Lösungen Bahnhof

Infraštruktúra

Železničné stanice | Letiská

Železničné stanice a letiská sú miestami výskytu veľkého množstva ľudí. Navádzať ich správnou cestou je tiež jednou z úloh uzamykacieho systému. Pretože núdzové východy, miestnosti pre technikov, vchody pre personál, výťahy, predajne, všetky tieto nespočetné prístupové miesta, musia mať jasnú štruktúru oprávnení. EVVA vie, ako to ide.

Vaše požiadavky:

 

 • Bezpečnosť voči manipulácii, lebo dennodenne je v hre bezpečnosť tisícov ľudí
 • Úplné protokolovanie, lebo musíte vedieť, kto, kde a kedy bol
 • Zabezpečenie proti výpadku, lebo bezporuchová prevádzka je pre vás alfou a omegou
 • Flexibilné udeľovanie oprávnení, lebo musíte spravovať efektívne
Double arrows

Naša odpoveď:

 

Mechanické uzamykacie systém 4KS a MCS

 • Odolný a robustný
 • Dlhá životnosť a bezúdržbovosť
 • Uzamyká spoľahlivo aj len raz za päť rokov

Elektronický prístupový systém Xesar

 • Kombinovaný kľúč Xesar pre zmiešané systémy (mechanika plus elektronika)
 • Jednoduchá správa viacerými používateľmi s používateľskými rolami
 • Rozmanitý výber dverových komponentov
 • Podpora štandardných rozhraní
 • Monitorovanie dverí s otváraním na diaľku

 

Fiber Service OÖ GmbH si užíva bezpečnosť systému AirKey

alt text
Produkt: AirKey
Veľkosť: 1-100 jednotiek
Typ budovy: Infraštruktúra
Krajina: Rakúsko

Digitalizácia, práca z domu, telekonferencie – pandémia koronavírusu nás preniesla do budúcnosti. Do reality, v ktorej máme internet k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek. Prenosové rýchlosti? Objem dát? Zdá sa, že dopyt nepozná hraníc. Možno s tým všetkým rátať? Áno, ak tam už bola spoločnosť Fiber Service OÖ GmbH. Špičková firma z Horného Rakúska sa stará o to, aby dáta prúdili plynulo a nikde sa nezasekávali – to je dôležité najmä v odľahlých a málo osídlených oblastiach.

Spoločnosť Fiber Service OÖ zodpovedá za vybudovanie siete optických vláken v Hornom Rakúsku, takže poskytuje maximálny rozsah prenosu aj znevýhodneným oblastiam. Vďaka výstavbe infraštruktúry optických vláken položila základ pre dátovú diaľnicu, ktorá prepája Horné Rakúsko so zvyškom sveta. Spoločnosť Fiber Service OÖ chcela pre svoje centrály inštalácie optických vláken ľahko ovládateľné elektronické prístupové riešenie, ktoré by sa dalo škálovateľne, bezpečne a flexibilne spravovať. Do priestorov tohto poskytovateľa infraštruktúry totiž nevstupujú len zamestnanci spoločnosti Fiber Service, no aj externí poskytovatelia služieb, ako sú plánovači, zamestnanci stavebných a montážnych firiem, ale aj prevádzkovatelia siete. Riešenie si vyžadovalo kapacitu pre viac ako 22 miest POP s viac ako 160 zapojenými osobami – a to flexibilne a nezávisle od daného miesta. Okrem toho bolo potrebné zabezpečiť prístup prostredníctvom elektronických zariadení. Vďaka systému AirKey majú potrebný prístup všetky oprávnené osoby, či už zamestnanci, poskytovatelia služieb alebo prevádzkovatelia sietí. Bezchybné protokolovanie poskytuje dodatočnú kontrolu, a tým zvyšuje bezpečnosť na pracoviskách. Najcennejším prínosom je však uľahčenie našej každodennej práce prostredníctvom škálovateľnosti cez online portál EVVA. Úplne jednoducho možno rozšíriť alebo obmedziť prístupy, odovzdať oprávnenia, pridávať nové prístupy alebo jednoducho umožniť prístup dokonca iba pomocou funkcie Send-A-Key-Feature.

