Lösung Universität, Schule

Školstvo

Základné školy a stredné školy | Univerzity | Kampusy

Škola je pestrou zmesou učiteľov, žiakov, rodičov, personálu zabezpečujúceho upratovanie… Avšak školy sa využívajú aj na mnohé iné účely: poobede zapĺňa triedy hudobná škola, telocvičňu po večeroch partie športuchtivých kamarátov. Organizácia bezpečnosti vyvoláva veľa otázok. EVVA má odpovede.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/hjdSmAhwghY?rel=0&enablejsapi=1&showinfo=0&origin=https%3A%2F%2Fwww.evva.com

Vaše požiadavky:

 

 • Istota pri rozširovaní, lebo vaše vzdelávacie zariadenie rastie a rastie
 • Riešenie pre rozličné situácie pri dverách, lebo hľadáte uzamykací systém:, ktorý uzamyká dvere aj skrine iba jediným kľúčom
 • Časovo ohraničený prístup, lebo prenajímate priestory externým združeniam a chcete sa vyhnúť únavnému odovzdávaniu kľúčov
 • Protokolovaný prístup, lebo pod vašou strechou prevádzkujete aj vysokocitlivé výskumné zariadenia
 • Bezpečnosť v celom kampuse, lebo by ste chceli časti vášho uzamykacieho systému spravovať decentrálne
Double arrows

Naša odpoveď:

 

Mechanické uzamykacie systém EPS, Akura 44, ICS, 4KS
rastú s úlohami a zložitosťou:

 • EPS, Akura 44 – menšie školy, napr. základné školy
 • Akura 44, ICS – stredne veľké školy, napr. vyššie školy
 • 4KS – univerzity a odborné vysoké školy

Elektronický uzamykací systém AirKey

 • Kľúčom je smartfón
 • Odosielanie kľúčov cez internet
 • Zdieľanie komponentov a multiadministrácia

Elektronický prístupový systém Xesar

 • Kombinovaný kľúč Xesar pre zmiešané systémy (mechanika plus elektronika)
 • Jednoduchá správa viacerými používateľmi s používateľskými rolami
 • Rozmanitý výber dverových komponentov
 • Podpora štandardných rozhraní
 • Monitorovanie dverí s otváraním na diaľku

Vysoká odborná škola St. Gallen

alt text
Produkt: ICS
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Školstvo
Krajina: Švajčiarsko

Vysoká odborná škola St. Gallen je regionálne ukotvená vysoká škola s pôsobením s vnútroštátnym a medzinárodným dosahom. Viac ako 1700 študujúcich navštevuje momentálne jednu zo štyroch odborných oblastí štúdia, ktorými sú zdravotníctvo, sociálna práca, stavebníctvo a technika a hospodárstvo. Centrum ďalšieho vzdelávania ročne eviduje viac ako 1600 účastí na svojich študijných programoch, kurzoch a seminároch. Sedem vysokoškolských inštitútov realizuje výskum v oblastiach zameraných na budúcnosť a ponúka služby orientované na prax.

Pri odovzdaní uzamykacieho systému stála v popredí flexibilita, vysoká permutácia a dobrá haptika. Rozhodnutie padlo v prospech systému ICS (vnútorne kódovaný systém) od EVVA. Okrem vysokého počtu skupín používateľov ponúka ICS rôzne uzamykacie technológie pre vysokú ochranu: osvedčený drážkový systém, odolný pozdĺžny profil a výrazný systém drážok s vnútornými výrezmi. Blokovacie prvky systému ICS vďaka svojej povrchovej úprave zaručujú najvyššiu odolnosť proti opotrebovaniu pri každodennom používaní. Cylindrické vložky ICS sa vyrábajú v modulovom prevedení (SY-MO), čím sú viac než flexibilné. Vďaka tomu ich môžete priamo na mieste prispôsobiť konkrétnym dverám. Cylindrická vložka ICS sa dá navyše priamo na mieste prestaviť na určitú funkciu (napr. uzamykanie z oboch strán). To šetrí čas i náklady!

Corda Campus

alt text
Produkt: ICS
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Školstvo
Krajina: Belgicko

Corda Campus v Hasselte v belgickej provincii Limburg je kancelársky komplex s početnými prenajímanými priestormi a centrálnymi komunikačnými a spoločnými priestormi.

