Bezpečnostná technika FAQ

Bezpečnostná technika je široká, komplexná oblasť. Oblasť FAQ (frequently asked questions) tu prináša svetlo do tmy a poskytuje vám odpovede na dôležité a často kladené otázky.

Moderné prístupové systémy sľubujú prostredníctvom rôznych mechanizmov špičkovú ochranu vašich priestorov. Kombináciou rôznych prístupových médií, ako sú kľúče, prívesky alebo karty, sa to ešte zdôrazňuje. Pre bezpečnosť je podstatné odborné plánovanie a implementácia, ako aj pravidelná údržba vášho uzamykacieho systému. Tak je možné cielene zabrániť neoprávneným prístupom, ako aj vytváraniu ilegálnych kópií vašich kľúčov. Elektronické uzamykacie systémy ponúkajú okrem toho možnosť okamžitej deaktivácie prístupového média pri jeho strate.

Pri výbere uzamykacieho systému v zásade záleží na tom, ako sa používa zabezpečovaná nehnuteľnosť, koľko osôb potrebuje prístup a ako veľmi kolíše počet týchto osôb. Mechanický uzamykací systém je vhodný napríklad vtedy, keď sa často nemenia ani oprávnenia, ani počet vydaných kľúčov. Môže ísť napríklad o obytné budovy alebo menšie podniky. Veľké organizácie väčšinou potrebujú vyššiu mieru flexibility, pokiaľ ide o prístupové kontroly, okrem iného preto, že prístupové oprávnenia sa spravidla menia častejšie. V tomto kontexte sa ponúka elektronický uzamykací systém.

Existuje viacero faktorov, ktoré musíte zohľadniť pri plánovaní svojho uzamykacieho systému na zaistenie vysokej miery bezpečnosti a efektivity. Medzi ne patria napríklad:

 • Počet prístupov a dverí, ktoré sa majú zabezpečiť
 • Individuálne bezpečnostné požiadavky priestorov
 • Typ potrebnej uzamykacej cylindrickej vložky
 • Veľkosť a komplexnosť organizácie
 • Počet používateľov
 • Frekvencia výmeny prístupových oprávnení

Podľa požiadaviek si môžete vybrať medzi mechanickými, elektronickými alebo kombinovanými uzamykacími systémami. Využite EVVA AccessDesigner na jednoduché plánovanie, projektovanie a objednanie svojho individuálneho uzamykacieho systému. V tejto súvislosti vám okrem toho odporúčame aj náš manuál o moderných prístupových systémoch. Samozrejme vám pomôžeme aj osobne. Tešíme sa na kontakt s vami, poskytneme vám komplexné poradenstvo pri hľadaní najlepšieho riešenia pre vašu organizáciu.

Pomocou triedy odolnosti sa klasifikuje schopnosť zabránenia vlámaniu. Definuje stupeň odolnosti okien a dverí proti pokusom o vlámanie. Čím je trieda vyššia, tým dlhší čas potrebuje páchateľ a tým je potrebnejšie profesionálne náradie.

Aby bolo možné dosiahnuť zadelenie a porovnanie produktov podľa EN1627-1630 na európskej úrovni, sú triedy odolnosti zoradené podľa použitého náradia a pracovného postupu vlamačov.

Aby sa čo najviac sťažilo neoprávnené kopírovanie kľúčov, majú kľúče firmy EVVA viacnásobnú ochranu:

1. Technická/technologická ochrana kľúča

Uzamykacie systémy firmy EVVA boli vyvinuté vo vlastnom konštrukčnom oddelení firmy a majú veľmi vysoký technický štandard. Výroba kľúčov je možná iba pomocou špeciálne skonštruovaných strojov.

2. Organizačná ochrana kľúča

Iba oprávnený majiteľ kľúča si môže dodatočne objednať kľúč u firmy EVVA alebo partnera firmy EVVA. Zaručí sa to pomocou bezpečnostnej karty, ktorá je dodávaná pri zakúpení cylindrickej vložky.

3. Zákonná ochrana kľúča

Všetky uzamykacie systémy EVVA a profil kľúča sú chránené patentovým právom.

Merajte vždy od stredu závory zadlabacieho zámku (upevňovacia skrutka cylindrickej vložky) až po vonkajšiu hranu dverí vrátane hrúbky kovania.