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

alt text
Produkt: AirKey
Veľkosť: 101-500 jednotiek
Typ budovy: Infraštruktúra
Krajina: Nemecko

Jednotlivé budovy a tiež lokomotívy spoločnosti Westfälische Land-Eisenbahn GmbH sa mohli spoločne s partnerom Lippstädter Sicherheitscenter vybaviť digitálnym prístupovým systémom AirKey.

15 lokomotív, d-lokomotívy, d-lokomotívy a malé lokomotívy, ako aj nákladný vozový parkso 64 špeciálnymi vozidlami sú k dispozícii pre logistické služby WLE pôsobí vďaka početným spoluprácam „bez hraníc“ vo Vestfálsku a v celej Európe. Budovy a aj lokomotívy spoločnosti Westfälische Land-Eisenbahn GmbH sa mohli spoločne s partnerom Lippstädter Sicherheitscenter vybaviť komponentmi AirKey. V nákladnej doprave sa lokomotívy a nákladné vozne ponúkajú na prenájom na krátkodobé alebo dlhodobé používanie. Požadoval sa rýchly a flexibilný prístup k jednotlivým prenajatým objektom, takže AirKey veľmi rýchlo presvedčil o svojom nasadení. Realizácia prebehla rýchlo a plánujú sa ďalšie komponenty. Dvere lokomotívy boli odborne prestavané na použitie komponentov AirKey.

NEW AG

alt text
Produkt: AirKey
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Infraštruktúra
Krajina: Nemecko

NEW sa v rámci digitalizačnej stratégie plne spolieha na AirKey: Namontovaných bolo 216 nástenných čítačiek a 616 cylindrických vložiek AirKey s 80 komponentmi pre 2 200 smartfónov zamestnancov, ako aj 300 identifikačných médií v podobe príveskov na kľúče pre externé osoby – a to za obdivuhodne krátky čas.

Iba málo spoločností ponúka čisto elektronické riešenia pre takéto komplexné požiadavky v požadovanom rozsahu: Napriek tomu však bolo zabudovaných celkovo 216 nástenných čítačiek a 616 cylindrických vložiek AirKey s 80 komponentmi pre 2 200 smartfónov zamestnancov, a zriadených bolo 300 identifikačných médií v podobe príveskov na kľúče pre externé osoby. K rozsahu realizácie projektu sa pridala ešte jedna mimoriadna požiadavka: systém bolo potrebné integrovať do vlastnej IT siete spoločnosti NEW. Pre EVVA to však nebol žiadny problém. AirKey disponuje rozhraním API – AirKey Cloud Interface. Ďalšími špeciálnymi požiadavkami boli jednoduchá inštalácia aplikácie, jednoduchá registrácia pre používateľov a jednoduché a rýchle odomykanie pomocou smartfónu. A to všetko so zachovaním presného protokolovania, ktoré navyše vyhovuje všeobecnému nariadeniu EÚ o ochrane údajov. Všetky dáta sú v počítačovom centre EVVA s jeho vysokými rakúskymi bezpečnostnými štandardmi ukladané anonymne a viacnásobne zabezpečené proti výpadku. Táto centrálna správa chráni digitálne kľúče oveľa lepšie, ako by to bolo možné jednotlivým individuálnym ochranným opatrením. Bezpečný prenos údajov medzi internetovým prehliadačom spoločnosti NEW a počítačovým centrom EVVA sa uskutočňuje prostredníctvom zabezpečeného spojenia https – teda rovnako bezpečne ako pri internetovom bankovníctve. Systém AirKey a jeho komponenty dodatočne chránia vysoko bezpečné metódy šifrovania ECDSA a AES.

Centrum Salzburgu zabezpečené s MCS

alt text
Produkt: MCS
Veľkosť: 1-100 jednotiek
Typ budovy: Infraštruktúra
Krajina: Rakúsko

Už v roku 2010 bola takmer úplne vykázaná cestná premávka z centra Salzburgu. V rozličných lokalitách sa automatické a pevne nainštalované stĺpiky proti vjazdu starajú o upokojenie premávky. Od roku 2015 je tam namontovaný MCS, ktorý umožňuje príjazd len oprávneným zásahovým silám.

