Hero image

Xesar. Jednoducho mnohostranný

Bezpečnosť pod kontrolou

Kontrola, bezpečnosť a flexibilita, zjednotené v jednom inovatívnom, elektronickom prístupovom systéme – to je Xesar. Nezáleží na tom, či sa využíva v obytných objektoch, vo vzdelávacom zariadení alebo v kancelárskom parku, lebo Xesar sa spravuje jednoducho a bezpečne. Či sa to deje v lokálne nainštalovanej sieti alebo v cloude, určujete vy.

Top funkcie Xesar

 • Režim viacerých používateľov s používateľskými rolami
 • Rozmanitý výber produktov
 • Atraktívne platobné modely
 • Flexibilné rozšírenie systému

 

Vydanie Xesar 3.1 Ešte jednoduchší. Ešte lepší. Ešte vyšší zisk pre vás.
[Translate to SK:] Release 3.1
Pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek

S novou verziou 3.1 systému Xesar prichádza aktualizácia softvéru, vďaka ktorej je systém ešte jednoduchší a lepší. Najvýznamnejšími prvkami nového vydania je nový Manažér inštalácie a vykonávanie údržbových úloh prostredníctvom bezdrôtového spojenia.

[Translate to SK:] Installationsmanager
Nový Manažér inštalácie

Nový Manažér inštalácie pre PC inštalácie prevedie používateľa inštaláciou softvéru v niekoľkých jednoduchých krokoch. Všetky potrebné nastavenia systému sa testujú a podľa potreby sa pokytujú návrhy riešení. Inštaláciu PC teraz zvládnu aj málo školení používatelia, a to v čo najkratšom možnom čase.

content silder image
Údržba prostredníctvom rádiového signálu

Na vykonanie údržbových úloh už viac nie je potrebné žiadne káblové spojenie medzi komponentmi a tabletom. Údržba sa vykonáva prostredníctvom šifrovaného rádiového spojenia.
 
Karta na zapnutie/vypnutie Bluetooth
V režime Stavba sa dá v prípade potreby zapnúť a vypnúť rádiové spojenie komponentov pomocou karty na zapnutie/vypnutie Bluetooth alebo prívesku na kľúče.

[Translate to SK:] Sichere Bluetooth Verbindung
Bezpečné bezdrôtové spojenie Bluetooth

Nové rádiové pripojenie Bluetooth je chránené pred hacknutím. Všetky dátové komunikačné kanály v prístupovom systéme Xesar sú zašifrované nezávisle od druhu prenosu (LAN/Wi-Fi/BLE/USB/RS485/...). Ak sa napríklad rozpozná slabé miesto v šifrovaní Bluetooth, je to pre Xesar bezpredmetné, pretože každá výmena údajov v prístupovom systéme je dodatočne šifrovaná.

[Translate to SK:] Mehrkomponenten-Konfiguration
Konfigurácia viacerých komponentov

Tablet sa spája s komponentmi BLE nachádzajúcimi sa v okolí. Potom je možné spustiť všetky potrebné údržbové úlohy naraz. Kým sa vykonávajú údržbové úlohy, máte čas venovať sa iným veciam. Ak sa dostanete do časovej tiesne, môžete údržbu predčasne prerušiť a pokračovať v nej neskôr.

[Translate to SK:] Neue Bedienoberfläche
Nové používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie servisnej aplikácie bolo kompletne prepracované. Bola vykonaná aj zmena vzhľadu a vylepšila sa tiež navigácia pre používateľov. Novú údržbovú aplikáciu je možné použiť s komponentmi BLE, ako aj tými, ktoré sú naďalej prevádzkované pomocou kábla.

content silder image
Optimalizovaná správa batérie

V softvéri Xesar sa teraz zobrazuje jednoznačný stav batérie, čo technikovi údržby poskytuje jasné odporúčanie postupu. Stav „Batéria vybitá“ sa automaticky posunie nahor, aby sa nedal prehliadnuť. Výmena batérie je opísaná v podrobnom postupe na tablete.

Cylindrická vložka Xesar

Cylindrická vložka Xesar

Cylindrická vložka Xesar je vhodná tak pre dvere v interiéri, ako aj v exteriéri. Vďaka najmodernejšej technológii je chránená proti všetkým bežným pokusom o manipuláciu. Modulová konštrukcia umožňuje rýchle prispôsobenie dĺžky priamo na mieste. Ako cylindrická vložka Hybrid sa môže kombinovať s väčšinou mechanických systémov EVVA.

