Lösung Krankenhaus, Gesundheitswesen

Zdravotnictví

Univerzitní kliniky | Nemocnice | Mobilní pečovatelské služby | Pečovatelské domy

Do nemocnic každý den přichází spousta pacientů, návštěvníků, nemocničního personálu a zaměstnanců údržby. Kromě toho musí uzamykací systém zvládnout všechny přístavby, výstavby a restrukturalizace oddělení a zároveň splňovat všechny nejvyšší bezpečnostní standardy. Jak to funguje? Odpovědí jsou produkty EVVA.

Vaše požadavky:

 

 • Široký sortiment cylindrických vložek, protože výtahy, šatní skříňky i skříňky s léky chcete odemykat a obsluhovat jediným klíčem.
 • 100% ochrana proti kopírování, protože provozujete velmi citlivá výzkumná zařízení a skříňky s léky musí být naprosto spolehlivě zabezpečeny.
 • Flexibilní předávání klíčů, protože se staráte o mobilní pečovatelskou službu, kde se personál často střídá, a nechcete, aby pro vás byla správa klíčů namáhavá.
 • Organizace přístupů podle osob, protože konferenční a přednáškové sály musí mít jednoduché řízení přístupu.
Double arrows

Naše odpověď:

 

Mechanické uzamykací systémy Akura 44, 4KS, MCS
si poradí se všemi nástrahami jednoduchých i složitějších případů:

 • Akura 44 – pečovatelské domy
 • 4KS – středně velké nemocnice
 • MCS – velké nemocnice

Elektronický uzamykací systém AirKey

 • Jako klíč slouží smartphone
 • Klíče se zasílají přes internet
 • Rychlé přidělování a odebírání přístupových oprávnění

Elektronický přístupový systém Xesar

 • Kombinovaný klíč Xesar pro smíšené systémy (mechanický a elektronický)
 • Snadná správa více míst pomocí uživatelských rolí
 • Široký výběr dveřních komponent
 • Možnost rozhraní
 • Monitorování dveří s otevíráním na dálku

Centrum zdravotní péče ve Šmarje pri Jelšah

alt text
Produkt: Xesar
Velikost: 101-500 jednotek
Typ budovy: Zdravotnictví
Země:

Systém Xesar jako ideální řešení modernizace pro zdravotní středisko ve Šmarje pri Jelšah

Zdravotní středisko ve Šmarje pri Jelšah je nepřetržitě dostupné pro více než 32 000 obyvatel z 6 okolních obcí. Od roku 2002 funguje nezávisle a má 6 dislokovaných jednotek.

V roce 2020 se vedení rozhodlo investovat do přístupového systému, protože starý mechanický uzamykací systém se ukázal být příliš nákladný. Ztrácely se klíče a kontrola nad klíči nebyla optimální. Vzhledem k tomu, že toto zařízení je otevřeno nepřetržitě a nachází se na místě, které navštěvují rizikové skupiny, je nutné dodržovat odpovídající hygienické a zdravotní normy. Z tohoto důvodu chtěli investici, kterou by bylo možno realizovat co nejdříve a která by nevyžadovala další stavební práce.

Správnou odpovědí tudíž byl systém Xesar 3.0, protože umožňuje instalaci bez dodatečných stavebních prací a zásahů do dveří a stěn. Rozhodli se nainstalovat komponenty do všech jednotek najednou.

Naši montéři nainstalovali těchto 150 komponent během několika dnů, protože jejich instalace je velmi jednoduchá a rychlá.

 

Sárská klinika pro forenzní psychiatrii (SKFP)

alt text
Produkt: MCS
Velikost: > 500 jednotek
Typ budovy: Zdravotnictví
Země:

Systém MCS pro nejvyšší možnou bezpečnost.

Nová budova Sárské kliniky pro forenzní psychiatrii (SKFP) zahrnuje tři vysoce zabezpečená oddělení pro celkem 60 pacientů. Pokoje pro pacienty by měly mít vysokou úroveň zabezpečení. Aby bylo možné vyhovět této úrovni bezpečnosti, přišel v úvahu 100% nezkopírovatelný uzamykací systém MCS. 100% zabezpečení proti kopírování a téměř nemožné neoprávněné otevření systému MCS přesvědčilo projektanty a rozhodovatele projektu. Stejně tak důležitá byla mnohostranná použitelnost systému MCS, jako je například cylindrická vložka s knoflíkem a funkcí SOS, spínací cylindrická vložka pro výtahy, cylindrické vložky se závorou nebo nábytkové zámky. 

Společnost EVVA přesvědčila! O vybavení stávajících budov a dalším rozšíření bylo rozhodnuto. Kromě toho se v některých oblastech diskutuje o kombinaci s elektronickým uzamykacím systémem Xesar.

