Hero image

Bytové domy spoločenstiev

Študentské internáty | Domovy sociálnej starostlivosti | Penzióny pre dôchodcov

V bytových domoch spoločenstiev často vchádzajú a vychádzajú obyvatelia, upratovací personál a technici. Práva na vstup musia byť dobre organizované bez straty komfortu. Každý obyvateľ má mať umožnené odomykať hlavný vchod, spoločné priestory a vlastnú izbu iba jediným kľúčom. Je dobré, že je tu EVVA.

Vaše požiadavky:

 

  • Jeden pre všetko, lebo ste prevádzkovateľom spoločne využívanej obytnej budovy a chcete mať nízke náklady na správu
  • Vysoký komfort, lebo obyvatelia budovy chcú otvárať spoločné a súkromné priestory iba jedným kľúčom
  • Flexibilné odovzdávanie kľúčov, lebo vo vašej budove sa veľa vchádza a vychádza
  • Viac kontroly, lebo chcete vedieť, kto kde a kedy otvoril dvere
Double arrows

Naša odpoveď:

 

Mechanické uzamykacie systém EPS, Akura 44,ICS
rastú s úlohami a zložitosťou:

  • EPS, Akura 44, ICS – pre jasne a komplexne štruktúrované uzamykacie systémy

Elektronický prístupový systém Xesar

  • Kombinovaný kľúč Xesar pre zmiešané systémy (mechanika plus elektronika)
  • Jednoduchá správa
  • Rozmanitý výber dverových komponentov
  • Podpora štandardných rozhraní

 

Obytné a opatrovateľské stredisko Backumer Tal

alt text
Produkt: ICS
Veľkosť: 101-500 jednotiek
Typ budovy: Bytové domy spoločenstiev
Krajina: Nemecko

Obytné a opatrovateľské stredisko Backumer Tal bolo otvorené v marci 2019 v meste Herten. Hľadal sa mimoriadne robustný a pohodlný uzamykací systém. Našiel sa ICS.

Na to, aby mali ľudia, ktorí tam žijú a potrebujú starostlivosť, príjemný domov, sú k dispozícii rôzne vymoženosti, ktoré patria k štandardom opatrovateľských zariadení Kirsch KG: ako je napríklad kaviareň-reštaurácia, kadernícky salón, vlastná kuchyňa a bohatá voľnočasová ponuka. Rovnako sa tu dôraz kladie aj na bezpečnosť. Po prezentácii systému ICS sa rýchlo rozhodli využívať systém prostredníctvom špecializovaného partnera Grabowski z obce Recklinghausen, pretože ich presvedčil najmä vzhľad kľúčov a inovačná technika. 

Ako elegantný obojstranný kľúč sa ICS ukazuje hneď zo svojich dvoch najlepších stránok. O viac pohodlia sa starajú špeciálne vyvinuté šikminy kľúča, ktoré umožňujú jeho ľahké zasúvanie. Vďaka 3 mm hrúbke a kvalitnej argentanovej zliatine je kľúč veľmi odolný voči opotrebovaniu. Tri zárezy na chrbtovej strane kľúča neumožňujú vyvodenie hĺbky zárezov. Tým je ilegálne vyhotovovanie kľúča hoci aj najmodernejšími postupmi 3D tlače takmer nemožné.

 

POMAseiuno

alt text
Produkt: AirKey
Veľkosť: 1-100 jednotiek
Typ budovy: Bytové domy spoločenstiev
Krajina: Taliansko

V srdci Milána vzniká nový druh bývania, spájajúci živý mestský život s hlbokou túžbou po pokoji. POMAseiuno ponúka nový koncept bývania, ktorý začína pri službe Personal Concierge, cez spoločné zóny, ako sú strešné záhrady, oblasť pre fitnes, oblasť pre odpočinok a masážna miestnosť, až po oblasť pre hry a Baby Club.

