Hero image

Stark och smart: Nya EMZY

Press | 08. September 2022.
Den nya elektroniska motorcylindern från EVVA är bekväm, stark och funktionell.

För att du ska kunna vara säker på att vissa ytter- och innerdörrar till känsliga områden är låsta eller upp låsta med automatik, lanserade EVVA den elektroniska motorcylindern (EMZY) redan 1992. Den har vidareutvecklats ordentligt sedan dess. Formen har förändrats helt och funktionerna har genom åren blivit allt smartare och mer användarvänliga. - Till exempel det adaptiva och starkare vridmomentet , förklarar Martin Bauer, kommersiell produktchef för EMZY hos EVVA och med ansvar för lanseringen av den framgångsrika säkerhetsprodukten.

Ännu starkare, ännu mer funktioner – helt enkelt bättre

EMZY har omarbetats helt och hållet och finns nu tillgänglig hos utvalda fackhandlare. ›Automatisk låsning och upplåsning. Fjärröppning med extern öppnarknapp. Det kan många motorcylindrar göra. Det som bara EMZY från EVVA har är det adaptiva vridmomentet, vilket gör den unik. Detta innebär att EMZY endast använder så mycket kraft som absolut behövs. Det skonar dörr och lås och ger EMZY och låset en mycket lång livslängd, säger Bauer. EMZY kan reglera det adaptiva vridmomentet med upp till 2 Nm och kan på så sätt låsa och låsa upp säkert även under olika svåra förhållanden som felaktig inställning av presstrycket för tunga, förvrängda eller dörrar med flera tätningsnivåer.

Den nya driftsättningsappen underlättar mycket, Till exempel inlärning av lås- och dörrparametrar genom justering av vridmomentet. Bland funktionerna i den nya EMZY-appen är valet mellan två olika kontorslägen och ett flertal optiska signaler för vredknappen. Dessutom kan befintliga konfigurationer överföras till varje nytt EMZY-vred och olika larmtillstånd ställas in.

Lätt att konfigurera och använda

Motorcylindern monteras på insidan av dörren och aktiveras utifrån med exempelvis externt anslutna RFID-medier, biometri eller kodlås allt efter behov. På insidan aktiveras den med den inbyggda EMZY-knappen. Via EMZY-gränssnittet (I/O-Box) kan cylindern enkelt anslutas till externa system såsom brand- och larmsystem samt drift- och nödutrymningssystem. – Naturligtvis även med de elektroniska systemen Xesar och AirKey från EVVA. EMZY är enkel att montera och kan monteras i efterhand.

EMZY. Everybody’s Darling

EMZY är anpassningsbar. Kan anslutas till elektroniska tredje parts system och EVVA:s egna elektroniska och mekaniska system. Finns i olika profilformer för att passa olika lås och justeras med det adaptiva vridmomentet. – EMZY passar i alla profiler och installationsmiljöer, säger Bauer. Oval-, rund- eller Europrofil – EMZY finns i alla profiler. Levereras med adapters för olika montage.

EMZY kommunicerar via LED-knappen: –LED-knappen blinkar när EMZY är inaktiv och indikerar med lysdioder rotationsriktningen vid aktivering. Intuitivt trycker användaren på knappen för upplåsning. Under aktiveringsprocessen indikerar 6 lysdioder rotationsriktningen. När låsning och upplåsning har genomförts korrekt lyser EMZY kort grönt. “ EMZY finns i sex färger. Passar perfekt mot alla ytfinisher. EMZY kan även anslutas till en extern öppnarknapp för fjärröppning När det gäller entréer är detta inte bara praktiskt utan även säkert. Något som är viktigt att tänka på: Vid ett inbrott täcker försäkringen kostnaderna bara om dörren varit säkert låst. Med EMZY låses dörren automatiskt.

– EVVA står som garant för högsta kvalitet. Våra produkter testas in i minsta detalj och uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna, säger Martin Bauer.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com