Lösungen, Stadion Kultur und Freizeit

Kultúra a voľný čas

Štadióny| Múzeá | Divadlá | Kostoly

Predstavte si štadión, na ktorom sedia tisícky ľudí a ten sa náhle musí rýchlo evakuovať. Predstavte si to množstvo trénerov, technikov, správcov ihriska, upratovací personál, ktorý tam dennodenne vchádza a vychádza. Naozajstná organizačná výzva pre uzamykací systém. Je dobré, že existujú dômyselné riešenia od EVVA.

Vaše požiadavky:

 

 • 100% ochrana proti kopírovaniu, lebo prevádzkujete múzeum, ktoré vystavuje exponáty, ktorých hodnota je v miliónoch
 • Mnohostrannosť, lebo máte aj panikové dvere a tieto chcete integrovať do uzamykacieho systému
 • Úplné protokolovanie, lebo musíte vedieť, kto kde a kedy bol
 • Vysoká flexibilita, lebo pri komplexných tokoch dodávateľov a vysokej fluktuácii zamestnancov potrebujete flexibilný uzamykací systém
 • Jednoduchý administrátorský softvér, lebo vaše zdroje pri prevádzkovaní kultúry sú veľmi obmedzené
Double arrows

Naša odpoveď:

 

Mechanické uzamykacie systém EPS, ICS, MCS
rastú s úlohami a zložitosťou:

 • EPS – kostoly
 • ICS – divadlá
 • MCS – múzeá

Elektronický uzamykací systém AirKey

 • Kľúčom je smartfón
 • Odosielanie alebo vymazávanie kľúča rýchlo cez internet
 • Ideálne pri vysokej fluktuácii zamestnancov alebo časovo ohraničenom zamestnávaní

Elektronický prístupový systém Xesar

 • Kombinovaný kľúč Xesar pre zmiešané systémy (mechanika plus elektronika)
 • Jednoduchá správa viacerými používateľmi s používateľskými rolami
 • Rozmanitý výber dverových komponentov
 • Podpora štandardných rozhraní
 • Monitorovanie dverí s otváraním na diaľku

Galéria DANUBIANA

alt text
Produkt: AirKey
Veľkosť: 1-100 jednotiek
Typ budovy: Kultúra a voľný čas
Krajina: Slovenská republika

Danubiana Meulensteen Art Museum alebo skrátene Danubiana je múzeum moderného umenia nachádzajúce sa asi 15 km južne od Bratislavy blízko obce Čunovo. V roku 2014 sem spoločnosť EVVA s.r.o. prostredníctvom certifikovaného partnera WENSDOOR dodala bezpečnostný uzamykací systém ICS v počte 55 vložiek a na niektorých dverách bol zabudovaný nový elektronický prístupový systém XESAR v počte 3 kusov.

Konferenčné centrum Burgos

alt text
Produkt: ICS
Veľkosť: 101-500 jednotiek
Typ budovy: Kultúra a voľný čas
Krajina: Španielsko

Severošpanielske mesto Burgos je historickým hlavným mestom Kastílie.

V Burgose malo jedno veľké, nové centrum podujatí nahradiť jestvujúce, zastaralé štruktúry. Takto na ploche 30 000 m² a na celkovo 6 poschodiach vznikol moderný komplex budov s dvoma hlavnými auditóriami, jednou výstavnou sieňou, rozličnými viacúčelovými a pivničnými priestormi, kaviarňou a reštauráciou s ambicióznym technickým vybavením. Vypracovanie uzamykacieho systému bola zodpovedajúco komplexná úloha, pretože veľmi veľa vonkajších dverí, početné rozličné stupne oprávnení, ako aj zdieľané kancelárie si vyžadovali veľkú kapacitu skupinových kľúčov. Deutschland Schliess Technologie S.L., miestny zástupca EVVA, zvládla všetky požiadavky na bezpečnosť a praktickosť s uzamykacím systémom ICS. Systém ICS je flexibilný – čo sa týka mapovania komplexných prístupových štruktúr, ako aj v prípade neskoršieho rozširovania. Dodatočne ho charakterizujú atribúty, ako sú robustné, praktické kľúče a vysoké bezpečnostné štandardy.

