Hero image

EVVA má veľa noviniek

News | 26. február 2021.
Len niekoľko mesiacov po 100-ročnom jubileu renomovaného medzinárodného výrobcu vysokokvalitných prístupových systémov bolo nutné z dôvodu pandémie prejsť na intenzívny krízový manažment. Významným faktorom ovplyvňujúcim našu schopnosť zvládnuť toto výnimočné obdobie je kultúra odvážneho a predvídavého podnikania. S tým úzko súvisí aj následné urýchlenie plánov a riešení v oblasti Priemyslu 4.0, digitalizácie a internacionalizácie.

Z jubilejného roka do roka koronavírusu

Spoločnosť EVVA s celosvetovým pôsobením oslávila v roku 2019 svoje 100. výročie založenia. Rok 2020 však bol úplne iný, než by ktokoľvek čakal. Vďaka vysokému podielu vlastnej výroby spoločnosť EVVA takmer nijako nezasiahli problémy dodávateľského reťazca, ku ktorým došlo počas prvého lockdownu v Rakúsku v marci 2020. Nakoniec sa podarilo zachovať výrobu vo Wienerbergu (AT). Dočasne bol však výrobný tím zredukovaný na polovicu.

Obchod fungoval v jednotlivých pobočkách veľmi rozdielne a bol ovplyvnený pravidlami lockdownu v jednotlivých krajinách. Výsledkom je však nižší pokles obratu spoločnosti, než sa očakávalo. Vďaka tomu EVVA zvládla krízový rok 2020 veľmi dobre a navyše získala cenné skúsenosti pre výzvy nasledujúcich rokov.

„Táto kríza bola pre nás motiváciou k ešte rýchlejšej digitalizácii. Projekty teraz nasadzujeme menej zložito. Vďaka tomu, ako aj postupnému dosahovaniu našich cieľov po jednotlivých míľnikoch, je možná rýchlejšia realizácia,“ hovorí Stefan Ehrlich-Adám, CEO skupiny EVVA.

 

„CIO roka“ a „Green Factory roka“

Dôkazom, že EVVA sa vydala správnym smerom, sú prestížne ocenenia „Green Factory“ a „CIO roka", ktoré získala minulý rok.  EVVA tak získala vyznamenanie za najudržateľnejšiu továreň v Rakúsku a v silnom konkurenčnom boji rôznych popredných rakúskych podnikov sa presadila ako „Green Factory“. Ocenenie Gunthera Glawara za „CIO roka“ v rámci 13. ročníka Confare CIO Awards je bodkou za riešeniami IT a digitálnej transformácie spoločnosti EVVA.

Investície a rozšírenie prevádzok

Do náročných projektov v oblasti digitalizácie a Priemyslu 4.0 investuje EVVA do roku 2023 sumu 20 miliónov eur. Dve tretiny z tejto sumy sa použijú na špičkové automatizačné riešenia, ako napríklad kolaboratívne roboty (koboty) a výrobno-informačnú aplikáciu PIA na medzinárodné sledovanie a riadenie zákaziek vo všetkých pobočkách. Strednodobým cieľom pre EVVA je „Digital Twin“, teda plynulá digitalizácia od objednávky cez výrobu až po dodanie.

Už v roku 2019 začala EVVA s prístavbou vo Wienerbergu s cieľom dosiahnuť optimálnu a inteligentnú organizáciu aj v oblasti toku hodnôt. Dokončenie je plánované na jar 2021. Táto prístavba s rozlohou asi 2 300 m2 je založená na tzv. brown-field plánovaní a zohľadňuje existujúcu zástavbu starého traktu. Vďaka novým strojovým zariadeniam a zvýšenej spoľahlivosti dodávok prostredníctvom optimalizovaných pracovných procesov umožňuje tiež navýšenie výroby. Na pláne je tiež rozšírenie fotovoltického zariadenia. Prístavba je chladená najmodernejšou aktiváciou betónového jadra.

Optimalizácia a stratégia prevádzok

Strednodobým cieľom plánovania výroby spojenej s výstavbou prevádzky vo Wienerbergu je, podobne ako v automobilovom priemysle, vytvoriť výrobné ostrovy na (čiastočne) automatizované kompletné spracovanie skupiny produktov, a tým umožniť zodpovedajúcu flexibilitu v závislosti od tlaku objemu zákaziek. Prvý míľnik tejto platformovej stratégie bol úspešne dosiahnutý už pred rokom, zriadením montážneho ostrova pre novú líniu elektronických cylindrických vložiek.

V neposlednom rade umožňuje nová prístavba nielen zreteľné zvýšenie výkonu v prevádzke vo Viedni, ale je aj ďalším významným prvkom následnej realizácie stratégie Power Plant spoločnosti EVVA. V budúcnosti sa tak tri prevádzky, vo Viedni (AT), Tišnove  (CZ) a Krefelde (DE), premenia na závody Power Plant. Vďaka tomu sa z nich stanú výrobné jednotky na výrobu systémov/dielov a automatizovanú montáž, spolu so vzájomnou synergiou. Satelity budú v budúcnosti predstavovať osem distribučných stredísk po celej Európe na manuálnu montáž menších výrobných dávok. Približne do roka 2023 plánuje mať EVVA ustálené všetky hlavné ústredia a satelity v zmysle jednotného výrobného reťazca.

Štyri nové výrobky pre rok 2021

Rok 2021 je v EVVA v znamení štyroch nových produktových prezentácií zo sveta mechanických i elektronických riešení. K tomu patria aj optimalizácie používateľskej prívetivosti existujúcich produktov, ako aj nové zavedenie mechanickej platformy. Uvedenie na trh v oblasti mechaniky sa uskutoční v prvom polroku 2021 a ponúkne širšie možnosti použitia v otázke komfortu, ako aj cenovej výhodnosti. „Nový rok prináša nové výzvy, pre ktoré však bude EVVA aj v budúcnosti čo najlepšie vybavená,“ teší sa Ehrlich-Adám.

späť

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com