Lösungen Industrie und Gewerbe

Priemysel a obchod

Malé až veľké priemyselné objekty, vrátane plnoautomatizovaných prevádzok

Keď sa rúbe les, lietajú triesky. Prach a nečistoty dokážu uzamykacie cylindrické vložky riadne upchať. To si už vyžaduje niečo, čo sa len tak nepoddá. Meniace sa<br/> výrobné procesy a dodatočné prístavby si navyše vyžadujú prístupový systém, ktorý je silný z hľadiska svojej vypočítateľnosti. Tu sú žiadané hlboké znalosti uzamykacích systémov od profesionála. Je dobré, že ste našli EVVA.

Vaše požiadavky:

 

 • Odolnosť voči nečistote, lebo pri výrobe sa vyskytuje veľa prachu a špiny a vy potrebujete cylindrické vložky, ktoré sú odolné nečistotám a sú robustné
 • 100 % ochrana proti kopírovaniu, lebo taktiež prevádzkujete výskum a vývoj a jeho výsledky sa v žiadnom prípade nesmú dostať do cudzích rúk alebo pracujete s látkami, ktoré musia byť dobre zatvorené
 • Jednoduchá správa, lebo chcete riadiť „kto, kde a kedy sa smie dostať dnu“ čo najjednoduchšie
 • Iba jedna karta, lebo chcete, aby vaši zamestnanci platili v bufete a otvárali svoje dvere so zaznamenaním času iba jednou kartou
Double arrows

Naša odpoveď:

 

Mechanické uzamykacie systém 4KS, MCS
rastú s úlohami a zložitosťou:

 • 4KS – kde je veľký výskyt prachu a nečistôt
 • MCS – kde sa zabezpečujú vysokocitlivé výsledky výskumu

Elektronický uzamykací systém AirKey

 • Kľúčom je smartfón
 • Odosielanie kľúčov cez internet
 • Zdieľanie komponentov a multiadministrácia

Elektronický prístupový systém Xesar

 • Kombinovaný kľúč Xesar pre zmiešané systémy (mechanika plus elektronika)
 • Jednoduchá správa viacerými používateľmi s používateľskými rolami
 • Rozmanitý výber dverových komponentov
 • Podpora štandardných rozhraní
 • Monitorovanie dverí s otváraním na diaľku

Goldin Financial Centre

alt text
Produkt: ICS
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Priemysel a remeslo
Krajina: Hong Kong S.A.R., Čína

Projekt s viac ako 2000 uzamykacími cylindrickými vložkami ICS (vnútorne kódovaný systém) v Hongkongu: Goldin Financial Centre

Goldin Financial Centre je novo postavená komerčná budova v Hongkongu. Pre partnera EVVA Tung Fat Ho bol tento projekt, pri ktorom bolo nasadených viac ako 2000 uzamykacích cylindrických vložkách ICS, dosiaľ najväčším projektom s ICS. Okrem zložitosti uzamykacieho systému, ktorá vyplýva z veľkého množstva uzamykacích cylindrických vložiek, sa tiež musia plniť dodatočné požiadavky na bezpečnosť v podobe patentovanej vysoko bezpečnej cylindrickej vložky s obojstranným kľúčom. Navyše projekt obsahuje funkciu preuzamknutia VARIO, pomocou ktorej je po dokončení stavebných prác a pri odovzdávaní projektu možné celý systém prekódovať.

ZWÖLFER-REISEN

alt text
Produkt: AirKey
Veľkosť: 1-100 jednotiek
Typ budovy: Priemysel a remeslo
Krajina: Rakúsko

Elektronický uzamykací systém AirKey zabezpečuje ZWÖLFER-REISEN, modernú cestovnú kanceláriu s distribuovanými pracoviskami.

Zwölfer-Reisen bola založená už v roku 1929. Od roku 2002 je tento rodinný podnik vo vlastníctve synovca rodiny Zwölfer – pána Michaela Ringsmutha a jeho manželky Petry. Firma svoju činnosť začala najskôr s prepravou bremien a zájazdmi, v roku 2007 bola prevádzka rozšírená o TUI Reise Center a predajné miesto Ö-Ticket. Následne bola na základe silného dopytu v roku 2011 otvorená pobočka v Kremsi a nová kancelária v Melku. Iba rok nato bola uvedená do prevádzka autobusová garáž v Melku a v roku 2014 otvorená nová pobočka v Hafnerbachu.