Indoor Velodrome-Sports Centre

alt text
Produkt: EPS
Veľkosť: 101-500 jednotiek
Typ budovy: Kultúra a voľný čas
Krajina: Hong Kong S.A.R., Čína

Hong Kong Velodrome, skrátene nazývaný HKV, je prvé zariadenie pre indoor cycling v Hongkongu, bolo otvorené v roku 2013 a spĺňa štandardy International Cycling Union.

HKV ponúka 250 metrov dlhý drevený ovál pre cyklistov a miesto až pre 3 000 divákov. Navyše hala poskytuje zázemie pre 5,3-hektárovú voľnočasovú oblasť, ktorú rado využíva obyvateľstvo na oddych od veľkomesta. Takto sa v HKV spája zariadenie pre cyklistiku, ktoré zodpovedá medzinárodným štandardnom pre súťaže a tréning najvyššej úrovne, s ponukami na trávenie voľného času pre verejnosť. Na základe prísnych medzinárodných požiadaviek na bezpečnosť sa pri voľbe uzamykacieho systému pre Hong Kong Velodrome vsadilo na kvalitu od firmy EVVA. Partner EVVA Tung Fat Ho Building Material vypracoval kompletné riešenie pre rozličné používateľské oblasti a prístupové oprávnenia. Veľkou výzvou v tomto projekte bolo umožnenie núdzovej evakuácie 3 000 divákov v priebehu stanoveného času. EVVA sa so systémom EPS, ktorého cylindrické vložky zodpovedajú norme EN1303 v najvyšších triedach odolnosti, prostredníctvom širokej palety rozličných typov cylindrických vložiek podarilo pokryť všetky požiadavky na dvere. Na systéme EPS presviedčajú medziiným bezpečnostné znaky, akým je ochrana proti odvŕtaniu a vytiahnutiu, dodatočné postranné kódovanie na kľúči a negatívne overovanie. V prípade Hong Kong Velodrome vládne zjavná spokojnosť so špičkovým poradenstvom miestneho partnera EVVA a s komfortom a bezpečnosťou nového uzamykacieho systému EVVA.

Národní technické muzeum

alt text
Produkt: EPS
Veľkosť: 101-500 jednotiek
Typ budovy: Kultúra a voľný čas
Krajina: Česká republika

Národní technické muzeum v Prahe sa nachádza v blízkosti parku na Letné a bolo, hoci na inom mieste, otvorené už v roku 1908.

Múzeum disponuje – medzi mnohým iným – železničnou zbierkou, ako aj okolo 3 500 regálovými metrami archívnych materiálov a 250 000 knihami. Bezpečnosť cennej zbierky zaručuje uzamykací systém od EVVA. Systém 3KS so svojou patentovanou bezpružinovou funkciou blokovacích kolíkov je obzvlášť bezpečný, odolný voči opotrebovaniu a necitlivý voči prachu a nečistote.

O2 Arena

alt text
Produkt: 3KSplus
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Kultúra a voľný čas
Krajina: Česká republika

O2 Arena v Prahe je centrum podujatí pre najrozmanitejšie účely a príležitosti. Viacúčelová hala je jednou z najmodernejších v celej Európe a ponúka 18 000 miest pre divákov. O bezpečnosť O2 Areny sa stará uzamykací systém 3KS od EVVA, ktorý vyhovuje rozličným prístupovým oprávneniam a skupinám používateľov. Namontovaných bolo viac ako 1 500 cylindrických vložiek patentovaného systému s jedinečným frézovaním drážok.

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Eye Filmmuseum

alt text
Produkt: ICS
Veľkosť: 1-100 jednotiek
Typ budovy: Kultúra a voľný čas
Krajina: Holandsko

EYE Filminstituut je národným filmovým múzeom Holandska.

V roku 2012 otvoril novú, markantnú budovu, ktorá so sebou priniesla niekoľko bezpečnostnotechnických výziev. Rozličné oblasti, skupiny osôb s rôznymi prístupovými oprávneniami – a síce stáli zamestnanci EYE Filminstituut, pracovníci na voľnej nohe pre podujatia a personál integrovanej kaviarne atď. – si vyžadovali flexibilný uzamykací systém. Riešenie sa našlo v podobe uzamykacieho systému ICS EVVA, ktorý kombinuje vysokú bezpečnosť s flexibilnou prístupovou kontrolou. S kvalitou produktov a spoluprácou s Gunters & Meuser, miestnym partnerom EVVA, bola na strane EYE Filminstituut zjavná spokojnosť.

