Hero image

EVVA je fit pre budúcnosť

News | 29. október 2019.
Aj na ďalších 100 rokov!

Píše sa rok 2119. Inteligentné domy, ktoré nezávisle riadia naše domácnosti, tímy z ľudí a robotov, umelá inteligencia a absolútna bezpečnosť vďaka kvantovému šifrovaniu formujú každodenný život. Mnohé z toho, čo v roku 2019 bolo nepredstaviteľné, je samozrejmosťou. Iné nápady sa ukázali ako blúznenie. Keď sa dnes obzeráme 100 rokov dozadu, možno tušiť, aký potenciál zmeny ponúka budúcnosť. Aj keď nič nie je isté, EVVA už teraz stanovuje smerovanie, aby už dnes bola fit pre požiadavky zajtrajška.

Udržať si pozíciu
Už 100 rokov formuje EVVA jeden základný postoj: neustále hľadanie nových nápadov, vývoja, trendov. Práve toto zachytáva slovné spojenie „Inštitút pre výskum, experimenty a aplikáciu“, ktoré sa skrýva pod skratkou EVVA. Neustále sa jej darilo byť na pulze doby, tak pri produktoch a nápadoch, ako aj pri procesoch. A aj keď dnes EVVA dodáva uzamykacie systémy obsluhovateľné smartfónom, už sa zaoberá novými nápadmi, čo sa týka ešte lepšej používateľnosti. A po celom distribuuje riešenia, ktoré z toho vzišli. Takto mechanické zámky a kľúče majú naďalej svojich odberateľov. Čiastočne sa vyrábajú ešte aj podľa starých plánov. – Táto rovnováha medzi snahou o inováciu a zachovaním osvedčeného je umením, ktoré si vyžaduje nielen cit, ale aj presnú kalkuláciu.

Inovácia na najvyššej úrovni
Túžba po novom je u EVVA vždy spojená s požiadavkou samostatne vynachádzať a ďalej vyvíjať produkty s dlhou životnosťou a v najvyššej kvalite. Tomu vo svojej podstate zodpovedá interný firemný výskum a vývoj. Pre budúcnosť to už však nestačí. Požiadavky sa stávajú stále komplexnejšími, čo si vyžaduje nové myslenie a s tým spojené zosieťovanie na všetkých úrovniach.

Know-how zvonka
Riešenie týchto nových požiadaviek je pre EVVA v prijímaní externých poznatkov. Úzka spolupráca s výskumnými inštitúciami, ako je TU Wien alebo Fraunhofer Forschungsinstitut, najmä so špecialistami a študentmi, ponúka príležitosť vyvíjať produkty pre budúcnosť.

Toto dokáže budúcnosť: ­AirKey
To, ako sa nápad stáva produktom, ukazuje ­AirKey, doteraz jedinečný, čo sa týka bezpečnosti, funkčnosti a kompatibility smartfónov. Podľa vízie „Prečo neotvárať dvere smartfónom?“ jedného mladého zamestnanca z IT oddelenia bol tento nápad ďalej rozvíjaný tímom, ktorý bol na tento účel špeciálne zostavený. S prístupom charaketrizovaným otvorenosťou pre nové, absenciou strachu z inovácií a citom pre nové trendy  sa podniku z Meidlingu darí byť úspešným aj o 100 rokov.

Priemysel 4.0
Keďže inovatívne produkty si vyžadujú inovatívne výrobné zariadenia, disponuje EVVA nielen interným firemným oddelením výskumu a vývoja, ale aj oddelením výroby strojných zariadení, čítajúcim 20 zamestnancov. Rozhodnutie EVVA silno vsádzať na vlastný vývoj sa dá ľahko pochopiť: na jednej strane človek nechce nadobudnuté ­know-how v oblasti výroby strojov púšťať von z firmy. Na druhej strane si inovatívne produkty zároveň vyžadujú inovatívne metódy výroby, akými sú napríklad jedinečné riešenia vo výrobe, ktoré sa zaobídu bez oleja a vody.

Precíznosť ako najvyššia požiadavka
Najvyššou prioritou v každodennom živote je precíznosť. Keďže mnohé stroje pracujú v oblasti μm, tolerancie sa nachádzajú v rozsahu tisíciny milimetra. Túto potrebu precíznosti a s ňou spojenej dokonalosti pri každom detaile pôsobivo dokumentuje pohľad na „bežnú“ mechanickú uzamykaciu cylindrickú vložku: v jej vnútri sa skrýva až 140 komponentov jemnej mechaniky.
Medziiným aj takzvané blokovacie kolíky, ktoré nie sú hrubšie než zrnko ryže. Aj tu sa už vďaka digitálne vytvorenému uzamykaciemu plánu darí implementovať automatizáciu, a tým zaručovať stopercentný výkon a následne schopnosť dodávky.

Stredobodom je človek
Napredujúca digitalizácia však človeka nenahradí. Ba čo viac, úspešná budúcnosť leží v zosieťovaní a čo najlepšom možnom využití výhod ľudí a strojov.
Aby EVVA svojich zamestnancov na toto pripravila, uskutočnila v rámci programu lean manažmentu školenia pre každého jednotlivca, a takto sprostredkovala základy nového a predovšetkým potrebného myslenia pre úspešnú budúcnosť.

späť

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com