Univerzita v Curtine

Produkt: 4KS
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Školstvo
Krajina: Austrália

Do roku 2011 sa v zariadeniach Curtin University používalo osem rozličných bezpečnostných systémov. Hovorí Security Supervisor Sean Daly: „Keďže hrozilo vypršanie platnosti patentov rozličných systémov, boli sme konfrontovaní s bezpečnostným rizikom. Navyše používanie mnohých rozličných uzamykacích systémov nesie so sebou komplikácie pri manipulácii.“ Preto zodpovedné osoby na Curtin University, v rámci riadiaceho výboru, hľadali alternatívne bezpečnostné riešenie. Požiadavky sú rozmanité: Jediný systém má zabezpečovať všetkých šesť kampusov Curtin University. Musí byť spoľahlivý a preukazovať dlhé doby platnosti patentu. Systémom, ktorý v očiach výboru, ako aj nezávislého bezpečnostného poradcu spĺňa všetky požiadavky, je 3KSplus. Systém je ideálny pre uzamykacie systémy s veľmi zložitou štruktúrou a enormne veľkým počtom rôznych skupín používateľov. To platí predovšetkým pre systémy s meniacou sa štruktúrou, a tým najmä pre univerzity. Odolný systém je s patentovanou bezpružinovou drážkovou technológiou vhodný pre tie najnáročnejšie podmienky. Pretínajúce sa frézovanie drážok zaručuje najvyššiu bezpečnosť. Okrem toho sa doba platnosti patentu 3KSplus až do roku 2025 stará o dodatočné zabezpečenie proti kópiám kľúčov, ilegálnym náhradným kľúčom a manipuláciám s kľúčmi. Tím okolo Security Supervisora Seana Dalyho identifikoval danosti každých jednotlivých dverí šiestich kampusov. Tieto boli zhrnuté do systémovej matice. Matica má v budúcnosti spravovať všetkých 14 000 kľúčov, ktoré sa vydávajú zamestnancom a dodávateľom. Kampusy boli ďalej rozdelené do piatich zón. Pre Dalyho tento postup vedie k zvýšeniu bezpečnosti. „Okrem toho sa zlepšuje rozšíriteľnosť systému,“ pokračuje Daly. Pre každú zónu je jeden hlavný kľúč. Pod ním tiež pre každú budovu, ako aj pre každý inštitút existuje jeden „masterkey“, ako aj individuálne kľúče pre každú miestnosť. Ďalej sa poskytovateľom služieb distribuujú rozličné servisné kľúče. Inštalácia systému začala v decembri 2011 a bude trvať až do júla 2014. Sean Daly je nadšený z profesionálnej spolupráce s Lock & Key. Vďaka dobrej spolupráci sa jednoduchým spôsobom podarilo naplniť náročné predsavzatie. 3KSplus spĺňa pre Dalyho všetky nároky: „Systém je robustný a spoľahlivý.“

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Späť

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com