Hero image

Vyhlásenie o ochrane údajov EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

S týmto vyhlásením o ochrane údajov by sme vám chceli poskytnúť prehľad o tom, na aký účel sa spracovávajú vaše osobné údaje a aké pre vás vyplývajú riziká z práva na ochranu údajov. To, ktoré údaje podrobne spracovávame a akým spôsobom sa tieto používajú, závisí hlavne od vami využívaných produktov.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov na stránkach Xesar a AirKey nájdete tu:

Informácie o spracovaní údajov týkajúce sa produktu AirKey.pdf
Informácie o spracovaní údajov týkajúce sa produktu Xesar.pdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou EVVA s.r.o. sú dostupné TU.

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstraße 59-65
1120 Wien
Rakúsko
Telefón: +43 (1) 811650

Vaše údaje zhromažďujeme a spracovávame v technicky bezpodmienečne vyžadovanom rozsahu na účely prevádzky našej internetovej stránky a aby sme vám umožnili čo najlepší prístup k našim službám.

Keď pristupujete na našu internetovú stránku, naše servery automaticky zhromažďujú informácie technicky vyžadovanej a nevyhnutnej povahy, najmä na účely vytvorenia spojenia, základnej funkčnosti a zaručenia systémovej bezpečnosti. Sem patrí druh použitého prehliadača, použitý operačný systém, informácie o DNS vzhľadom na vašu IP adresu, údaje o spojení použitého počítača (IP adresa), internetová stránka, z ktorej nás navštevujete (URL odkazujúcej stránky), stránky, ktoré u nás navštevujete, ako aj dátum a trvanie návštevy. Vyvodenie konkrétnych osôb z týchto údajov nie je pre nás z dôvodu pseudoanonymizácie možné. Kombinovanie týchto údajov s iným zdrojmi údajov sa neuskutočňuje.

Keď nás kontaktujete cez integrovaný formulár, dodatočne sa zhromažďujú osobné údaje. To, ktoré údaje sa v danom prípade zhromažďujú, možno zistiť z kontaktného formulára. Údaje sa na účely spracovania vášho dopytu ukladajú. Povinné údaje sú označené hviezdičkami (*). Všetky ďalšie údaje sú dobrovoľné. Údaje spojené s kontaktným formulárom vymazávame po tom, čo sa uchovávanie už viac nevyžaduje alebo obmedzujeme ich spracovanie, ak sú prítomné zákonné povinnosti archivácie. Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, keď ste kontaktovaní v rámci uzatvorenia zmluvy. Navyše je naším oprávneným záujmom odpovedať na vaše dopyty, takže v tomto prípade právny základ predstavuje čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

V rámci naše internetovej stránky využívame ponuku Google Maps. Týmto môžeme do našej internetovej stránky integrovať interaktívne mapy, a tým vo váš prospech zvyšovať informačný obsah. Prostredníctvom vašej návštevy na našej internetovej stránky dostáva Google informácie, že ste vyvolali zodpovedajúcu podstránku našej internetovej stránky. Navyše sa odovzdáva IP adresa, dátum a čas dopytu, časové pásmo, obsah požiadavky (konkrétna stránka), stav prístupu/stavový kód HTTP, príslušne prenášané množstvo údajov, internetová stránka, z ktorej pochádza požiadavka, prehliadač, operačný systém a jeho rozhranie, jazyk a verzia softvéru prehliadača. Toto sa uskutočňuje nezávisle od toho, či užívateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, poskytuje Google alebo neexistuje žiadny užívateľský účet. Keď ste prihlásení do Google, vaše údaje sa priraďujú priamo vášmu účtu. Keď si neželáte priradenie s vaším profilom u Google, musíte sa pred aktivovaním tlačidla odhlásiť. Google uchováva vaše údaje ako užívateľské profily a využíva ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo stvárňovania svojej internetovej stránky v súlade s potrebami. Takéto vyhodnocovanie sa uskutočňuje najmä (aj v prípade neprihlásených užívateľov) na poskytovanie reklamy v súlade s potrebami a na informovanie iných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej internetovej stránke.

