Friedhöfe Wien

Produkt: AirKey , 4KS
Veľkosť: 101-500 jednotiek
Typ budovy: Infraštruktúra
Krajina: Rakúsko
Partner: WEHRHAN TPS Sicherheits- technik GmbH
+43 1 5054500
www.wehrhan-tps.at

Friedhöfe Wien sa so svojimi 400 pracovníkmi stará o 46 cintorínov a celkovo 550 000 hrobových miest. Spolu s viedenským Zentralfriedhofom sú navyše zodpovední za druhý najväčší cintorín v Európe. Tieto distribuované pracoviská podliehajú dynamickým zákonom. Prístupové oprávnenia sa musia odovzdávať rozličným osobám v meniacich sa časoch. Toto so sebou prináša veľké organizačné výzvy a vyžaduje si prístupový systém, ktorý flexibilne poskytuje najvyššiu bezpečnosť.

Správa 46 pracovísk

Kvôli geografickému rozmiestneniu po Viedni s čiastočne rozdielnymi otváracími dobami a organizačným potrebám sú požiadavky na prekrývajúci sa uzamykací systém enormné. Aby sa však napriek tomu zaistila absolútna prístupová kontrola a súčasne mohlo konať rýchlo a flexibilne, voľba prevádzkovateľa padla na kombináciu elektronického uzamykacieho systému AirKey a 3KSplus, vynikajúceho systému pre maximálnu bezpečnosť.

Jasné požiadavky

Čo sa týka bezpečnosti uzamykacieho riešenia, predstavy prevádzkovateľov boli jasné. Želali si dostať rýchlo a nekomplikovane elektronický uzamykací systém, ktorý by dopĺňal jestvujúci mechanický uzamykací systém 3KSplus. Celkovo musel uzamykací systém zabezpečiť jednoduchú administráciu pre 400 pracovníkov a najrozmanitejšie skupiny používateľov a hierarchie. 

Úspešne inštalovaný AirKey

EVVA-Partner WERHAN TPS Sicherheitstechnik dodal so systémom AirKey dokonalé riešenie, ktoré spĺňa všetky požiadavky a tiež bezpečnostné potreby zamestnancov a zákazníkov.

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Späť

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com