Kovanie Xesar

Kovanie Xesar spája výhody mechanického kovania a elektronického uzamykacieho systému. Vďaka štíhlemu dizajnu a jasným líniám integrovanú čítaciu jednotku sotva spozorujete. Využitie kovania Xesar je pritom variabilné: pri dverách s plným krídlom alebo rúrkovým rámom v interiéri a exteriéri, ako aj protipožiarnych dverách a únikových dverách s panikovými tyčami.

Kovanie Xesar
Nástenná čítačka Xesar

Nástenná čítačka Xesar

Nástenná čítačka Xesar má vysokokvalitnú sklenú prednú časť a svoje využitie nachádza v interiéri a v exteriéri, vo výťahoch, ako aj posuvných alebo otočných dverách. Vybavená online riadiacou jednotkou predstavuje bezpečnostné rozhranie v systéme. Prostredníctvom neho sa vymieňajú bezpečnostné aktualizácie medzi identifikačným médiom a softvérom a riadia a monitorujú online dvere.

Kľučka Xesar

Kľučka Xesar je ideálnym organizačným riešením pre interiér. Vďaka možnosti výberu spomedzi rozličných tvarov kľučiek a povrchových úprav je k dispozícii vhodný variant pre každé dvere. Montáž sa vykonáva rýchlo – jednoducho naskrutkujete a hotovo.

Kľučka Xesar
Cylindrická vložka Hybrid

Cylindrická vložka Hybrid

Elektronika skombinovaná s mechanikou

 • Mechanika a elektronika v jedinej cylindrickej vložke
 • Kombinovateľná so všetkými aktuálnymi modulárnymi mechanickými systémami
 • Rýchle a jednoduché prestavenie mechanických systémov
 • Elektronický vlastný profil s kombinovaným kľúčom

Visiaci zámok Xesar

Visiaci zámok Xesar je ideálnym doplnením každého systému Xesar. Spoľahlivo zabezpečuje archívne priestory, serverové skrine, reťaze a rolovacie vráta. Vďaka triede ochrany IP65 možno visiaci zámok využívať tak v interiéri, ako aj exteriéri.

Visiaci zámok Xesar
Cylindrická vložka s páčkou Xesar

Cylindrická vložka s páčkou Xesar

Cylindrická vložka s páčkou Xesar nachádza svoje uplatnenie pri poštových schránkach, skriniach na spisy a lekárenských skriniach a dopĺňa každý systém Xesar do kompletného celku.

Máte na výber

Podľa toho, čo sa hodí pre vašu organizáciu – v systéme Xesar si môžete zvoliť z mnohých rôznych identifikačných médií – karta, prívesok na kľúč, miniprívesok alebo kombinovaný kľúč. Kombinovaný kľúč sa využíva v zmiešaných systémoch. A aby ste si zachovali prehľad, k dispozícii je v troch rôznych farbách. Všetky identifikačné médiá Xesar sú založené na technológii Mifare Desfire EV1.

identifikačné médiá
[Translate to SK:] Xesar Software auf Computer

Softvér Xesar

Softvér Xesar pozostáva z administrátorského softvéru systému a aplikácie pre tablet. Prostredníctvom editora sa identifikačné médiá dajú rýchlo a jednoducho naprogramovať. Administrátorská karta tvorí dodatočnú bezpečnostnú úroveň a chráni pred neoprávnenou manipuláciou.
Softvérový balík obsahuje:

 • Webový klientsko-serverový systém
 • Informácie o bezpečnostnom stave systému v každom čase
 • Časovo riadené otvárania, správa dverí a používateľov
 • Virtuálna sieť Xesar
 • Flexibilné trvanie platnosti médií
 • Bezpečný a úplný protokol udalostí a systému
 • Viaceré médiá na osobu 
hero content image

Rozhranie Xesar

Prostredníctvom rozhrania MQTT môžete funkcie správy systému Xesar ovládať priamo zo zo svojho vlastného softvéru.

Na to, aby mohla prebiehať komunikácia medzi online správou systému Xesar a vaším softvérom, je nutné prispôsobiť váš softvér. Najlepšie to dokáže zvládnuť integrátor, resp. programátor vášho softvéru. Používanie rozhrania Xesar je bezplatné.