Smart udeľovanie prístupov v uzamykacom systéme

Z dôvodu rôznej lokalizácie prevádzok v priebehu histórie firmy hľadal pán Ringsmuth prístupový systém, ktorý možno flexibilne nasadiť pre svoju modernú firmu. A našiel ho u EVVA v podobe AirKey. Nášmu Partnerovi, Jürgenovi Hirschovi, sa podarilo zabodovať u pána Ringsmutha jeho kompetentným poradenstvom a AirKey. Firma Hirsch nainštalovala systém na jestvujúcich distribuovaných pracoviskách a k maximálnej spokojnosti pána Ringsmuth ho uviedla do prevádzky.

Faurecia Automotive Slovakia Lozorno

alt text
Produkt: Xesar
Veľkosť: 1-100 jednotiek
Typ budovy: Priemysel a remeslo
Krajina: Slovenská republika

Francúzska skupina Faurecia je jedným z vedúcich dodávateľov automobilových komponentov, dodávajúca komponenty v štyroch kľúčových obchodných skupinách: automobilové sedačky, technológie kontroly emisií, interiéry automobilov a exteriéry automobilov.

Spoločnosť Faurecia zamestnáva 95 000 zamestnancov v 34 krajinách sveta v 320 výrobných závodoch a v 30 vývojových centrách.

 

 

 

 

 

 

Faurecia, na slovenskom trhu pôsobiaca už viac ako 10 rokov, využíva budovu s celkovou plochou okolo 27.000 m2 v areáli spoločnosti P3 Logistic Parks (P3) neďaleko Lozorna, z toho výrobné a skladové časti tvoria spolu 23.000 m2 a zvyšné vo výmere 3800 m2 slúžia na administratívne účely a sociálne zázemie pre zamestnancov. Vo výrobných častiach sa produkujú sedačky pre športovo-úžitkové vozidlá koncernu Volkswagen. V roku 2016 sem spoločnosť EVVA s.r.o. distribuovala bezpečnostný uzamykací systém ICS v počte 120 cylindrických vložiek a na niektorých dverách bol zabudovaný nový elektronický prístupový systém XESAR v celkovom počte 70 kusov jednotlivých komponentov.

Austrian Power Grid

alt text
Produkt: 4KS
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Priemysel a remeslo
Krajina: Rakúsko

„Power Grid Control“ zastáva kľúčovú pozíciu v zásobovaní Rakúska energiou: odtiaľto sa riadia všetky pracoviská prevádzkovateľa elektrickej siete.

Pre podnik celkovo pracuje niekoľko tisíc ľudí. Mechanická uzamykacia technika pre všetky pracoviská pochádza výlučne od EVVA. Bolo namontovaných niečo viac než 3 700 mechanických uzamykacích cylindrických vložiek 3KSplus a poskytnutých celkovo 1 100 hlavných a skupinových kľúčov, viac než 1 000 vlastných kľúčov, ako aj približne 540 kombinovaných kľúčov. Mechanický systém pracuje bezpružinovo prostredníctvom frézovaných drážok, ktoré sa počas jedného procesu odomknutia štyrikrát overujú. Okrem toho je obzvlášť odolný voči opotrebovaniu a planžetovaniu. Jeho výhoda spočíva vo veľkom počte kombinačných možnosti pre takto komplexné systémy s prekrývajúcimi sa hierarchiami. Obrátiteľné, teda obojstranne použiteľné kľúče, otvárajú príslušne podľa oprávnenia mechanicky alebo elektronicky uzamknuté dvere.

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Heesen Yachts

alt text
Produkt: 4KS
Veľkosť: 1-100 jednotiek
Typ budovy: Priemysel a remeslo
Krajina: Holandsko

Heesen Yachts v holandskom Osse je firma zaoberajúca sa stavbou lodí v luxusnom segmente.