Všetky byty sa vyznačujú vysokokvalitnou, elegantnou výbavou. High-tech systém technického zariadenia budov navyše umožňuje reguláciu osvetlenia, spotreby energie, vonkajších tieniacich systémov, zabezpečenia proti vlámaniu a monitorovania kamerami prostredníctvom príslušnej aplikácie.

Projektant POMAseiuno naplánoval riadenie príslušného alarmu pre tri podzemné garážové podlažia, ktoré je napojené na prístupové dvere s panikovým zabezpečením. EVVA-Partner KSE zriadila integrovaný alarmový systém s riadením AirKey, ktorý oprávneným používateľom umožňuje odstaviť alarm a vstupovať do budovy. Vzhľadom na enormný potenciál systému AirKey bol cloudovým manažmentom databázy vyriešený veľký problém, ktorý mal pre projektanta zásadný význam: prístupová kontrola výťahov s priamym prístupom k bytom. Umožnila sa súčasná správa spoločných prístupov POMAseiuno a privátnych prístupov vlastníkov bytov, ktorými možno vstupovať priamo z výťahov. Toto riešenie vďačí za svoju existenciu udržiavaniu dvoch kompletne vzájomne oddelených databáz. To je garancia excelentnej úrovne bezpečnosti!

Okrem riadenia bezpečnostných dverí v suteréne a výťahov bol systém kontroly prístupu AirKey použitý aj pre všetky spoločné zóny Pomaseiuno, ako je oblasť pre fitnes, konferenčná, miestnosť, priestor na úschovu bicyklov atď.

Po odovzdaní bytov majú vlastníci navyše možnosť nechať si zahrnúť do systému pancierové vchodové dvere a tak ako pri výťahoch využívať spoločné používanie ich osobnej databázy s databázou POMAseiuno. Všetko toto prirodzene s jediným elektronickým kľúčom.

Projekt obsahuje inštaláciu 55 nástenných čítačiek AirKey, ktoré sú spravované 600 identifikačnými médiami AirKey.

Športové centrum Shatin

alt text
Produkt: EPS
Veľkosť: 101-500 jednotiek
Typ budovy: Bytové domy spoločenstiev
Krajina: Hong Kong S.A.R., Čína

EPS je dokonalým systémom pre viacúčelovú budovu v Hongkongu.

Táto viacúčelová budova v Shatine slúži ako športové centrum, komunitné centrum a okresná knižnica, a tým je tiež dimenzovaná na komplexné, silné využívanie verejnosťou. Preto sa tu požaduje uzamykací systém, ktorý bezproblémovo pokrýva rozličné druhy dverí a dokáže zohľadniť komplexné uzamykacie hierarchie. Systém EPS od EVVA bol vyvinutý na to, aby aj pri vysokom počte používateľov poskytoval vysokú bezpečnosť, a tým bol prvou voľbou pre danú úlohu. K jeho bezpečnostným prvkom patrí ochrana pred planžetovaním, odvŕtaním a bumpingu, ako aj účinné, odpružené blokovacie stavítka. Týmto sa dosahuje vysoká, robustná bezpečnosť. Navyše sú cylindrické vložky pre tento projekt vybavené funkciou preuzamknutia VARIO, čím sa pri dokončení stavebných prác zaručuje čisté odovzdanie prevádzkovateľovi projektu.

Casa Sunnwies

alt text
Produkt: ICS
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Bytové domy spoločenstiev
Krajina: Švajčiarsko

Problematika ubytovania v starobe je dôležitým a veľmi individuálnym rozhodnutím. Adekvátnu alternatíva ponúka stále častejšie kombinované bývanie starých a mladých – tak ako je tomu v prípade Casa Sunnwies, otvoreného v júni 2015 v Islikone. Tu boli skombinované nielen rôzne vekové skupiny, ale tiež dva uzamykacie systémy EVVA Xesar a ICS pre individuálne a veku zodpovedajúce bývanie.