Tu nájdete príklady použitia a dokumentáciu k rozhraniu

Príklady použitia
content silder image
Jednoduchšia správa osôb

Zamestnanec dostane nové úlohy a prejde do iného oddelenia. Softvér na správu ľudských zdrojov cez rozhranie automaticky postúpi zmenu príslušných prístupových oprávnení softvéru na správu systému Xesar.

content silder image
Noví zamestnanci

Nový zamestnanec začne pracovať 1. júna a dostane prístupovú kartu s príslušnými prístupovými oprávneniami. Softvér na správu ľudských zdrojov to cez rozhranie automaticky odošle softvéru na správu systému Xesar.

content silder image
Rýchle uvedenie systému do prevádzky

EVVA-Partner namontuje nový systém Xesar a musí zadať veľké množstvo montážnych miest podľa plánu budovy. Pomocou nástroja Xesar na importovanie to zvládne pomocou príslušného zoznamu vo formáte CSV cez rozhranie Xesar stlačením jedného gombíka.

content silder image
Dverové tlačidlo na pracovnej ploche

Vaša recepcia musí dodávateľom stále na diaľku otvárať dvere od skladu. Skratka na pracovnej ploche to umožňuje cez rozhranie Xesar bez potreby administrátorského softvéru.

content silder image
Zobrazenie prítomnosti

Ako správca budovy chcem vždy vedieť, kto sa momentálne nachádza v budove, aby som v prípade požiaru mohol cielene evakuovať budovu. Na tento účel potrebujem okrem zariadenia pre individuálny prístup aj informácie o prítomných osobách, ktoré dostanem prostredníctvom rozhrania Xesar.

Servis a nástroje
content silder image
Dokumentácia API

V dokumentácii API nájdete všetky funkcie správy systému Xesar, ktoré môžete ovládať cez rozhranie Xesar, ako aj všetky informácie na umožnenie naprogramovania vášho pripojenia k rozhraniu.

content silder image
Akadémia EVVA

Akadémia EVVA pravidelne usporadúva školenia k našim produktom. Dozveďte sa v uvoľnenej atmosfére všetko o rozhraní Xesar.

[Translate to SK:] KeyCredits 10, 50, 100 Stück

Náklady pod kontrolou

Vďaka flexibilným kreditom KeyCredit máte v systéme Xesar absolútnu kontrolu nad vašimi nákladmi. Pre malé a stredné systémy s malými zmenami oprávnení sú k dispozícii jednotlivé kredity KeyCredit. Pre veľké uzamykacie systémy s častými zmenami oprávnení je k dispozícii KeyCredit Xesar Lifetime pre verziu softvéru 3.0

Pri vytvorení alebo zmene prístupových práv sa odúčtováva jeden KeyCredit. Kredity KeyCredit sú k dispozícii u všetkých EVVA-Partnerov. Nadobudnutý kredit sa dobíja do softvéru Xesar, v ktorom sa tiež udeľujú prístupové oprávnenia.

KeyCredits 10, 50, 100

Vhodné pre systémy s malým počtom osôb a/alebo zriedkavými zmenami prístupových práv v jednotkách 10, 50 alebo 100.

KeyCredits Xesar Lifetime

S KeyCredit Xesar Lifetime dostávate neobmedzené vytváranie alebo zmenu identifikačných médií s ľubovoľným množstvom prístupových oprávnení počas celej životnosti nainštalovanej verzie softvéru.

[Translate to SK:] KeyCredits Unlimited

Virtuálna sieť

Virtuálna sieť využíva identifikačné médiá nachádzajúce sa v obehu na výmenu informácií medzi dvermi a softvérom. Online nástenná čítačka Xesar predstavuje spoľahlivé bezpečnostné rozhranie v systéme Xesar. Umožňuje priebežné bezpečnostné aktualizácie a udržuje systém v bezpečnom a aktuálnom stave.

hero content image

Rozmanité využitie

Či už v bytovej výstavbe, vo firme alebo v sociálnych zariadeniach – mnohí ľudia každodenne vchádzajú a vychádzajú, avšak nie všetci sa smú dostať všade. Meniace sa prístupové oprávnenia a vysoká fluktuácia zamestnancov majú svoje dopady. Ich efektívne, bezpečné a kontrolované organizovanie predstavuje pre prevádzkovateľa uzamykacieho systému veľkú výzvu. Xesar vám pri tom pomáha efektívne organizovať a poskytuje vám potrebnú flexibilitu, aby ste mohli rýchlo reagovať na zmeny.

Xesar Video
E.X.PZ.KZ-S Montážne video
E.X.BE.Z1 Montážne video
E.X.DR.Z1 Montážne video
E.XA.WL.RU Montážne video
E.XA.WL.RA Montážne video
Obchodný kontakt Pre partnerov a spoločnosti EVVA Slovensko
Odoslať e-mail
Služba spätného kontaktovania
Contact marker image
Vyhľadávanie predajcov Pre privátnych zákazníkov Vyhľadávanie predajcov
Product highlight image
Uzamykacie systémy

EVVA je však aj skutočným profesionálom v oblasti uzamykacích systémov, pre ktorého žiadna organizačná štruktúra nie je zložitá natoľko, aby sa nedala odzrkadliť v uzamykacom systéme.

Dozveďte sa viac o našich uzamykacích systémoch

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com