Jachty v dĺžke až do 80 m sa plavia po celom svete. Pre firemnú budovu bol potrebný solídny uzamykací systém. Okrem vysokej bezpečnosti bol požadovaný jasne štruktúrovaný uzamykací plán, ktorý jasne mapuje prístupové oprávnenia k rozličným výrobným objektom tiež pre personál početných subdodávateľov. S novým uzamykacím systémom založeným na uzamykacom systéme 3KSplus od EVVA, spolu s jeho bezpružinovou funkciou blokovacích kolíkov, vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu a vysokou ochranou proti neoprávneným kópiám kľúčov boli zo strany Heesen natoľko spokojní, že medzičasom nasadili uzamykacie riešenia od EVVA aj na veľkých jachtách.

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Netcologne v Kolíne nad Rýnom

alt text
Produkt: 4KS
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Priemysel a remeslo
Krajina: Nemecko

Regionálny poskytovateľ telekomunikačných služieb NetCologne potreboval pre svoj uzamykací systém vysokú mieru bezpečnosti, stability a kvality. Ďalšou požiadavkou bola možnosť dodania náhradných kľúčov a rozširujúcich cylindrických vložiek v krátkom čase.

EVVA tu dokázala pozitívne prekvapiť so svojím systémom 3KSplus a s obzvlášť krátkou dodacou lehotou. Uzamykací systém v súčasnosti zahŕňa celkom 2 500 cylindrických vložiek a vyhovuje všetkým požiadavkám na flexibilnú prístupovú kontrolu a vysokú bezpečnosť kľúčov.

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Recaro

alt text
Produkt: 4KS
Veľkosť: 101-500 jednotiek
Typ budovy: Priemysel a remeslo
Krajina: Nemecko

RECARO Automotive Seating je celosvetovo uznávaný výrobca autosedadiel, sedadiel do lietadiel a detských autosedačiek.

Kvalite výrobkov firmy sídliacej v Kirchheime dôverujú mnohí renomovaní výrobcovia osobných automobilov a úžitkových vozidiel. U Recardo v záležitostiach riadenia bezpečnosti opätovne vkladajú dôveru do EVVA. Pri uzamykacom systéme bola požadovaná bola vysoká bezpečnosť cylindrických vložiek a ochrana pred napodobeninami. Pred neoprávnenými prístupmi malo byť veľmi dobre zaistené najmä vývojové centrum. Voľba padla na uzamykací systém 3KSplus, z ktorého bolo namontovaných 320 cylindrických vložiek.

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Automobilka KIA

alt text
Produkt: EPS
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Priemysel a remeslo
Krajina: Slovenská republika

Kia Motors Corporation sa rozhodla vybudovať svoj prvý európsky závod  v roku 2004 na základe neustáleho zvyšovania predaja a rastúceho trhového podielu v Európe práve na Slovensku. V roku 2006 sem spoločnosť EVVA s.r.o. dodala bezpečnostný uzamykací systém v DPI profile a celkovo sem bolo dodaných 1242 bezpečnostných vložiek.

MTS s.r.o.

alt text
Produkt: 4KS
Veľkosť: 101-500 jednotiek
Typ budovy: Priemysel a remeslo
Krajina: Slovenská republika

MTS, spol. s r.o. vznikla v roku 1996 a svojou činnosťou pokračuje v tradícii konštrukcie jednoúčelových strojov a zariadení, ktorá v našom regióne siaha až do začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia. Zakladatelia firmy pôsobili pred jej založením viac ako 10 rokov v oblasti automatizácie výrobných procesov. V roku 2014 sem spoločnosť EVVA s.r.o. distribuovala bezpečnostný uzamykací systém 3KSplus v počte 150 vložiek.

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Obchodný kontakt Pre partnerov a spoločnosti EVVA Slovensko
Odoslať e-mail
Služba spätného kontaktovania
Contact marker image
Vyhľadávanie predajcov Pre privátnych zákazníkov Vyhľadávanie predajcov
Product highlight image
Uzamykacie systémy

EVVA je však aj skutočným profesionálom v oblasti uzamykacích systémov, pre ktorého žiadna organizačná štruktúra nie je zložitá natoľko, aby sa nedala odzrkadliť v uzamykacom systéme.

Dozveďte sa viac o našich uzamykacích systémoch

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com