Dedina Islikon je vsadená do nádhernej krajiny. Len odnedávna sa v pestrej zmesi premávajú starí i mladí v celkovo 83 bytových jednotkách Casa Sunnwies. Z toho 34 bytov je k dispozícii pre asistované bývanie v starobe a dodatočne je k dispozícii 24 miest s ošetrovateľskou starostlivosťou. Starší obyvatelia môžu žiť samostatne a podľa potreby si rezervovať dodatočné služby, ako je pranie, stravovanie či ošetrovanie. Mladší si obstarávajú špičkovo vybavené a cenovo dostupné nájomné byty s najlepším napojením na železnicu. Z tohto dôvodu je flexibilne stvárnený aj uzamykací systém od EVVA – kombinácia mnohostrannej elektroniky a vysoko bezpečnej mechaniky: Xesar a ICS. Xesar je optimálne riešenie pre malé objekty, avšak aj pre veľké zariadenia. Prístupové oprávnenia sa dajú flexibilne udeľovať a odoberať. Týmto spôsobom získavate iba taký prístup, ktorý aj naozaj potrebujete. Maximálnu bezpečnosť v Casa Sunnwies dodatočne garantuje kombinácia s mechanickým uzamykacím systémom ICS. ICS je ideálny pre uzamykacie systémy s enormným počtom rozličných skupín používateľov, tak ako je tomu aj v tomto prípade. „Veľkou výzvou bola veľkosť systému. Pri kombinácii mechanickej a elektronickej prístupovej kontroly a rozmanitých požiadavkách, ako sú napríklad únikové a záchranné cesty v súlade s právnymi predpismi, je preto potrebného veľa know-how,“ hovorí Remo Breuss, odbytový pracovník EVVA vo Švajčiarsku. Projektovanie uskutočnila EVVA Rotkreuz, montáž a uvedenie do prevádzky zariadenia prevzal zbehlý miestny partner EVVA. „Flexibilné a napriek tomu maximálne jednoduché narábanie so spoločne využívanými priestormi, ako je tomu pri suteréne, ale aj kafetérii, bola najvyšším cieľom,“ povedal Breuss. Elektrické posuvné dvere pri hlavných vchodoch sú obyvateľmi ovládané prostredníctvom nástenných čítačiek Xesar a následne kombinovaných kľúčov ICS, príveskov na kľúče s čipom alebo tiež kariet. Nástenné čítačky Xesar sa okrem toho nachádzajú aj na ošetrovateľskom oddelení, skombinované s tichým alarmom, ktorý signalizuje neoprávnený vstup do terminálu únikovej cesty alebo jeho opustenie. Tam prítomné skrinky s liekmi a jedmi sú zaistené e-polvložkami. Takto je možné presné protokolovanie. Súčasne bolo 96 izieb domov s opatrovateľskou službou zvnútra vybavených e-kľučkami a zvonka polvložkami ICS na účely zákonne predpísaného mechanického núdzového otvorenia. V neposlednom rade bola aj správa kompletne zaistená kľučkami a kovaniami Xesar. Celkovo boli spoločné priestory zaistené so 164 kovaniami Xesar a kľučkami Xesar, ako aj dodatočne 25 nástennými čítačkami Xesar. Mechanické cylindrické vložky ICS boli zabudované do poštových schránok, pivničných kobiek a v rámci bytových jednotiek s opatrovateľskou službou. Osobitný highlight – bezhotovostný platobný styk v kafetérii. Prítomné automaty na nápoje a kávu sa môžu obsluhovať pomocou prívesku na kľúče Xesar alebo kombinovaným kľúčom. Obyvatelia si môžu nechať dobiť nejakú čiastku na kľúč a môžu si takto na najobľúbenejšom mieste stretnutia, v reštaurácii Sonne, bezhotovostne užívať svoje nápoje.