HMH Heineken Music Hall

alt text
Produkt: ICS
Veľkosť: 101-500 jednotiek
Typ budovy: Kultúra a voľný čas
Krajina: Holandsko

Od roku 2001 Heineken Music Hall, znalcami označovaná aj za sieň s najlepšou akustikou v Európe, žije podľa svojho kréda „Live will never be the same!“. S viac ako 600 000 návštevníkmi každý rok sa okrem nezabudnuteľných hudobných podujatí konajú aj záťažové testy z hľadiska bezpečnosti budovy. Riešenie bolo nájdené v podobe uzamykacieho systému ICS od firmy EVVA. Najmä preto, lebo okrem bezpečnosti presviedčajú praktické obojstranné kľúče a vysoká odolnosť voči opotrebovaniu ICS.

Kostol sv. Petra Kanízia

alt text
Produkt: Xesar
Veľkosť: 1-100 jednotiek
Typ budovy: Kultúra a voľný čas
Krajina: Nemecko

Katolícka cirkevná obec v Mainz–Gonsenheime potrebovala uzamykacie riešenie pre cirkevnú budovu, družinu mládeže a správnu oblasť.

Katolícka cirkevná obec v Mainz–Gonsenheime potrebovala uzamykacie riešenie pre cirkevnú budovu, družinu s celodennou opaterou a správnu oblasť. Ideálny uzamykací systém, ktorý vyhovuje požiadavkám všetkých oblastí a skupín používateľov, sa po komplexnom poradenstve podarilo nájsť v podobe kombinácie od firmy EVVA, pozostávajúcej z elektronického uzamykacieho systému Xesar a cylindrických vložiek 3KSplus. Po obzvlášť krátkej dobe dodávky a montáže je teraz o flexibilnú prístupovú kontrolu v exteriéri a pri vybraných dverách v citlivom interiéri postarané rovnako ako o komfort uzamykania, ktorý robí každý deň príjemnejším.

Messe Wien

alt text
Produkt: 3KSplus
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Kultúra a voľný čas
Krajina: Rakúsko

Pre Messezentrum Wien Neu s jeho komplexným uzamykacím plánom sú potrebné komplexné hierarchie kľúčov.

Okrem zamestnancov Messe si kontrolovaný prístup do rozličných oblastí vyžadujú aj mnohé externé osoby, ako sú napríklad veľtržní montážnici, svetelní špecialisti či cateringové služby. Pre systém 3KS, ktorý zodpovedá novému 3KSplus, tieto prekrývajúce sa prístupové oprávnenia nepredstavujú žiadny problém. 3KS ponúka viac ako 30 miliárd variácií kľúča, čím je predurčený pre veľké systémy: Messezentrum Wien Neu je vybavené 2 630 cylindrickými vložkami. Bezpružinový princíp fungovania robí 3KS obzvlášť bezpečným – posuvné uzamykacie prvky sa nadvihujú frézovaním drážok na kľúči. Týmto sa dvere nedajú otvoriť pomocou bežných ilegálnych metód otvárania a je zaručená najlepšia ochrana pred neoprávnenými prístupmi. Toto bolo rozhodujúcim kritériom pre rozhodnutie sa pre bezpečnostnú koncepciu EVVA. Rovnako ako komfort: 3KS má vyhotovenie v podobe praktického obojstranného kľúča.

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Stephansdom

alt text
Produkt: 3KSplus
Veľkosť: 101-500 jednotiek
Typ budovy: Kultúra a voľný čas
Krajina: Rakúsko

Stephansdom je národným symbolom rakúska a rakúskej identity.

Pri takmer troch miliónoch návštevníkov Viedne ročne je na čele zoznamu pamätihodností. Prehliadky v dóme a okolo neho ponúkajú mnoho pozoruhodností a zaujímavostí. V dóme je však možný aj výstup hore a odviezť sa výťahom do „Pummerinu“ alebo zostúpenie do katakomb. Viedenský Stephansdom je – okrem svojho kultúrneho významu – prirodzene tiež kostolom. Každý všedný deň sa slávi sedem, počas nedieľ desať bohoslužieb s veriacimi z celého sveta. Kultúrne zariadenie, akým je Stephansdom, má týmto enormný počet rozličných skupín používateľov, ktoré si vyžadujú vysoko komplexnú stavbu uzamykacích systémov. A to sú ideálne predpoklady pre 3KSplus. Firme EVVA sa so sofistikovanou bezpečnostnou koncepciou a s bezpružinovým 3-drážkovým systémom blokovacích kolíkov podarilo významným spôsobom prispieť k zachovaniu a ochrane dómu. Od roku 2008 bolo namontovaných celkovo 342 cylindrických vložiek, ktoré teraz regulujú všetky situácie pri dverách.