Podľa GDPR máte právo namietať aj v tomto prípade, pričom sa, pravdaže, musíte na tento účel obrátiť priamo na Google. Ďalšie informácie k vašim právam týkajúcim sa uvedeného a možnostiam nastavenia na účely ochrany vášho súkromia získate na www.google.de/intl/de/policies/privacy. Nezávisle od uvedeného chceme upozorniť aj na to, že Google vaše osobné údaje spracováva aj v USA a podriadil sa EU-US Privacy Shield, a tým je v rámci GDPR považovaný za prípustný.

Právny základ pre spracovanie sa zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Na účely analýzy správania zákazníkov a optimalizácie internetových stránok využívame služby spoločnosti Jentis GmbH (Schönbrunner Straße 231, 1120 Wien). Spoločnosť Jentis preto získava prístup k údajom webovej analýzy, ktoré sa vyhodnocujú, ukladajú a spracúvajú na poskytnutie pomocou analytických nástrojov a zariadení spoločnosti Jentis. Na účel analýzy sa údaje odošlú spoločnosti Jentis, ktorá v našom mene tiež samostatne získava údaje týkajúce sa variantov prehliadača a správania návštevníkov. Pri tom spoločnosť Jentis anonymizuje IP adresu (vynechanie posledného oktetu), čím sa zaručene zruší referencia na danú osobu. Spoločnosť Jentis nastaví postupné ID, ktoré takisto nepredstavuje žiadnu osobnú referenciu v zmysle nariadenia GDPR.

 

Využívame ponuku Google Adwords, aby sme pomocou reklamných prostriedkov (tzv. Google Adwords) na externých internetových stránkach upozorňovali na naše ponuky. Vo vzťahu k údajom reklamných kampaní môžeme stanoviť, nakoľko úspešné sú jednotlivé reklamné opatrenia. Týmto sledujeme záujem zobrazovať vám reklamu, ktorá by vás mohla zaujímať, stvárňovať našu internetovú stránku zaujímavejším spôsobom pre vás a neustále optimalizovať našu internetovú prezentáciu.

Tieto funkcie sa dodávajú zo strany Google prostredníctvom tzv. „reklamného servera“. Na tento účel používanie súbory cookie reklamného servera, prostredníctvom ktorých sa dajú merať určité parametre k meraniu úspešnosti, ako je zobrazenie reklám alebo kliknutia používateľa. Pokiaľ sa na našu internetovú stránku dostanete prostredníctvom reklamy Google, zo strany Google Adwords sa vo vašom PC ukladá súbor cookie. Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť spravidla po 30 dňoch a nemajú slúžiť na vašu osobnú identifikáciu. K tomuto súboru cookie sa spravidla ako analytické hodnoty ukladá jedinečné ID cookie, počet impresií reklamy na umiestnenie (frekvencia), posledná impresia (relevantné pre konverzie po zobrazení), ako aj informácie opt-out (označenie, že používateľ by už viac nechcel reagovať).

Tieto súbory cookie umožňujú Google opätovne rozpoznať váš internetový prehliadač. Ak používateľ navštívi určité stránky internetovej stránky zákazníka Adwords a platnosť súboru cookie uloženého v jeho počítači ešte nevypršala, môže Google a jeho zákazník rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každému zákazníkovi Adwords sa priraďuje iný súbor cookie. Súbory cookie sa týmto nedajú sledovať cez internetové stránky zákazníkov Adwords.

My sami v uvedených reklamných opatreniach nezhromažďujeme a nespracovávame žiadne osobné údaje. Od Google dostávame k dispozícii iba štatistické vyhodnotenia. Na základe týchto vyhodnotení rozpoznávame, ktoré nasadené reklamné opatrenia sú obzvlášť efektívne. Ďalšie údaje z nasadenia reklamných prostriedkov nedostávame, najmä nemôžeme na základe týchto informácií identifikovať používateľa.
Na základe nasadených marketingových nástrojov váš prehliadač automaticky vytvára priame spojenie so serverom Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov, ktoré sa využívaním tohto nástroja zhromažďujú zo strany Google a preto vás informujeme podľa nášho stavu poznatkov: Integrovaním konverzie AdWords dostáva Google informácie, že ste si vyvolali zodpovedajúcu časť našej internetovej prezentácie alebo ste klikli na niektorú našu reklamu. Ak ste zaregistrovaní pre službu Google, môže Google priradiť návštevu k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní pre Google, resp. ste sa neprihlásili, jestvuje možnosť, že sa poskytovateľ dozvie o vašej IP adrese a ukladá ju.

