header image

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

access to security

EVVA vyvíja a vyrába mechanické a elektronické prístupové systémy. EVVA bola založená v roku 1919 vo Viedni a odvtedy je rodinnou firmou. V sídle firmy vo Viedni sa stále rovnako realizuje výskum, vývoj, výroba a export do všetkých časti sveta. EVVA však nie je len výrobcom bezpečnostných produktov, EVVA je aj spoľahlivým kontaktným partnerom pre svojich partnerov a zákazníkov vo všetkých bezpečnostných otázkach.

 

Naše kompetencie

Komplexné know-how EVVA

jobs teaser image
Kompetenčné univerzum EVVA skúma, vyvíja a vyrába bezpečnostnú techniku od roku 1919. Výsledkom sú vynikajúce produkty, poznatky, skúsenosti a kompetencia. Zobraziť viac

Naše hodnoty

icon box image
Dynamický do budúcnosti

nadchnutý, inovatívny, kreatívny, odvaha a sloboda myslenia

icon box image
Profesionalita

svedomitý, plánovanie a jasnosť, kompetentný a samostatný, orientovaný na cieľ a výsledok, so zameraním na prospech zákazníka

icon box image
Rodinný podnik EVVA

udržateľnosť, dlhodobosť, hospodársky úspech

icon box image
Človek

ocenenie, rešpekt, férovosť, otvorenosť, úprimná komunikácia

Naša história

Rodinný podnik od roku 1919

jobs teaser image
Od prvého patentu ku skupine EVVA Firma EVVA zostáva od svojho založenia v roku 1919 stále rodinným podnikom. Krok za krokom sa firma špecializovala a neustále prispôsobovala príslušným požiadavkám trhu. Všetko pripravené na cestovanie v čase? Poďme na to! K cestovaniu v čase

Kultúra EVVA

[Translate to SK:] Mitarbeiter bei EVVA

Náš vzor popisuje sebachápanie EVVA a poskytuje orientáciu pre celú firmu. Je základom pre podnikovú kultúru a korporátnu identitu a tvorí rámec pre stratégie, ciele a operatívne konanie.

  • Nadchýnať našich partnerov a zákazníkov
  • Načúvať – rozumieť – riešiť
  • Jednoduché je lepšie než komplikované
  • Sám prevziať zodpovednosť
  • Cieľ, náklady a úžitok mať neustále na zrete

 

[Translate to SK:] EVVA Code of Conduct

Code of Conduct, náš kódex správania, je záväzná smernica pre všetkých zamestnancov/kyne skupiny EVVA.

Poskytuje základ pre všetky obchodné praktiky a rozhodnutia EVVA, aby bola vždy vnímaná ako spoľahlivý partner.

Code of Conduct obsahuje pravidlá na zabránenie vyvolania nebezpečenstiev, akými sú korupcia, nespravodlivé obchodné praktiky alebo nedostatok rešpektu. Platí tak pri spolupráci s kolegyňami a kolegami, ako aj s našimi externými dodávateľmi a partnermi.

Značka EVVA

Silné produkty. Silná značka

EVVA vytvára silné produkty. Spoľahlivé, vysokokvalitné bezpečnostné produkty. Vieme však, že vytvárať silné produkty dnes už nestačí. Dnes ide aj o vytváranie skvelej značky. Silné značky sa vytvárajú v mysliach zákazníkov. Naším cieľom je budovať značku EVVA tak, aby ju bolo možné zažívať všetkými spôsobmi, ktorými s ňou ľudia prichádzajú do styku. 

Podstata značky

EVVA je spoľahlivá rodinná firma z oblasti prístupových systémov.

Hodnoty značky

Profesionalita, partnerstvo, udržateľnosť

hero content image

Udržateľnosť vytvára dôveru v budúcnosť.

Pre rodinný podnik EVVA je sociálna zodpovednosť podnikov (CSR) podnikateľskou politikou. Pod týmto pojmom chápeme konanie, ktoré zodpovedá potrebám dnešnej generácie a neohrozuje možnosti nasledujúcich generácií. Ide o to, aby sa hodnoty nielen určovali, ale aby sa aj prežívali.

Tromi piliermi udržateľnosti u firmy EVVA sú: ekonomika, životné prostredie, ako aj zamestnanci a sociálne záležitosti.Naše snahy v posledných rokoch ukazujú, že cesty napr. k ochrane zdrojov surovín a zníženiu zaťaženia životného prostredia sa dajú nájsť vždy a všade – aj nad rámec existujúcich prísnych úradných vyhlášok.

Kvalita EVVA

Kvalita je to, keď sa vracia zákazník a nie tovar.

 

Kvalita EVVA sa vždy orientuje na subjektívne chápanie kvality našich zákazníkov. Čo zákazník potrebuje a ako to potrebuje – o to sa EVVA pri svojom dôslednom vykonávaní kvalitnej práce usiluje. Toto sa u EVVA deje v systéme, ktorý siaha naprieč oblasťami zaisťuje kvalitu jednotlivých výsledkov. Výsledkom sú známe kvalitné produkty EVVA, na ktoré sa naši zákazníci môžu vždy spoľahnúť.

 

Orientácia na zákazníka

Pre nás ako firmu sú stredobodom pozornosti priania a očakávania našich zákazníkov. Na splnenie týchto požiadaviek orientujeme všetky naše služby.

Orientácia na proces

Pre nás ako firmu sú všetky pracovné kroky súčasťou procesu plnenia požiadaviek zákazníka. Našou devízou je preto: neprijať, neurobiť alebo neodovzdať nič, čo nezodpovedá požiadavkám našich zákazníkov alebo požiadavkám všetkých ostatných účastníkov procesu. 

Zamedzenie chybám

Pri našich procesoch je na prvom mieste zamedzenie chybám. Ak by chyby predsa len vznikli, učíme sa z toho a považujeme to za výzvu.

Product highlight image
ÖKOPROFIT

Vývoj najmodernejších technológií a výzva neustále promptne reagovať na nové požiadavky sú pre firmu EVVA absolútnou nevyhnutnosťou. Iba tak si dokážeme udržať našu vysokú inovačnú silu. Výsledkom uvedeného sú početné ocenenia.

K oceneniam

Sme vám k dispozícii
Po – Št: 7:30 – 16:30 hod.
Pi: 7:30 – 14:00 hod.


+421 37 7413 235
alebo využite našu
službu spätného kontaktovania
Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo jednoducho priamo na
office-nitra(at)evva.com