Na celkovej ploche okolo 70 000 m² sú k dispozícii kancelárie, laboratóriá a ateliéry. V Corda Campus inovatívne start-upy a malé a stredné firmy kráčajú tak po spoločných, ako aj individuálnych cestách. O bezpečnosť kancelárskeho komplexu sa stará uzamykací systém EVVA na základe robustného a flexibilného uzamykacieho systému ICS. Cylindrické vložky ICS vo svojej modulovej konštrukcii viacnásobne chránia pred neoprávnenými prístupmi. Praktické, ergonomické obojstranné kľúče sa starajú o vysoký komfort uzamykania, pričom všetky zmeny a rozšírenia očakávané pre podnikateľský hotspot v Limburgu sa v uzamykacom systéme ICS dajú bezproblémovo zrealizovať. Aktuálne uzamykacie riešenie zahrňuje okolo 2 000 cylindrických vložiek, ktoré mapujú najrozmanitejšie osoby s prístupovým oprávnením, ktoré boli samozrejme namontované pri striktnom dodržaní všetkých dodacích lehôt a rozpočtových požiadaviek.

Kráľovská knižnica

alt text
Produkt: 4KS
Veľkosť: 101-500 jednotiek
Typ budovy: Školstvo
Krajina: Dánsko

Kráľovská knižnica v Kodani je najväčšou knižnicou v škandinávskej oblasti a funguje ako národná knižnica Dánska a univerzitná knižnica Københavns Universitet.

Ako rozšírenie Kráľovskej knižnice v smere jedného ostrova v kodanskom prístave bola v roku 1999 postavená budova s fasádou z čierneho mramoru a skla, ktorú miestny obyvatelia nazývajú „Čierny diamant“. Celá inštitúcia prechováva nespočetné cenné knihy, časopisy a archív, čím z hľadiska bezpečnosti musia byť splnené najvyššie požiadavky. Čo sa týka uzamykacieho systému, Kráľovská knižnica dôveruje systému 3KS od firmy EVVA. Overený mechanický uzamykací systém 3KS od firmy EVVA sa zakladá na patentovanom bezpružinovom princípe fungovania s jedinečným frézovaním drážok, ktorý spoľahlivo chráni pred neoprávnenými prístupmi aj prostredníctvom vysokej ochrany proti napodobeninám kľúčov. V úspešnej spolupráci EVVA a dánskeho distribútora Sanistaal bol systém nainštalovaný k spokojnosti objednávateľa a svojím dielom teraz prispieva k ochrane cennej kráľovskej zbierky kníh.

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

ZUŠ

alt text
Produkt: EPS
Veľkosť: 1-100 jednotiek
Typ budovy: Školstvo
Krajina: Česká republika

ZUŠ Náchod v Česku vyučuje okolo 750 žiakov v oblasti hudby, výtvarného umenia, tanca a divadla.

Pri kompletnej prestavbe budovy školy v roku 2012 bol nainštalovaný nový uzamykací systém. Miestny partner EVVA presvedčil atraktívnym pomerom ceny a výkonu a vypracovaním praktického uzamykacieho plánu, ktorý vyhovuje všetkým požiadavkám rozličných prístupových oprávnení. Dnes sa o bezpečnosť vyučujúcich a žiakov stará 150 cylindrických vložiek systému EPS s patentovaným pozdĺžnym profilom a integrovanou manipulačnou kontrolou.

Univerzita v Curtine

alt text
Produkt: 4KS
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Školstvo
Krajina: Austrália

Celkovo 7 000 uzamykacích cylindrických vložiek a 300 visiacich zámkov uzamykacieho systému 3KSplus, od rakúskeho výrobcu EVVA, nachádza svoje uplatnenie na Curtin University v Západnej Austrálii. Uzamykací systém EVVA bol nainštalovaný skúseným austrálskym distribútorom EVVA Lock & Key.

Do roku 2011 sa v zariadeniach Curtin University používalo osem rozličných bezpečnostných systémov. Hovorí Security Supervisor Sean Daly: „Keďže hrozilo vypršanie platnosti patentov rozličných systémov, boli sme konfrontovaní s bezpečnostným rizikom. Navyše používanie mnohých rozličných uzamykacích systémov nesie so sebou komplikácie pri manipulácii.“ Preto zodpovedné osoby na Curtin University, v rámci riadiaceho výboru, hľadali alternatívne bezpečnostné riešenie. Požiadavky sú rozmanité: Jediný systém má zabezpečovať všetkých šesť kampusov Curtin University. Musí byť spoľahlivý a preukazovať dlhé doby platnosti patentu. Systémom, ktorý v očiach výboru, ako aj nezávislého bezpečnostného poradcu spĺňa všetky požiadavky, je 3KSplus. Systém je ideálny pre uzamykacie systémy s veľmi zložitou štruktúrou a enormne veľkým počtom rôznych skupín používateľov. To platí predovšetkým pre systémy s meniacou sa štruktúrou, a tým najmä pre univerzity. Odolný systém je s patentovanou bezpružinovou drážkovou technológiou vhodný pre tie najnáročnejšie podmienky. Pretínajúce sa frézovanie drážok zaručuje najvyššiu bezpečnosť. Okrem toho sa doba platnosti patentu 3KSplus až do roku 2025 stará o dodatočné zabezpečenie proti kópiám kľúčov, ilegálnym náhradným kľúčom a manipuláciám s kľúčmi. Tím okolo Security Supervisora Seana Dalyho identifikoval danosti každých jednotlivých dverí šiestich kampusov. Tieto boli zhrnuté do systémovej matice. Matica má v budúcnosti spravovať všetkých 14 000 kľúčov, ktoré sa vydávajú zamestnancom a dodávateľom. Kampusy boli ďalej rozdelené do piatich zón. Pre Dalyho tento postup vedie k zvýšeniu bezpečnosti. „Okrem toho sa zlepšuje rozšíriteľnosť systému,“ pokračuje Daly. Pre každú zónu je jeden hlavný kľúč. Pod ním tiež pre každú budovu, ako aj pre každý inštitút existuje jeden „masterkey“, ako aj individuálne kľúče pre každú miestnosť. Ďalej sa poskytovateľom služieb distribuujú rozličné servisné kľúče. Inštalácia systému začala v decembri 2011 a bude trvať až do júla 2014. Sean Daly je nadšený z profesionálnej spolupráce s Lock & Key. Vďaka dobrej spolupráci sa jednoduchým spôsobom podarilo naplniť náročné predsavzatie. 3KSplus spĺňa pre Dalyho všetky nároky: „Systém je robustný a spoľahlivý.“

