Hero image

Všetko, čo ste chceli vedieť o GDPR

News | 06. november 2019.
O žiadnej právnej téme sa v poslednom čase nediskutovalo tak intenzívne ako o GDPR. Všetko, čo ste chceli vedieť o GDPR a nikdy ste sa neopýtali – to sme tu pre Vás stručne zhrnuli.

Aké dáta sa majú na mysli?
GDPR sa vzťahuje na osobné údaje. Sú to údaje o dotknutých osobách (= fyzické osoby), ktorých identita je identifikovaná alebo identifikovateľná. Osoba je identifikovateľná prostredníctvom adresy, telefónneho čísla, obrazu na fotografii, IP adries, ŠPZ, čísla sociálneho poistenia...
Všetko toto a všetky s tým súvisiace údaje spadajú pod zákon o ochrane osobných údajov. Napríklad všetko, čo zamestnanec spracováva k obchodnému prípadu.

Aký formát spadá pod tento zákon?
Na technickom formáte nezáleží (IT alebo papier), spadá podeň všetko:

  • dátové polia vo firemnom softvéri
  • Excel, Word
  • e-mail
  • video- a audiozáznamy, fotografie

Len čo možno vytvoriť vzťah k osobe, treba údaje chrániť!

Kedy smiem používať údaje?

  • Používanie v životne dôležitom záujme dotknutej osoby
  • Zákonné splnomocnenie alebo právna povinnosť
  • Prevažne oprávnené záujmy (napr. plnenie zmluvy)
  • Je prítomný súhlas dotknutej osoby
  • Údaje sú v zásade verejné alebo anonymné

Čo by som mal vždy zohľadňovať?
Vo svojej každodennej práci by ste bezpodmienečne mali dbať na tieto zásady: zákonnosť, čestnosť a transparentnosť

Naviazanie na účel: Údaje ďalej používať iba na stanovené, jednoznačné a legitímne účely a v žiadnom prípade takým spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi

Minimalizácia údajov: Zbierajte a spracovávajte iba toľko údajov, koľko je na dosiahnutie účelu bezpodmienečne nutné

Správnosť: vecne správne a aktuálne

Obmedzenie uchovávania: Údaje treba podľa možnosti pseudonymizovať a / alebo vymazať, len čo už viac nie sú prítomné povinnosti uchovávania

Bezúhonnosť a dôvernosť: treba sa bezpodmienečne riadiť organizačnými, administratívnymi a technickými ochrannými opatreniami

Povinnosť zodpovedať sa: Za všetky svoje činnosti musíte niesť zodpovednosť!
 

 

späť

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com