Uzamknutie stĺpikov proti vjazdu bolo zo začiatku opatrené „kľúčmi pre policajné alebo pouličné hlásiče“, obvyklými v Rakúsku od 50-tych rokov. Za tie roky sa nazbieralo zodpovedajúce množstvo náhradných kľúčov, ktoré sa stále viac využívali na neoprávnené príjazdy do centra. V obehu je okolo 5000 kópií kľúčov. Veľký počet reprodukcií a tomu zodpovedajúca úroveň bezpečnosti si naliehavo vyžadovali nový uzamykací systém, ktorý zaručuje stopercentnú ochranu pred napodobeninami kľúčov.

MCS zabraňuje neoprávnenému vjazdu a výjazdu

Riešenie problému: EVVA-Certified-Partnerom PKS Sicherheitssysteme bol nainštalovaný systém MCS alebo tiež magnetický kódovaný systém z dielne EVVA. „Pokiaľ mi je známe, kľúč MCS ešte nebol skopírovaný. Preto bol v mojich očiach tým najlepším riešením pre zákazníkov,“ hovorí Bernd Popp, konateľ PKS.

„Hľadali sme jednoduché, robustné a už osvedčené mechanické riešenie, ktoré funguje dlhodobo a je chránené pred napodobeninami kľúčov. Okrem toho žiadnym problémom nemajú byť ani rozšírenia,“ hovorí Morgner. Magnetický kódovaný systém sa dodatočne vyznačuje svojou nesmiernou rozmanitosťou variantov a umožňuje veľmi komplexné prístupové hierarchie.

Celosvetovo unikátna magnetická technológia

Bezpečnostná technológia systému MCS bola vyvinutá v úzkej spolupráci s technickými univerzitami a využíva silu magnetizmu. EVVA je jediný výrobca, ktorý vyrába takýto vysoko bezpečný magnetický systém. „MCS je nainštalovaný len nedávno a funguje bezchybne,“ konštatuje spokojný zmocnenec pre stĺpiky proti vjazdu.

Friedhöfe Wien

alt text
Produkt: AirKey
Veľkosť: 101-500 jednotiek
Typ budovy: Infraštruktúra
Krajina: Rakúsko

Cintoríny reprezentujú kultúrne miesta a sú súčasťou histórie mesta. Spoločnosť Friedhöfe Wien GmbH spravuje viac než 600 000 hrobov na 46 viedenských cintorínoch.

Friedhöfe Wien sa so svojimi 400 pracovníkmi stará o 46 cintorínov a celkovo 550 000 hrobových miest. Spolu s viedenským Zentralfriedhofom sú navyše zodpovední za druhý najväčší cintorín v Európe. Tieto distribuované pracoviská podliehajú dynamickým zákonom. Prístupové oprávnenia sa musia odovzdávať rozličným osobám v meniacich sa časoch. Toto so sebou prináša veľké organizačné výzvy a vyžaduje si prístupový systém, ktorý flexibilne poskytuje najvyššiu bezpečnosť.

Správa 46 pracovísk

Kvôli geografickému rozmiestneniu po Viedni s čiastočne rozdielnymi otváracími dobami a organizačným potrebám sú požiadavky na prekrývajúci sa uzamykací systém enormné. Aby sa však napriek tomu zaistila absolútna prístupová kontrola a súčasne mohlo konať rýchlo a flexibilne, voľba prevádzkovateľa padla na kombináciu elektronického uzamykacieho systému AirKey a 3KSplus, vynikajúceho systému pre maximálnu bezpečnosť.

Jasné požiadavky

Čo sa týka bezpečnosti uzamykacieho riešenia, predstavy prevádzkovateľov boli jasné. Želali si dostať rýchlo a nekomplikovane elektronický uzamykací systém, ktorý by dopĺňal jestvujúci mechanický uzamykací systém 3KSplus. Celkovo musel uzamykací systém zabezpečiť jednoduchú administráciu pre 400 pracovníkov a najrozmanitejšie skupiny používateľov a hierarchie. 

Úspešne inštalovaný AirKey

EVVA-Partner WERHAN TPS Sicherheitstechnik dodal so systémom AirKey dokonalé riešenie, ktoré spĺňa všetky požiadavky a tiež bezpečnostné potreby zamestnancov a zákazníkov.