Účasti na tejto metóde sledovania môžete zabrániť rozličnými spôsobmi:

 

  1. Zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača, pričom najmä potlačenie súborov cookie tretích strán vedie k tomu, že nedostávate žiadne reklamy od poskytovateľov z okruhu tretích strán.
  2. Deaktivovaním súborov cookie pre sledovanie konverzie tým, že váš prehliadač nastavíte tak, aby sa blokovali súbory cookie domény „ www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads, pričom toto nastavenie sa vymazáva, keď vymazávate vaše súbory cookie.
  3. Deaktivovaním reklám poskytovateľov založených na záujmoch, ktoré sú súčasťou samoregulačnej kampane „About Ads“ prostredníctvom odkazu www.aboutads.info/choices, pričom toto nastavenie sa vymazáva, keď vymazávate vaše súbory cookie.
  4. Trvalým deaktivovaním vo vašich prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome pomocou odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme vás na to, že v tomto prípade prípadne nemôžete v plnom rozsahu využívať všetky funkcie našej internetovej stránky.

Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f DS-GVO.

Informácie o ochrane údajov v Google nájdete tu: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy a https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternatívne môžete navštíviť internetovú stránku Network Advertising Initiative (NAI) na http://www.networkadvertising.org. Google sa podriadil EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Na to, aby sa používanie internetových stránok a preferencie návštevníkov internetových stránok mohli stvárňovať užívateľsky prívetivým spôsobom – ale aj na to, aby sa vôbec najskôr technicky umožnila funkčnosť systému správy obsahu, ktorý za tým stojí, používajú sa súbory cookie. Pri súboroch cookie ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom pevnom disku na účely umožnenia identifikácie prehliadača pri opätovnom vyvolaní internetových stránok.

Ukladaniu súborov cookie na vašom pevnom disku môžete zabrániť tak, že uskutočníte zodpovedajúce nastavenia prehliadača. Už nastavené súbory cookie sa môžu kedykoľvek vymazať. Informácie o tom, ako sa súbory cookie vymazávajú alebo ako sa zabraňuje ich ukladaniu, nájdete v návode príslušného prehliadača. Ak súbory cookie neakceptujete, môže to viesť k negatívnemu ovplyvneniu používateľnosti našej internetovej ponuky.

Právny základ pre spracovanie sa zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Našu internetovú stránku a iné systémy zabezpečujeme technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo spracovaniu vašich údajov neoprávnenými osobami. Prenos údajov sa uskutočňuje v závislosti od použitého prehliadača so 128-bitovým až 256-bitovým šifrovaním SSL. Napriek pravidelným kontrolám a neustálemu vylepšovaniu našich bezpečnostných opatrení nie je možná úplná ochrana proti všetkým nebezpečenstvám. Na umožnenie funkčnosti predradených bezpečnostných systémov sa vyžaduje uchovávať údaje zhromaždené v rámci bodu 3 v pseudoynonymizovanej podobe čiastočne aj až jeden rok, aby sa s časovým oneskorením mohli vypátrať, doložiť a odvrátiť akékoľvek útoky.

Právny základ pre spracovanie sa zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Osobné údaje sa vymazávajú alebo blokujú, len čo zaniká účel uchovávania alebo ste požiadali o vymazanie. Prosím, dbajte na to, že vaše údaje môžeme vymazať iba vtedy, keď vymazaniu nestoja v ceste žiadne ďalšie právne predpisy, ako napr. zákonom upravené povinnosti archivácie. Vymazanie údajov sa uskutočňuje aj vtedy, keď uplynie lehota uchovávania predpísaná uvedenou normou, ibaže jestvuje nevyhnutnosť ďalšieho uchovávania údajov na účely uzatvorenia zmluvy alebo plnenia zmluvy alebo ste udelili váš príslušný súhlas.

