Hero image

Rodinné puto silnie

News | 07. júl 2022.
Po neustále sa meniacej histórii je EVVA od roku 1973 v rukách už tretej generácie rodiny. Rovnako ako deväť z desiatich spoločností v Rakúsku a najmä mnohé partnerské spoločnosti EVVA. V čom tkvie sila takejto firemnej štruktúry a aké sú špeciálne výzvy?

Podľa analýzy WKO (Rakúska obchodná komora) rodinné podniky formujú rakúsku ekonomiku. V roku 2018 približne 157 000 rodinných podnikov s 1,8 milióna pracovných miest zamestnávalo približne 65 % pracovnej sily v celom Rakúsku a vygenerovalo tržby vo výške približne 393,5 miliardy eur. Rodinné podniky sú však také rôznorodé ako ich oblasti podnikania: Od malého remeselného podniku až po celosvetovo úspešný veľký koncern. 

Čím sa vyznačuje rodinný podnik?

Aktuálna štúdia rakúskeho výskumného inštitútu KMU Forschung Austria ukazuje, že približne 88 % spoločností v Rakúsku sú rodinné podniky podľa definície EÚ*). Ak si odmyslíme počet jednoosobových spoločností (EPU), podiel takzvaných „rodinných spoločností v užšom slova zmysle“ tvorí stále viac ako polovicu rakúskych spoločností na úrovni 51 %. 

Iné štruktúry v rodine?

Rodinné podniky majú podľa prieskumu Family Business Survey agentúry PWC z roku 2018 tendenciu uprednostňovať obchodné záujmy a dlhodobý rozvoj pred krátkodobými cieľmi. Mgr. Stefan ­Ehrlich-Adám, konateľ spoločnosti EVVA, potvrdzuje toto hodnotenie z vlastnej skúsenosti: „Na jednej strane vidíme vývoj spoločnosti v dlhodobom horizonte, niekedy aj naprieč generáciami. Na druhej strane však môžeme aj vďaka krátkym komunikačným kanálom veľmi rýchlo prijímať rozhodnutia, keď je to potrebné. Riziká podnikania v každom prípade podstupujeme s primeranou obozretnosťou.“

Silní do budúcnosti – so správnou stratégiou

Pre spoločnosť EVVA sú podniková stratégia a postavenie spoločnosti na trhu rozhodujúce pre ďalší úspešný rozvoj spoločnosti. Vedenie spoločnosti to nie je schopné dosiahnuť samo. Preto bola v spoločnosti EVVA už skôr vytvorená spoločná sieť interných a externých odborníkov, aby bola budúcnosť spoločnosti postavená na pevných základoch. Okrem dozornej rady, vedenia podniku a pravidelných reportingov existuje v spoločnosti EVVA dobre premyslený cyklus kontrolných prvkov: „Vyvinuli sme ročný cyklus, ktorý zahŕňa každoročné stretnutie zamerané na stratégiu, z ktorého vychádzajú oblastné workshopy a preberajú sa témy zo strategického workshopu. Z toho potom vedúci pracovníci nastoľujú ciele pre jednotlivé organizačné jednotky až po jednotlivých zamestnancov,“ vysvetľuje Mag. Nicole ­Ehrlich-Adám, Chief People Officer a člen podnikového vedenia EVVA. Dvakrát do roka sa v centrále vo Viedni konajú aj pobočkové konferencie s cieľom zamerať generálnych riaditeľov pobočiek a všetkých trhových aktivít na strategické smerovanie. 

Spájanie hodnôt – stredobodom záujmu je človek

Stredobodom záujmu je v spoločnosti EVVA vždy človek – zákazníci, partneri a zamestnanci, so všetkými svojimi potrebami a prianiami. So zamestnancami sa zaobchádza spôsobom, ktorý sa vyznačuje ocenením, rešpektom a spravodlivosťou. „Myslím si, že zamestnanci majú radi prácu v rodinných podnikoch, pretože môžu zažívať úctivejšie zaobchádzanie a väčšiu blízkosť medzi podnikateľmi a zamestnancami,“ hovorí Nicole ­Ehrlich-Adám a vyvodzuje z toho ďalšie závery: „Naším faktorom úspechu sú zanietení zamestnanci, ktorí chcú niečo zmeniť a zároveň sú oddaní spoločnosti EVVA a jej vízii. To je to, čo nás robí jedinečnými a spoliehame sa na to, že aj naďalej budeme inšpirovať tých najlepších, aby pre nás pracovali aj v budúcnosti.“ 

 

*) Definície „rodinných podnikov“

› Podľa definície EÚ je spoločnosť rodinným podnikom, ak
› väčšinu rozhodovacích práv má rodina vlastníka (zakladateľ, kupujúci, deti, dedičia atď.) a
› na riadení spoločnosti sa podieľa aspoň jeden zástupca rodiny alebo príbuzných.

Podľa definície EÚ medzi rodinné podniky v užšom slova zmysle patria tie podniky, ktoré majú viac ako jedného zamestnanca.

späť

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com