naším jménem nezávisle shromažďuje data týkající se variant prohlížeče a chování návštěvníka. V tomto případě je IP adresa anonymizována společností Jentis (eliminace posledního oktetu) a tím je zaručeno odstranění osobní reference. Jentis nastavuje po sobě jdoucí ID, které také nepředstavuje osobní referenci ve smyslu GDPR.

 

Služby Google AdWords používáme k tomu, abychom pomocí reklamních prostředků (takzvané služby Google AdWords) na externích webových stránkách upozornili na naše nabídky. Na základě údajů z reklamních kampaní chceme zjistit, jak jsou úspěšné jednotlivé metody reklamy. Sledujeme tak zájem vám zobrazovat reklamu, která by vás mohla zajímat, sestavit poutavěji naše webové stránky a neustále optimalizovat naši prezentaci na internetu.

Tyto funkce jsou poskytovány službou Google prostřednictvím takzvaných reklamních serverů (Ad Server). K tomu používáme soubory cookie Ad Serveru, které slouží ke sledování určitých parametrů pro měření úspěšnosti, zobrazování reklam nebo kliknutí uživatelem. Pokud naši webovou stránku otevřete prostřednictvím reklamy Google, uloží služba Google AdWords do vašeho počítače soubor cookie. Tyto soubory cookie zpravidla přestávají platit po 30 dnech a nemají sloužit ke zjištění vaší totožnosti. S tímto souborem cookie jsou zpravidla ukládány hodnoty analýzy jedinečného ID souboru cookie, počet zobrazení reklam na umístění (frekvence), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po zobrazení) a informace o odhlášení (označení, že uživatel nechce, aby se mu reklama zobrazovala).

Tyto soubory cookie společnosti Google umožňují znovu identifikovat váš internetový prohlížeč. Jestliže uživatel navštíví určité stránky webu zákazníka služby AdWords a souborům cookie na jeho počítači ještě nevypršela platnost, může společnost Google a zákazník zjistit, že uživatel klikl na reklamu, která ho přesměrovala na tuto webovou stránku. Každému zákazníkovi služby AdWords je přiřazen jiný soubor cookie. Soubory cookie tak není možné vysledovat prostřednictvím webových stránek zákazníka služby AdWords.

U výše uvedených metod reklamy sami žádné osobní údaje neshromažďujeme ani nezpracováváme. Od společnosti Google získáme pouze statistické vyhodnocení. Na základě těchto vyhodnocení můžeme zjistit, které metody reklamy jsou nejúčinnější. Žádné další údaje z používání reklamních prostředků nezískáváme a tyto informace nemůžeme použít k zjištění totožnosti uživatelů.
Vzhledem k použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky vytváří přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných při používání tohoto nástroje společnosti Google a informujeme vás podle našich aktuálního stavu našich poznatků: Integrací konverze AdWords společnost Google obdrží informace, že jste zobrazili příslušnou část našich webových stránek nebo jste kliknuli na jednu z našich reklam. Jestliže jste zaregistrováni u služeb společnosti Google, může společnost Google návštěvu přiřadit k vašemu účtu. Dokonce i když nejste zaregistrováni u společnosti Google, případně nejste přihlášeni, je zde možnost, že poskytovatel zaznamená a uloží vaši IP adresu.

Sledování můžete zabránit několika způsoby:

 

  1. Odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče, zejména zakázáním souborů cookie třetích stran, dosáhnete toho, že se vám nebudou zobrazovat reklamy poskytovatelů třetích stran.
  2. Soubory cookie ke sledování konverze zakážete ve svém prohlížeči tak, že zablokujete soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“, https://adssettings.google.cz/authenticated. Vymazáním souborů cookie se vymaže i toto nastavení.
  3. Deaktivaci personalizovaných reklam poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, můžete provést prostřednictvím odkazu www.aboutads.info/choices. Vymazáním souborů cookie se vymaže i toto nastavení.
  4. Trvalou deaktivaci v prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome můžete provést na odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme, že v tomto případě nemusí být možné používat v plném rozsahu všechny funkce naší webové stránky.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 první pododstavec písm. f) nařízení GDPR.

Informace o ochraně osobních údajů u společnosti Google najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cshttps://services.google.com/sitestats/cs.html. Případně můžete navštívit web iniciativy síťové reklamy (NAI) na stránce http://www.networkadvertising.org. Společnost Google musí dodržovat ustanovení programu Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Používáme soubory cookie, aby bylo používání webových stránek pro návštěvníky webové stránky uživatelsky přívětivější a aby bylo po technické stránce vůbec možné provozovat používaný systém správy obsahu. Soubory cookie jsou textové soubory uložené na pevném disku, které umožňují identifikaci prohlížeče při opětovném otevření webové stránky.