Krajská nemocnice Liberec

alt text
Produkt: FPS
Velikost: 101-500 jednotek
Typ budovy: Zdravotnictví
Země:

Krajská nemocnice v Liberci, Oddělení následné péče.

Oddělení slouží pacientům, kteří potřebují dlouhodobější léčbu a ošetřovatelskou péči. Zabezpečení budovy bylo realizováno systémem FPS, který vyhovuje požadavkům na kvalitu a bezpečnost. Zabezpečení objektu provedl náš obchodní partner - Jiří Sacher, Liberec.

II. interní klinika FNOL

alt text
Produkt: EPS
Velikost: 101-500 jednotek
Typ budovy: Zdravotnictví
Země:

Gastroenterologická a geriatrická klinika při Fakultní nemocnici v Olomouci.

Interní klinika poskytuje péči o nemocné v oboru všeobecně interním, péči v oboru geriatrie, gastroenterologie a hepatologie, vysoce specializovanou komplexní péči o pacienty v akutním ohrožení života jako je např. akutní krvácení do trávicího traktu, onemocnění jater, slinivky, žlučníku a žlučových cest, intoxikace, rozvrat vnitřního prostředí, plicní embolie, apod. Zabezpečení bylo realizováno s uzamykacím systémem EPS.

ONM Chrudim

alt text
Produkt: FPS
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Zdravotnictví
Země:

Oddělení nukleární medicíny - Nemocnice Chrudim.

Specializované pracoviště, které je součástí areálu chrudimské nemocnice, bylo zabezpečeno naším partnerem - Zámkařství Bubák. Systém FPS splňuje požadavky investora na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost.

Nemocnice Uherské Hradiště

alt text
Produkt: FPS
Velikost: 101-500 jednotek
Typ budovy: Zdravotnictví
Země:

Budova nemocnice v Uherském Hradišti.

Nová část budovy nemocnice byla zabezpečena systémem FPS, prostřednictvím našeho partnera: Marek Nohal - Svět zámků, v jeho vlastním profilu.

FN Olomouc

alt text
Produkt: EPS
Velikost: 101-500 jednotek
Typ budovy: Zdravotnictví
Země:

Fakultní nemocnice - II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická.

Klinika poskytuje endoskopické vyšetřovací a léčebné metody, lékařskou péči v oblasti trávicího traktu, komplexní péči o pacienty v akutním ohrožení života a péči o nemocné ve vyšším věku. Pro zabezpečení budovy byl zvolen systém EPS, který vyhovuje náročným požadavkům na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost.

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

alt text
Produkt: FPS
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Zdravotnictví
Země:

Odborný rehabilitační ústav.

Léčebna poskytuje následnou, dlouhodobou péči a rehabilitační léčbu pro děti a dospělé po operacích, úrazech a po onemocněních zejména hybného systému. Uzamykací systém EVVA je v objektech léčebny využíván již několik let, v letošním roce byl doplněn o nové přístupy. 

 

Nemocnice Třebíč

alt text
Produkt: EPS
Velikost: 101-500 jednotek
Typ budovy: Zdravotnictví
Země:

Pavilon chirurgických oborů.

Jedná se o nově postavenou budovu pavilonu chirurgických oborů v areálu nemocnice v Třebíči. Investor požadoval funkční flexibilní systém, který obsáhne složitou hierarchii přístupů, která u nemocnice a zvláště chirurgie je potřeba. Systém EPS plně splňuje požadavky zadavatele nejen svým řešením přístupů, ale i svou flexibilitou pro jakoukoli stavební výplň.

Všeobecná nemocnice Agios Andreas, Patras

alt text
Produkt: EPS
Typ budovy: Zdravotnictví
Země:

Nemocnice Agios Andreas ve městě Patras v Řecku měla vysoké nároky na bezpečnou a flexibilní správu přístupů ve své nejnovější budově. Volba nakonec padla na klasický systém EPS (systém s rozšířeným profilem) od společnosti EVVA, který je zárukou vysoké bezpečnosti.

Nemocnice Agios Andreas ve městě Patras je díky své kapacitě celkem 400 lůžek druhou největší nemocnicí ve městě a jednou z největších nemocnic na Peloponéském poloostrově. Tvoří ji 5 budov, z čehož 3 stojí blízko u sebe. V roce 2011 bylo přistaveno nové křídlo, ve kterém se dnes nacházejí tři kliniky: chirurgická klinika, patologie a ortopedická klinika. V roce 2013 zahájila stavební firma Ekter SA stavbu nové budovy, která vyžadovala složitý uzamykací systém a musela splňovat vysoké nároky po stránce bezpečnosti.

