Hero image

Från Wien till vida världen

News | 19. December 2018.
Företaget EVVA, en akronym för ”Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt” (institutet för uppfinningar, experiment och tillämpning på svenska), grundades 1919 i den 15:e stadsdelen i Wien och har numera utvecklats till ett internationellt framgångsrikt företag.

Simon Leung från Hongkong öppnar dörren till sitt kontor med mobilen – precis som hans medarbetare tack vare AirKey. Sjuksköterskan Yves Nzé i Libreville in Gabun låser noggrant dörren till sin radiologistation med en robust EPS-nyckel. Full av motivation öppnar Eléni Papadopoulos dörren till sitt kontor i Thessaloniki i Grekland. När Lorin Schöttli i Aargau öppnar dörren till Casa Hubpünt registreras samtidigt hans arbetstid tack vare Xesar och ICS. Tusentals kilometer skiljer dessa människor åt men alla har en sak gemensamt – de använder en produkt från företaget EVVA varje dag.

Export som drivkraft för tillväxt

I dagsläget kommer 50 % av omsättningen från export, både i dotterbolagen och till distributörerna. Om de strategiska målen uppfylls kommer denna andel att bli ännu större, eftersom export möjliggör tillväxt för EVVA. Med 50 % står Tyskland för merparten av exporten och potentialen är fortfarande stor.

Internationell framgång med två modeller

För att stärka sin internationella framgång satsar EVVA på två olika varianter av internationellt samarbete respektive kundnärhet. I de tio dotterbolagen i Europa tillverkas EVVA produkter delvis på plats och finaliseras, och kunder och partner får stöd vid planering och genomförande av sina lösningar. De ägs till minst 50 % av EVVA, är delaktiga i de strategiska besluten och rapporterar till Wien. Så kallade distributörer utgör brohuvuden i 48 länder. De är oberoende företag som agerar under eget namn på marknaden. Deras storlek varierar från enmansbolag till företag som är större än EVVA. Deras gemensamma nämnare är att de är bundna till EVVA genom avtal. I dessa avtal regleras omsättningsmål och ramvillkor, till
exempel för utbildningar. På så sätt kan EVVA smidigt ta sig in på marknader som är svåra att få tillträde till på grund av deras geografiska läge eller struktur. – Att ta sig in på en marknad går bara om man har en tillförlitlig partner med ett stort nätverk på plats, säger exportchef Ulises Lorente.

Högsta kvalitet över gränserna

För att även våra partner på plats snabbt och smidigt ska kunna få tillgång till EVVA:s beprövade kvalitet arbetar vi med så kallade förmonterade produkter. Inte minst inom det mekaniska området levereras därför främst halvfärdiga produkter som sedan kompletteras på plats och anpassas till respektive behov av distributören. Det säkerställer snabba leveranstider och sparar dessutom kostnader eftersom man inte hela tiden behöver leverera mindre mängder. Tack vare ett stort utbud av olika låscylinderprofiler och många extrafunktioner uppfyller säkerhetsprodukter från EVVA så gott som alla landspecifika krav.

Den detaljerade artikeln kan laddas ner nedan.

Product image
tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com