Ukládání souborů cookie na pevném disku můžete zabránit příslušnými nastaveními prohlížeče. Uložené soubory cookie můžete kdykoli smazat. Informace, jak smazat soubory cookie nebo jak zabránit jejich ukládání, naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče. Jestliže nesouhlasíte s používáním souborů cookie, může to mít vliv na použitelnost našich webových stránek.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Naše webové stránky a další systémy máme technicky i organizačně zabezpečené proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravám nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami. V závislosti na použitém prohlížeči jsou data přenášena pomocí šifrování SSL se 128bitovými až 256bitovými klíči. I přes pravidelné kontroly a neustálé zlepšování našich bezpečnostních opatření není možná úplná ochrana proti všem nebezpečím. Aby mohly bezpečnostní systémy na serverech fungovat, je nutné ukládat údaje zaznamenané v souladu s bodem 3 v pseudonymizované podobě někdy po dobu až jednoho roku, aby bylo možné s časovou prodlevou zjistit, odhalit a odrazit jakékoliv útoky.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Osobní údaje budou smazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uchovávání nebo pokud požádáte o jejich vymazání. Upozorňujeme, že vaše údaje můžeme vymazat pouze tehdy, není-li to v rozporu s jinými právními předpisy, jako např. zákonnými požadavky na uchovávání. Údaje vymažeme také v případě, že uplynula doba pro jejich uchovávání předepsaná uvedenou normou, ledaže by bylo další uchovávání údajů nutné pro uzavření smlouvy nebo za účelem plnění smlouvy, nebo jste s takovým uchováváním udělili souhlas.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme rovněž od uchazečů o práci, abychom mohli provádět přijímací řízení uchazečů. Během něj můžeme údaje zpracovávat také elektronicky. Děje se tak v případě, že nám uchazeč o práci pošle materiály s žádostí elektronickou cestou, tedy e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na naší webové stránce. Jestliže s některým z uchazečů uzavřeme pracovní smlouvu, budou poskytnuté osobní údaje uloženy za účelem uzavření pracovního poměru v souladu s právními předpisy. Pokud však mezi námi a uchazečem k uzavření pracovní smlouvy nedojde, budou materiály s žádostí vymazány po šesti měsících od oznámení o nepřijetí uchazeče, jestliže však neexistuje právní základ pro převažující oprávněný zájem osoby odpovědné za dlouhodobé uchovávání údajů nebo neudělil-li uchazeč výslovný souhlas s dalším přípustným zpracováním jeho údajů.

Všechny kandidáty chceme vyhodnocovat pouze na základě jejich kvalifikace, a proto prosíme, abyste v žádosti neuváděli informace o rase nebo etnickém původu, své politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo jakékoli členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje pro jednoznačnou identifikaci fyzické osoby, zdravotní údaje nebo údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

V každém případě máte právo na opravu, odstranění, omezení a námitku. Obraťte se tedy na nás. Pokud se domníváte, že zpracováním vašich údajů dochází k porušení práv na ochranu osobních údajů, nebo byly jiným způsobem porušeny vaše nároky na ochranu osobních údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud pro vás ani zde nebude nalezeno uspokojující řešení, můžete podat stížnost na dozorový úřad. V tomto případě je odpovědným orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) v České republice.

Koordinátor pro ochranu osobních údajů:

Evelína Prudilová

EVVA spol. s r.o., Praha
V Bokách II 1048/11

Praha 5 Hlubočepy, 152 00
+420 251 81 55 61
dataprotection(at)evva.com

 

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27
CZ-170 00 Praha 7
+420 234 665 800
+420 234 665 111 (Ústředna)

E posta(at)uoou.cz

V souladu se článkem 15 nařízení GDPR máte právo na přístup k osobním údajům. Samozřejmě vynakládáme veškeré úsilí, abychom při poskytování informací vyhověli zákonným požadavkům a lhůtám. Vzhledem ke zvláštním okolnostem, jako je 100letá historie naší firmy a rozsáhlá archivace veškerých údajů potřebných pro účely dlouhodobého servisu našich výrobků, je nevyhnutelné ukládat základní osobní údaje v dlouhodobém horizontu. To je přípustné podle 47. bodu odůvodnění nařízení GDPR, neboť zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů nemohou převážit nad našimi oprávněnými zájmy.

Vzhledem k historii firmy ale není převážná část údajů uchovávána v elektronické formě, příp. k nim není možné získat přístup, přičemž poskytování informací v souladu s článkem 15 nařízení GDPR bez úmyslu by mohlo být neúplné nebo nesprávné. Aby k tomu u inzerenta (a v jeho zájmu) pokud možno nedošlo, je společnost EVVA v tomto podobně jako v 63. bodě odůvodnění nařízení GDPR odkázána na pomoc inzerenta a v tomto případě poukazuje na povinnost součinnosti subjektu údajů. Společnost EVVA je proto nejen oprávněna, ale rovněž je při poskytování informací i povinna splnit ověření totožnosti osoby vyžadující informace podle 64. bodu odůvodnění nařízení GDPR, ale také musí tyto osoby informovat, že zde platí povinnost součinnosti subjektu údajů podle 63. bodu odůvodnění nařízení GDPR. Proto v souvislosti se žádostí o informace po žadateli požadujeme předložení uznávaného dokladu totožnosti a uvedení případných základních informací, např. předchozí kontakt žadatele se společností EVVA (uchazeč o zaměstnaní, bývalý zaměstnanec pobočky, číslo uzamykacího systému atd.).