Firma Expo SA, řecký partner společnosti EVVA, dokázala tyto požadavky splnit v podobě spolehlivého systému EPS značky EVVA. Tento projekt se ještě nachází ve fázi výstavby, má však být brzy dokončen včetně lékařských zařízení a vybavení pokojů.

Léčebna Gaudium Frýdek-Místek

alt text
Produkt: FPS
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Zdravotnictví
Země:

Léčebna Gaudium Frýdek- Místek s.r.o. je zdravotnické zařízení dlouhodobě nemocných.

Léčebna Gaudium Frýdek- Místek s.r.o. zajišťuje zdravotní péči. Péče je poskytovaná z prostředků veřejného zdravotního pojištění. U mnohých komplikovaných zdravotních stavů pozorujeme po dlouhodobém pobytu překvapivá zlepšení a klienti se zase mohou vracet ke svým rodinám nebo po stabilizaci stavu do vyhovujících sociálních zařízení. Systém FPS plně vyhovuje požadavkům investora na zabezpečení objektu. 

Veterinární klinika Jaggy Praha

alt text
Produkt: Xesar
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Zdravotnictví
Země:

Veterinární klinika se specializací na diagnostiku a léčbu složitých onemocnění psů a koček a také řešení akutních případů.

Společnost EVVA plně vyhověla požadavkům na moderní přístupový systém, kde je nutné operativně měnit přístupová oprávnění, sledovat přístup do nájemních prostor a časově omezit přístup pro stážisty. Vzhledem k nepřetržitému provozu, otevřeným prostorám a vstupu na operační sály bylo zvoleno pohodlné ovládání dveří nástěnnou čtecí jednotkou. Při nočním provozu jsou vstupní dveře uzamčeny motorickou vložkou EMZY. 

E-MED s.r.o. - MUDr.Zemánková - Poliklinika Benešov

alt text
Produkt: Xesar
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Zdravotnictví
Země:

ordinace

Zákazníka oslovila:
- Prezentace systému a návrh řešení
- Technické řešení a kvalita zpracování systému,
- Nemožnost zhotovit neoprávněnou kopii či klon čipu.
- Snadná ovladatelnost a přehlednost systému XESAR.
- Technická podpora pro používání systému XESAR.
- Rychlé zneplatnění nevráceného media (čipu) a znemožnění přístupu
- Rychlá a snadná manipulace pro vstup

Veterinární univerzita ve Vídni

alt text
Produkt: 4KS
Velikost: > 500 jednotek
Typ budovy: Zdravotnictví
Země:

Veterinární univerzita ve Vídni, která je bezmála 250 let známá svým učením, výzkumem a léčbou zvířat, má ty nejvyšší nároky na moderní technologie a zabezpečení.

Flexibilní kontrola přístupu a její spravovatelnost je základním předpokladem pro bezproblémové zamykání. S více než 4 000 dveří, volně se překrývajících oblastí a také množstvím nejrůznějších skupin uživatelů je na veterině požadována optimální koordinace mechanického uzamykacího systému. Neoprávněné zhotovování kopií klíčů a stejně tak vstup cizích osob po vyplanžetování cylindrické vložky musí být z technického hlediska vyloučen. Systém EVVA 3Ksplus s bezpružinovými stavítky a 3křivkovou technologií všechny tyto technické požadavky spojuje. Splněny jsou také požadavky, aby v této organizačně komplexní struktuře bylo realizovatelné mechanické zařízení a zbyl ještě dostatek prostoru na případná budoucí rozšíření. Plánováno se zkušenostmi a vyrobeno v zaručené kvalitě společnosti EVVA.

Tento objekt byl realizován s uzamykacím systémem 3KSplus, který odpovídá současnému uzamykacímu systému 4KS.

Obchodní kontakt Pro partnery a společnosti EVVA Česká republika
Poslat e-mail
Služba zpětného volání
Contact marker image
Vyhledávání prodejců Pro soukromé zákazníky Vyhledávání prodejců
Product highlight image
Uzamykací systémy

Společnost EVVA je ale také skutečným profesionálem v oblasti uzamykacích systémů, pro kterého není žádná organizační struktura příliš složitá na to, aby ji nepřevedl do uzamykacího systému.

Přečtěte si více informací o našich uzamykacích systémech

Zastihnete nás v tomto čase
PO, ÚT, ČT: 8:00–16:00
ST: 8:00–18:00
PÁ: 8:00–14:00


+420 251 815 561
nebo můžete využít naši
službu zpětného volání
Vyplňte kontaktní formulář nebo napište e-mail na adresu.
office-cz(at)evva.com

Na pobočkách v Praze a v Tišnově nelze platit platební kartou, pouze hotově.