Hero image

Inovácia a zodpovednosť

News | 01. jún 2021.
Správa spoločnosti EVVA o udržateľnosti je online

Ako popredný výrobca mechanických a elektronických prístupových systémov v Európe – a ako priemyselný podnik uprostred veľkého mesta – má spoločnosť EVVA ambíciu spájať priemysel a udržateľnosť. To, aké rôzne páky uvedie firma vedená majiteľmi na tento účel do pohybu, ukazuje nová správa o udržateľnosti spoločnosti EVVA.
    
Vízia spoločnosti EVVA vyjadrená v jednej vete: Prevziať zodpovednosť za vlastné konanie – ekonomicky, ekologicky a spoločensky. Pre EVVA je CSR viac než len imidž, je to nutnosť. Práve technologicky špičkové podniky musia nevyhnutne konať čo možno najudržateľnejšie. To napríklad znamená, že vo všetkých stratégiách zohľadňujeme udržateľnosť, prepájame výrobu s udržateľnosťou, priebežne si vymieňame informácie so zainteresovanými stranami a zabezpečujeme pracovné miesta obozretným vedením spoločnosti. Ide o zodpovednosť, ktorá je v čase celosvetovej pandémie dôležitejšia než kedykoľvek predtým – a v súlade s ktorou spoločnosť EVVA ako priekopník udržateľného vedenia podniku funguje už desaťročia. Pôsobivý dôkaz a uznanie toho bolo určite vyznamenanie spoločnosti EVVA ako „Green Factory“  v roku 2020. Toto ocenenie udeľuje Fraunhofer Austria a odborné médium Industriemagazin najudržateľnejšej fabrike v Rakúsku.

Prečítať si online správu spoločnosti EVVA o udržateľnosti
Táto cena potvrdzuje doterajšiu cestu k dosiahnutiu vysoko nastavených cieľov spoločnosti EVVA. To, o aké ciele sa bude tento popredný rakúsky podnik usilovať v oblasti udržateľnosti v nasledujúcich rokoch a aké ekonomické, ekologické a sociálne projekty a opatrenia bude spoločnosť EVVA realizovať na dosiahnutie toho, sa uvádza v aktuálnej správe spoločnosti EVVA o udržateľnosti – už nie v papierovej verzii ale výlučne v digitálnej na internetovej stránke EVVA. Vďaka modulárnej štruktúre si správu môžete prečítať selektívne podľa svojich záujmov, resp. odpovede na otázky je možné vyhľadať úplne cielene a prehľadne prostredníctvom príslušných odkazov. Kľúčové slovo pre témy udržateľnosti: Rozsah je s 29 rôznymi témami vrátane rozličných projektov veľmi rozmanitý, stručne uvádzame niekoľko z nich na ilustráciu.

Zameranie na Clean Production
Spoločnosť EVVA priebežne presadzuje výrobu produktov bez oleja a vody a medzičasom sa jej podarilo dosiahnuť podiel 65 %. V oblasti recyklácie kovových triesok dosiahla spoločnosť EVVA už 100 %: Celý ich objem sa vracia do výrobného cyklu. Za rôznorodé opatrenia Clean Production získala spoločnosť EVVA už aj početné ocenenia, ako je cena za životné prostredie mesta Viedeň, TRIGOS Award alebo ocenenie ÖKOPROFIT za prvotriedne environmentálne manažérstvo.

Spotreba energie z fotovoltiky
Pomocou jedného z najväčších fotovoltických systémov pre vlastnú spotrebu vo Viedni vyrobila spoločnosť EVVA (od inštalácie fotovoltického systému v roku 2014) už 1 mil. kWh čistej slnečnej energie – tento objem zodpovedá až 40 fotovoltickým systémom rodinných domov. EVVA tak dokáže zachovať základné zásobovanie aj pri výpadku prúdu. Okrem toho: V súvislosti s novostavbou vo Wienerbergu sa nielenže rozšíri existujúci fotovoltický systém, ale spoločnosť EVVA pritom plánuje aj zavedenie digitálneho centrálneho systému na riadenie budovy s príslušnými pozitívnymi vplyvmi na spotrebu energie a zníženie emisií. Prístavba v centrále, ktorá bude dokončená ešte tento rok, dostane navyše aktiváciu betónového jadra na optimálne vykurovanie a chladenie, ktoré bude šetriť zdroje.

Malá fluktuácia v rodinnom podniku EVVA

Spoločnosť EVVA zostáva vo svojej dlhej histórii stále rodinným podnikom – a spoľahlivým zamestnávateľom aj v turbulentných obdobiach alebo v časoch rastúcej digitalizácie. Spokojnosť zamestnancov so spoločnosťou je teda tradične vysoká. Okrem toho: Vďaka malej fluktuácii zostáva rozmanité know-how, ktoré je nutné pre špecializovanú firmu ako EVVA s čoraz kvalifikovanejšími pracovnými miestami, v podniku.


Celkovo je teda spoločnosť EVVA dokonale pripravená na tvarovanie inovatívnej a uvedomelej budúcnosti. Správa spoločnosti EVVA o udržateľnosti je odteraz dostupná online na adrese EVVA sustainability report | EVVA Sicherheitstechnologie GmbH. Priebežne sa aktualizuje a je k dispozícii aj na internetových stránkach pobočiek spoločnosti EVVA v anglickom jazyku.

späť

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com