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Letisko Viedeň, Skylink a úplné uzamknutie

alt text
Produkt: MCS
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Infraštruktúra
Krajina: Rakúsko

S podporou geografickej polohy v strede Európy sa Letisko Viedeň stavia do roly jedného z najdôležitejších križovatiek do prekvitajúcich destinácií strednej a východnej Európy.

Letiská a objekty tejto kategórie veľkosti si vo všeobecnosti vyžadujú najvyššiu mieru zabezpečenia budov. Infraštruktúra je úplne porovnateľná s menším mestom. EVVA už všetky budovy na letisku vybavila uzamykacím systémom MCS a jeho priekopníckou magnetickou technológiou pre bezpríkladnú bezpečnosť. Najväčšou výzvou pri vybavení najnovšieho terminálu bolo zodpovedajúce plánovanie skupinových kľúčov. Keďže do posledného momentu sa „dolaďovalo“ určenie miestností, išlo o napínavú úlohu, ktorú EVVA s uzamykacím systémom MCS zvládla na jednotku.

Hlavná stanica, Düsseldorf

alt text
Produkt: 4KS
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Infraštruktúra
Krajina: Nemecko

Na hlavnej stanici v Düsseldorfe s jej početnými obchodmi je bezpečnosť najdôležitejšia.

Na tomto mieste cestovania a nakupovania sa v bezpečnostnej koncepcii muselo zohľadniť nezvyčajne veľa parametrov, napríklad tiež vysoké mechanické zaťaženie uzamykacieho systému na hotspotoch s vysokou návštevnosťou. Tak sa rozhodlo pre systém 3KSplus od EVVA. Okrem vysokej bezpečnosti je uzamykací systém týmto tiež obzvlášť robustný a odolný proti opotrebovaniu. Podarili sa zohľadniť všetky organizačné štruktúry a hierarchie prístupovej kontroly. K tomu EVVA prekvapila ešte krátkymi dodacími lehotami a špičkovým poradenstvom priamo na mieste.

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

ÖBB Bahnhof City Wien West

alt text
Produkt: 4KS
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Infraštruktúra
Krajina: Rakúsko

BahnhofCity Wien West (BCWW) je nové atraktívne nákupné centrum vo viedenskej Westbahnhof, situované priamo pri Mariahilfer Straße, ktorá patrí k najviac navštevovanými nákupným uliciam Európy.

Požiadavkou na bezpečnostnú koncepciu tohto projektu bolo ponúknutie kombinovaného uzamykacieho systému, aby sa želané prístupy zlaďovali s potrebami nájomcov tak elektronicky, ako aj mechanicky. Zatiaľ čo všade sa požaduje jednoduchá manipulácia a bezchybné fungovanie bezpečnostnej techniky, práve pri veľkých objektoch tohto druhu je toto základným predpokladom hladkých procesov pri každodennom podnikaní. Uzamykacie systémy EVVA, akým je aj tu použitý systém 3KSplus, spĺňajú najvyššie bezpečnostné požiadavky, ako aj potreby všetkých skupín používateľov.

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Rijkswaterstaat, Prinzessin-Marijke-Schleuse

alt text
Produkt: EPS
Veľkosť: 1-100 jednotiek
Typ budovy: Infraštruktúra
Krajina: Holandsko

Infraštruktúrny podnik Rijkswaterstaat spravuje a rozvíja stavby, ako sú diaľnice a kanály v Holandsku. Pre všetky technické priestory plavebných komôr na Rijnkanaal v Amsterdame sa hľadalo spoľahlivé mechanické uzamykacie riešenie s robustnými uzamykacími cylindrickými vložkami. Rozhodli sa pre uzamykacie riešenie EVVA systému EPS – postranné kódovanie, manipulačná kontrola a bezpečnostný certifikát proti neoprávneným kópiám kľúčov.

Obchodný kontakt Pre partnerov a spoločnosti EVVA Slovensko
Odoslať e-mail
Služba spätného kontaktovania
Contact marker image
Vyhľadávanie predajcov Pre privátnych zákazníkov Vyhľadávanie predajcov
Product highlight image
Uzamykacie systémy

EVVA je však aj skutočným profesionálom v oblasti uzamykacích systémov, pre ktorého žiadna organizačná štruktúra nie je zložitá natoľko, aby sa nedala odzrkadliť v uzamykacom systéme.

Dozveďte sa viac o našich uzamykacích systémoch

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com