Hero image

Xesar 3.0 vo výške 3000 m

News | 22. august 2019.
Už viac ako 50 rokov je Gletscherbahnen Kaprun AG trendsetovým podnikom v oblasti turizmu. Vtedy to bolo prvé lyžiarske stredisko na ľadovci v Rakúsku a dodnes nadchýna tento región  viac ako jeden milión hostí 365 dní v roku vďaka zážitku prekonania výškového rozdielu z 768  na 3 029 m.

Koncentrácia na jednom mieste
Vďaka dokonalému načasovaniu otvorilo Kaprun Center v decembri 2018 svoje brány priamo v centre obce na začiatku sezóny. Okrem údolnej stanice novej lanovky MK Maiskogelbahn sa tu nachádza rozsiahly priestor pre pokladne, obchod Intersport Bründl Shop s 2000 najmodernejšími miestami na uloženie lyží, ako aj celá centrála podniku Gletscherbahnen Kaprun AG so všetkými kanceláriami.


Splnené všetky požiadavky
Na zvládnutie najrôznejších požiadaviek údolnej stanice, obchodu a kancelárií súčasný bezpečnostný systém EVVA s osvedčeným mechanickým uzamykacím systémom 3KSplus s vyše 1000 cylindrickými vložkami už nestačil.

Pretože okrem mechanického základného zabezpečenia bolo nutné zaistiť aj elektronický prístup s individuálnymi uzatváracím možnosťami. Kvôli želaniu podniku smerujúcemu k väčšej flexibilite a rozsiahlejšej kontrole sa dostali do hry možnosti nového kombinovaného kľúča Xesar používaného pre kombinované mechanické a elektronické zariadenia.


Médium pre všetky funkcie
Od samotného prístupu do centra cez automatické dvere a závorové systémy pri hlavnom vchode sa pomocou kombinovaného systému EVVA obsluhujú aj cudzie systémy, ako alarm a terminály na registráciu času a dokonca aj skrinky v šatniach. Takto je možné len s jedným médiom na kľúčovom zväzku zlúčiť na jednom mieste všetky funkcie.

Umožňuje paralelnú prácu
Ďalším rozhodujúcim kritérium pre prevádzku prístupovej kontroly bola viacmiestna prevádzka založená na na prehliadači na klientskom serveri, a to cez interný firemný LAN alebo W-LAN. Používateľ, ako aj pracovník recepcie, personalisti, technik údržby a správca inštalácie môžu takto počas paralelnej prevádzky na viacerých miestach plniť všetky aktuálne úlohy naraz.


Riešenie v tíme
Na úspešnú realizáciu tohto veľkého projektu v lehote do troch mesiacov bola nutná úzka spolupráca medzi partnermi  Gaßner & Manz a EVVA. Takto sa technici rýchlo zaškolili na nový systém, avšak aj technická podpora z podniku EVVA fungovala pri inštalácii servera len v tíme. Wolfgang Manz, realizačný partner, sa tešil: „Inštalovaný systém Xesar sa zodpovedným pracovníkom v Gletscherbahnen Kaprun AG páči tak veľmi, že si nechali vybaviť aj poštovú schránku pri hlavnom vchode elektronickou cylindrickou vložkou s uzamykacím nosom.“

 

TECHNIKA V OBJEKTE
Projekt:
Kaprun Center v rámci Gletscherbahnen Kaprun AG
Realizácia: Gaßner & Manz Sicherheitstechnik  zo Saalfelden, Certified Partner pre elektronické uzamykacie systémy EVVA
Produkt: Xesar 3.0 v spojení s 3KS
Typ budovy: Infraštruktúra
Krajina: Salzburg
Rozsah: 90 mechanických a 18 elektronických jednotiek, 170 kombinovaných kľúčov

 

XESAR 3.0 NA JEDEN POHĽAD
Systém klientského servera založený na prehliadačovej technológii
môžu spravovať viaceré osoby súčasne - to je veľkou prednosťou pri komplexných a veľkých uzamykacích systémoch.
Identifikačné médiá s rozličnými oprávneniami na prístup tak môže používať jedna osoba. Týmto napríklad jedno identifikačné médium môže ostať na účely vjazdu do garáže v aute a druhé otvára dvere v kancelárskej budove.
Softvér je jasne štruktúrovaný a intuitívny. Panely s informačnými údajmi je možné pre každého používateľa nastaviť individuálne.
Nové rozhranie PubSub rozširuje možnosti výmeny dát so systémami alarmu, inteligentných budov, systémami na časové záznamy a spracovávanie osobných údajov.
KeyCredit Xesar Lifetime je nový spôsob platby pomocou paušálu.

 

Product image
Product image
späť

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com