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Warner Brothers Film Studios

alt text
Produkt: EPS
Veľkosť: 101-500 jednotiek
Typ budovy: Kultúra a voľný čas
Krajina: Spojené kráľovstvo

Neďaleko od Londýna štúdiá Warner Bros. otvorili svoje brány pre fanúšikov čarodejníckeho učňa. Aby nikto v tomto obrovskom areáli nezablúdil a mal prístup iba tam, kam sa smie dostať, distribútor EVVA firma Aldridge vybavila štúdiá bezpečnostnou technikou EVVA.

Warner Bros. je jediné hollywoodske štúdio, ktoré má výrobnú prevádzku vo Veľkej Británii. Táto patrí medzi najväčšie filmové štúdiá Európy. 50 000 m2 štúdií s ďalšími 320 000 m2 vonkajšieho areálu vznikli v niekdajšom areáli továrne Rolls-Royce, 32 km sverozápadne od Londýna. V roku 2000 boli štúdiá prenajaté na nakrúcanie prvého filmu o Harrym Potterovi. V areáli je prítomný nový highlight, ktorým je Warner Bros. Studio Tour. Tu je možné vrhnúť pohľad za kulisy filmov o Harrym Potterovi. Táto atrakcia vytvorila nové požiadavky na bezpečnosť. Každý deň do štúdií prichádza až 5 000 návštevníkov. Bezpečnostná technika od EVVA sa stará o to, aby hostia nezmizli za kulisami, ako aj o to, aby cca 150 zamestnancov malo prístup iba do určitých oblastí. Okrem toho sú tu prítomné ešte ďalšie areály scén, ktoré sa prenajímajú pre filmovú a televíznu produkciu. Zákazník vyžadoval, aby cylindrické vložky boli kompatibilné so všetkými dverami (drevo, hliník, oceľ) a všetko sa dalo uzamknúť jedným kľúčom. Takto sa na mieste rozhodlo pre EPS (Rozšírený profilový systém) od EVVA. EPS je výsledkom ďalšieho vývoja overených kolíkových systémov EVVA a vyznačuje sa patentovaným, viacnásobne sa prekrývajúcim profilom kľúča. Tento prekrížený profil zaručuje právnu ochranu kľúča a znižuje tak riziko kópií. Päť aktívnych testovacích prvkov a až do 20 prídavných testovacích polôh kontroluje oprávnenie k uzamykaniu jediného kľúča. Takto sa môže zaručiť, že zamestnanci alebo externý personál majú prístup iba tam, kde ho aj podľa svojej úrovne bezpečnosti majú mať. Dôležitou požiadavkou Warner Bros. bola tiež rýchla dodávka uzamykacieho systému – viac než 400 cylindrických vložiek bolo dodaných v priebehu iba piatich pracovných dní od oficiálnej objednávky zo strany štúdií. Lokálny partner preberá ďalšiu údržbu uzamykacieho systému. Ďalšie fázy výstavby Warner Bros. Studios v Leavesdene sú už naplánované a vďaka dobrej spolupráci bude EVVA pri bezpečnostnej technike opäť hrať hlavnú rolu.

Obchodný kontakt Pre partnerov a spoločnosti EVVA Slovensko
Odoslať e-mail
Služba spätného kontaktovania
Contact marker image
Vyhľadávanie predajcov Pre privátnych zákazníkov Vyhľadávanie predajcov
Product highlight image
Uzamykacie systémy

EVVA je však aj skutočným profesionálom v oblasti uzamykacích systémov, pre ktorého žiadna organizačná štruktúra nie je zložitá natoľko, aby sa nedala odzrkadliť v uzamykacom systéme.

Dozveďte sa viac o našich uzamykacích systémoch

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com