Zhromažďujeme a spracovávame aj osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účely realizácie nami vykonávaného náborového procesu. Pri tomto sa spracovanie môže uskutočňovať aj elektronickým spôsobom. To je potom vždy ten prípad, keď nám uchádzač odovzdáva náborové podklady elektronickým spôsobom, teda e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára implementovaného na našej internetovej stránke. Ak s niektorým uchádzačom uzatvoríme pracovnú zmluvu, odovzdané údaje sa na účely realizácie pracovného pomeru uchovávajú pri dodržaní zákonných predpisov. Ak sa, pravdaže, medzi nami a uchádzačom neuzatvorí pracovná zmluva, tak sa náborové podklady vymazávajú šesť mesiacov po oznámení rozhodnutia o odmietnutí, okrem prípadu, keď jestvuje právny základ pre prevažujúci oprávnený záujem zodpovednej osoby na dlhšie uchovávanie údajov alebo výslovný súhlas uchádzača o ďalšie prípustné spracovanie údajov uchádzača.

Chceli by sme všetkých uchádzačov hodnotiť iba na základe ich kvalifikácie a preto prosíme, aby sa v žiadosti o pracovné miesto, pokiaľ je to možné, upustilo od údajov o rasovom a etnickom pôvode, politických názoroch, náboženských alebo svetonázorových presvedčeniach alebo o akejkoľvek odborovej príslušnosti, genetických údajov, biomatrických dát na jednoznačnú identifikáciu fyzickej osoby, údajov o zdravotnom stave alebo údajov o pohlavnom živote alebo sexuálnej orientácii.

V princípe máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie a namietanie. Na tento účel sa obráťte na nás. Ak ste toho názoru, že spracovanie vašich údajov porušuje právo na ochranu údajov alebo sú vaše nároky v oblasti práva na ochranu údajov porušené iným spôsobom, prosím, obráťte sa na našu osobu poverenú ochranou dát. Ak by sa ani tu nenašlo nejaké riešenie, môžete sa sťažovať na príslušnom úrade na dohľad. Na tento účel je zodpovedný Úrad pre ochranu osobných údajov na Slovensku.

Koordinátor ochrany osobných údajov:

Frau Silvia Krázelová

EVVA s.r.o.
Piaristická 2
SK-949 01 Nitra / Slowakei
+421 37 7413 235
dataprotection(at)evva.com

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Hraničná 12
SK-820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
+421 2 32 31 32 14
statny.dozor(at)pdp.gov.sk 

Podľa článku 15 GDPR máte právo na informácie. Samozrejme, že sa snažíme vyhovieť každej žiadosti o informácie podľa zákonných požiadaviek a lehôt. Na základe osobitných okolností, ako je približne 100-ročná história firmy a komplexná archivácia všetkých požadovaných údajov na účely dlhodobého servisu našich produktov, je tiež nevyhnutné dlhodobo uchovávať základné osobné údaje. Toto je podľa bodu preambuly 47 prípustné taktiež, pretože pri tomto nemôžu prevažovať ani záujmy a ani základné práva a slobody dotknutej osoby.

Na základe histórie firmy je však veľká časť údajov zhromaždená, resp. zhromažditeľná nie v elektronickej podobe, čím by poskytovanie informácií podľa článku 15 GDPR mohlo byť neúmyselne neúplné alebo nesprávne. Aby sa tomuto v maximálnej možnej miere (a v záujme) žiadateľa o informácie zabránilo, je tu EVVA ekvivalentne k bodu preambuly 63 odkázaná na podporu žiadateľa o informácie a v tomto zmysle upozorňuje na povinnú súčinnosti dotknutej osoby. EVVA preto nie je iba oprávnená, ale aj povinná v rámci žiadosti o informácie nielen podľa bodu preambuly 64 plniť povinnosť overovania totožnosti osôb usilujúcich sa o informácie, ale aj tieto osoby informovať o tom, že pri uvedenom jestvuje povinná súčinnosť dotknutých osôb podľa bodu preambuly 63. Preto žiadame, aby sa príslušné žiadosti realizovali už v rámci dopytu so zodpovedajúcim a kľúčovým dokladom o identite, ako aj akýmikoľvek základnými informáciami, ako sú napríklad známe komunikačné cesty s EVVA (nábor, niekdajší zamestnanec pobočky, číslo uzamykacieho systému, …).