Sozialarbeit im Netz

alt text
Produkt: AirKey
Veľkosť: 1-100 jednotiek
Typ budovy: Bytové domy spoločenstiev
Krajina: Nemecko

Sociálna práca predstavuje pomoc pri svojpomoci. Lebo v živote sú prítomné situácie, v ktorých vplyvom zmien vznikajú problémy a krízy. A niekedy celkom neočakávane dochádza k ich stretu. „Sozialarbeit im Netz“ radí a pomáha v ťažkých časoch. Vyškolený odborný personál opatruje mobilne a dodatočne v dennom stacionári v Mannheime ľudí so špeciálnymi potrebami.

Vo vstupných dverách denného stacionáru a v obytných oblastiach komplexu budov „Sozialarbeit im Netz“ bolo pomocou AirKey zabezpečených celkovo 14 dverí. Uvedenie do prevádzky uskutočnil EVVA-Certified-Partner „Haus für Sicherheit“. Spoločne s obchodným zástupcom EVVA bol predstavený AirKey, ktorý okamžite presvedčil objednávateľa Joachima Schwarza.„Čisto mechanické uzamykacie systémy už často nespĺňajú zmenené požiadavky na využitie budov. Pri strate kľúča je okamžité zablokovanie stratených kľúčov možné iba s vynaložením množstva času a montážou nových cylindrických vložiek,“ vysvetľuje Willi Ermentraut, obchodný zástupca EVVA, ktorý je spoluzodpovedný za tento projekt. S AirKey týmto padla voľba na moderný elektronický uzamykací systém, ktorý si dokáže vystačiť bez ďalších identifikačných médií, keďže sa využívajú smartphony s funkciou NFC. „AirKey je optimálne prispôsobený našim potrebám a bol rýchlo nainštalovaný k našej spokojnosti,“ konštatuje Schwarz. Najväčšou požiadavkou na vhodný uzamykací systém pre Sozialarbeit im Netz bola flexibilita v uzamykacích hierarchiách a prístupová kontrola prostredníctvom zoznamov udalostí. „Okrem toho chceme prakticky využívať naše smartphony,“ vysvetľuje Schwarz. Používajú sa aj individuálne časové profily. Pri strate alebo krádeži smartphonu alebo prívesku na kľúče by sa oba mali dať elektronicky zablokovať. „ Našou výhodou bolo, že pri AirKey využívame NFC. AirKey sa rýchlo a jednoducho prispôsobuje organizačným zmenám, a tým zmeneným uzamykacím oprávneniam,“ teší sa Kai-Uwe Plößer, EVVA-Certified-Partner a majiteľ „Haus für Sicherheit“. Do budúcnosti sa systémom AirKey majú vybaviť aj ďalšie byty s opatrovanými osobami na území Mannheimu.

SSHN Talia – Dornröschen

alt text
Produkt: 4KS
Veľkosť: > 500 jednotiek
Typ budovy: Bytové domy spoločenstiev
Krajina: Holandsko

SSHN so sídlom v holandskom Nijmegene prevádzkuje rad študentských domovov v rozličných mestách.

Vzhľadom na dané špecifické okolnosti sa rozhodli pre uzamykací systém, ktorý by mal zabraňovať výrobe neoprávnených kópií kľúčov, a tým neoprávneným prístupom. Riešenie sa našlo v podobe uzamykacieho systému od firmy EVVA, ktorý bol implementovaný na viacerých lokalitách. Systém EVVA 3KSplus presviedča najvyššou ochranou pred napodobeninami kľúčov pri osobitnej robustnosti, životnosti a odolnosti voči opotrebovaniu.

Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Obchodný kontakt Pre partnerov a spoločnosti EVVA Slovensko
Odoslať e-mail
Služba spätného kontaktovania
Contact marker image
Vyhľadávanie predajcov Pre privátnych zákazníkov Vyhľadávanie predajcov
Product highlight image
Uzamykacie systémy

EVVA je však aj skutočným profesionálom v oblasti uzamykacích systémov, pre ktorého žiadna organizačná štruktúra nie je zložitá natoľko, aby sa nedala odzrkadliť v uzamykacom systéme.

Dozveďte sa viac o našich uzamykacích systémoch

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com