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Internát na zámku Kapfenburg

alt text
Produkt: 4KS
Veľkosť: 101-500 jednotiek
Typ budovy: Školstvo
Krajina: Nemecko

Hudobná škola s medzinárodným renomé, ktorá sídli v historických priestoroch zámku Kapfenburg, má dobrú povesť a sčasti tiež prominentné žiačky a žiakov. Ochranu pred neoprávnenými prístupmi nechceli ponechať náhode a rozhodli sa pre uzamykací systém s najvyššou ochranou pred napodobeninami kľúčov. Takto bolo miestnym partnerom EVVA namontovaných 300 uzamykacích cylindrických vložiek systému 3KSplus na účely vytvorenia výkonného uzamykacieho systému.

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

TU Wien

alt text
Produkt: 4KS
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Školstvo
Krajina: Rakúsko

Prístupová kontrola v dôstojných sieňach: Technická univerzita vo Viedni sa nachádza v srdci Európy na mieste kultúrnej rozmanitosti a žitej internacionálnosti.

Tu sa už takmer 200 rokov skúma, vyučuje a študuje v službách pokroku. TU Wien sa ráta k najúspešnejším technickým univerzitám Európy a je s viac než 29 000 študujúcimi a okolo 3 300 vedcami Rakúska najväčším prírodovedno-technickým výskumným a vzdelávacím zariadením. Preto sa na účely dokonalej bezpečnostnej koncepcie museli zmapovať a spojiť početné inštitúty, najrozmanitejšie skupiny používateľov a komplexná hierarchia uzamykania. Okrem toho potrebovala najmodernejší uzamykací systém, ktorý disponuje zodpovedajúcou patentovou ochranou. Voľba padla na 3KSplus od EVVA. Naša firma si tu vďaka svojej zaslúženej pozícii na trhu a najvyššej odbornosti poradenstva nášho tímu expertov opäť získala dôveru renomovaných zákazníkov.

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Uni Wien

alt text
Produkt: 4KS
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Školstvo
Krajina: Rakúsko

Dôvody pre najlepšiu bezpečnosť na univerzitách sú mnohé: zabezpečenie napriek pracoviskami, zvýšená ochrana pre citlivé oblasti a študenti, ktorí majú dodržiavať otváracie doby.

Prostredníctvom 3KSplus od EVVA si teraz viac bezpečnosti a komfortu našlo svoju cestu na Uni Wien. Vynikajúci systém pre najvyššiu bezpečnosť je ideálne vhodný pre uzamykacie systémy s veľmi zložitou štruktúrou a enormne veľkým počtom rôznych skupín používateľov. Či už študenti, profesori, technici alebo upratovacie služby, všetky situácie pri dverách sa obsluhujú najodolnejším systémom spomedzi mechanických uzamykacích systémov. S patentovanou bezpružinovou drážkovou technológiou je 3KSplus vhodný pre najtvrdšie podmienky v jednej z najväčších vzdelávacích inštitúcii Európy.

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Obchodný kontakt Pre partnerov a spoločnosti EVVA Slovensko
Odoslať e-mail
Služba spätného kontaktovania
Contact marker image
Vyhľadávanie predajcov Pre privátnych zákazníkov Vyhľadávanie predajcov
Uzamykacie systémy

EVVA je však aj skutočným profesionálom v oblasti uzamykacích systémov, pre ktorého žiadna organizačná štruktúra nie je zložitá natoľko, aby sa nedala odzrkadliť v uzamykacom systéme.

Dozveďte sa viac o našich uzamykacích systémoch

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com