Casa Sunnwies

Produkt: ICS , Xesar
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Bytové domy spoločenstiev
Krajina: Švajčiarsko
Partner: Hasler + Co AG, die Zutrittsexperten
+41 52 235 33 88
www.hasler.ch

Dedina Islikon je vsadená do nádhernej krajiny. Len odnedávna sa v pestrej zmesi premávajú starí i mladí v celkovo 83 bytových jednotkách Casa Sunnwies. Z toho 34 bytov je k dispozícii pre asistované bývanie v starobe a dodatočne je k dispozícii 24 miest s ošetrovateľskou starostlivosťou. Starší obyvatelia môžu žiť samostatne a podľa potreby si rezervovať dodatočné služby, ako je pranie, stravovanie či ošetrovanie. Mladší si obstarávajú špičkovo vybavené a cenovo dostupné nájomné byty s najlepším napojením na železnicu. Z tohto dôvodu je flexibilne stvárnený aj uzamykací systém od EVVA – kombinácia mnohostrannej elektroniky a vysoko bezpečnej mechaniky: Xesar a ICS. Xesar je optimálne riešenie pre malé objekty, avšak aj pre veľké zariadenia. Prístupové oprávnenia sa dajú flexibilne udeľovať a odoberať. Týmto spôsobom získavate iba taký prístup, ktorý aj naozaj potrebujete. Maximálnu bezpečnosť v Casa Sunnwies dodatočne garantuje kombinácia s mechanickým uzamykacím systémom ICS. ICS je ideálny pre uzamykacie systémy s enormným počtom rozličných skupín používateľov, tak ako je tomu aj v tomto prípade. „Veľkou výzvou bola veľkosť systému. Pri kombinácii mechanickej a elektronickej prístupovej kontroly a rozmanitých požiadavkách, ako sú napríklad únikové a záchranné cesty v súlade s právnymi predpismi, je preto potrebného veľa know-how,“ hovorí Remo Breuss, odbytový pracovník EVVA vo Švajčiarsku. Projektovanie uskutočnila EVVA Rotkreuz, montáž a uvedenie do prevádzky zariadenia prevzal zbehlý miestny partner EVVA. „Flexibilné a napriek tomu maximálne jednoduché narábanie so spoločne využívanými priestormi, ako je tomu pri suteréne, ale aj kafetérii, bola najvyšším cieľom,“ povedal Breuss. Elektrické posuvné dvere pri hlavných vchodoch sú obyvateľmi ovládané prostredníctvom nástenných čítačiek Xesar a následne kombinovaných kľúčov ICS, príveskov na kľúče s čipom alebo tiež kariet. Nástenné čítačky Xesar sa okrem toho nachádzajú aj na ošetrovateľskom oddelení, skombinované s tichým alarmom, ktorý signalizuje neoprávnený vstup do terminálu únikovej cesty alebo jeho opustenie. Tam prítomné skrinky s liekmi a jedmi sú zaistené e-polvložkami. Takto je možné presné protokolovanie. Súčasne bolo 96 izieb domov s opatrovateľskou službou zvnútra vybavených e-kľučkami a zvonka polvložkami ICS na účely zákonne predpísaného mechanického núdzového otvorenia. V neposlednom rade bola aj správa kompletne zaistená kľučkami a kovaniami Xesar. Celkovo boli spoločné priestory zaistené so 164 kovaniami Xesar a kľučkami Xesar, ako aj dodatočne 25 nástennými čítačkami Xesar. Mechanické cylindrické vložky ICS boli zabudované do poštových schránok, pivničných kobiek a v rámci bytových jednotiek s opatrovateľskou službou. Osobitný highlight – bezhotovostný platobný styk v kafetérii. Prítomné automaty na nápoje a kávu sa môžu obsluhovať pomocou prívesku na kľúče Xesar alebo kombinovaným kľúčom. Obyvatelia si môžu nechať dobiť nejakú čiastku na kľúč a môžu si takto na najobľúbenejšom mieste stretnutia, v reštaurácii Sonne, bezhotovostne užívať svoje nápoje.

Späť

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com