Príklad:

36 mm (dĺžka A)+ 31 mm (dĺžka I)= 67,0 mm celková dĺžka, to znamená 36 + 31 = DZ 36/31

Tu nájdete informácieo tom, ako namontovať, správne používať a udržiavať svoju cylindrickú vložku.

Uzamykací systém umožňuje, aby osoby, ktoré majú prístupové práva k rôznym dverám v rámci zariadenia, potrebovali vždy iba jeden kľúč.

Vaša výhoda:

 • Bezpečnosť s čo možno najmenším počtom kľúčov
 • Pohodlie, pretože potrebujete iba jeden kľúč na všetky dôležité dvere
 • Organizácia je jednoduchšia
 • Dá sa presne určiť, ktoré osoby môžu mať prístup do príslušných miestností
 • Všetky zámky s cylindrickými vložkami (hlavné vchodové dvere, medzidvere, brány garáží ...) sa dajú uzamykať iba jedným kľúčom

Nasledujúci prehľad vám názorne predstavuje štyri rôzne uzamykacie systémi. Obchodný zástupca firmy EVVA alebo partner firmy EVVA vás bude ochotne informovať, ktorý typ je ideálny pre váš objekt.

Systém generálneho a hlavného skupinového kľúča

Viac hlavných skupín s podradenými skupinovými a vlastnými kľúčmi sa zahrnie podľa hierarchickej štruktúry podniku pod jeden centrálny hlavný kľúč (pre komplexné organizácie, ako napr. podniky šátnej správy alebo infraštruktúrne podniky, priemysel atď.).

Systém s hlavným kľúčom

Systém s hlavným kľúčom je zariadenie s rôznymi cylindrickými vložkami, ktorému je nadradený hlavný kľúč (napr. na priemyselné používanie).

Systém s centrálnym uzamykaním s technickým hlavným kľúčom

Napríklad pri bytových zariadeniach. Jednotlivé byty sú vybavené rôznymi uzamykacími cylindrickými vložkami. Každý majiteľ bytu uzamyká vlastným kľúčom svoj byt a hlavné vchodové dvere. Je možné naplánovať hlavný kľúč, ktorý uzamyká všetky technické priestroy.

Kombinovaný uzamykací systém

Prídavne k mechanickému uzatváraciemu systému sú dvere zabezpečené elektronickým uzamykacím systémom. Užívateľ dokáže obsluhovať mechanický alebo tiež elektronický uzamykací systém iba s identifikačným médiom (kombinovaný kľúč).

 

Núdzové otvorenie pomocou funkcie BSZ

Zastrčené kľúče môžu blokovať funkčnosť uzamykacej cylindrickej vložky. To môže predstavovať bezpečnostné riziko, najmä v núdzových situáciách.

Čo teda robiť, keď napríklad člen rodiny alebo hosť hotela nechá kľúč vo vnútri izby a nastane núdzová situácia? Riešenie: Obojstranné cylindrické vložky EVVA sa dajú voliteľne vybaviť funkciou BSZ. BSZ je skratka pre „cylindrickú vložku s uzamykaním z oboch strán“ a umožňuje uzamknutie cylindrickej vložky, keď je z jednej strany zastrčený oprávnený kľúč.

Núdzové otvorenie pomocou funkcie núteného uzamknutia

Najmä v podnikoch musí byť v prípade núdze kedykoľvek možný kontrolovaný prístup do všetkých priestorov. EVVA ponúka možnosť takzvaného núteného uzamknutia: To znamená, že osoba s oprávneným kľúčom môže z uzamykacieho systému kontrolovane odobrať generálny hlavný kľúč alebo skupinový kľúč, v núdzovom prípade tak má prístup.

Generálny hlavný kľúč musí byť k dispozícii aj pre zásahové organizácie, ako sú napr. hasiči, v prípade požiaru alebo inej núdzovej situácii. Ten je osobitne chránený rúrkovým trezorom spoločnosti EVVA.

Našli ste v kancelárii, na ulici, vo vlaku a pod. kľúč EVVA a neviete, komu patrí? Poprosíme vás, aby ste odovzdali kľúč - s uvedením, kde ste ho našli - na niektoré z dole uvedených miest:

 • na vašej najbližšej policajnej stanici
 • v stratách a nálezoch vo vašej rodnej obci
 • alebo v pobočke EVVA vo vašej blízkosti

Firma EVVA vám veľmi pekne ďakuje za vašu pomoc a čestnosť!

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com