Hero image

EVVA på fortsatt expansionskurs

Press | 13. January 2022.
Med den strukturella expansionen av fabriken i Wien på Wienerbergstrase sätter EVVA ytterligare en milstolpe i sin mer än 100 år långa historia.

Engagemang för Wien som stad

– Det är en härlig känsla att stå i den nya byggnaden. Här har vi skapat något väldigt bra tillsammans. För genomföra detta projekt hade vi några svåra hinder att övervinna. Med engagemang och hårt arbete  från alla inblandade i projektet har vi lyckats, vilket är imponerande. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla på mina egna och min frus vägnar, säger Stefan Ehrlich-Adám, VD för EVVA-gruppen, vid invigningen av den nya byggnaden. Expansionen av EVVA:s produktionskapacitet var nödvändig eftersom det sedan ett par år tillbaka har rådit platsbrist i fabriken. – Vår nya mekaniska plattform Akura 44 var en utlösande faktor för övervägandet av investeringen i en ny byggnad.  Med tillbyggnaden utökar vi produktionsytan med 20 % så att vi kan stanna kvar i denna anläggning som byggdes 1955, säger Ehrlich-Adám. 

Investering i framtiden

Med tillbyggnaden i Wien omsätter EVVA nu sin Power Plant-strategi konsekvent i praktiken. De tre huvudproduktionsanläggningarna är förutom den nya byggnaden i Wienerberg som nu står klar, även den moderniserade produktionsanläggningen i tyska Krefeld och den nya Green-Field-byggnaden som invigdesför två månader sedan i Tišnov (Tjeckien). De så kallade satelliterna för flexibel och snabb tillverkning och montering av produkter för lokala behov kommer därmed fortsättningsvis att finnas nära respektive internationella EVVA-filial. – Med Power Plant-strategin och tillhörande investeringar har vi framtidssäkrat EVVA och även tydligt satsat på våra produktionsanläggningar, tillägger VD Ehrlich-Adám.

Stora steg på vägen mot excellens

Tillbyggnaden i Wien med en yta på 4 000 m2 kommer i framtiden inte bara att erbjuda tillräcklig kapacitet för utökning av produktportföljen, utan även att framför allt möjliggöra optimering av befintliga produktionslinjer och därmed effektökningar. –Därmed visar vi tydligt vilka mål som EVVA fortsätter att sträva efter även i fortsättningen: innovationer och nya produkter samt ytterligare utökning av befintliga produktserier, högre hastighet, ännu högre leveranspålitlighet – och ökad effektivitet i hela värdekedjan kombinerat med en tydlig fokus på hållbarhet, förklarar Michael Kiel, koncernområdeschef Operations. Vi tar allstå viktiga steg framåt på vägen mot excellensutveckling.

Green Factory

Nyckelordet är hållbarhet: EVVA har under flera år arbetat på möjligheter och investeringar kopplade till hållbarhet och har därför redan belönats med många utmärkelser, så även (återigen) detta år  „Trigos“-Award. Förutom många ständigt optimerade Clean Production-åtgärder har EVVA byggt egna solcellsanläggningar på flera fabriksbyggnader för att själva generera en del av det nödvändiga energibehovet. På den nya byggnaden har man installerat en solcellsanläggning. Tillsammans kommer solcellsanläggningarna i framtiden att producera 250 000 kWh miljövänlig energi per år och därmed lika mycket energi som förbrukas av ca 50 villor varje år. Med detta spara EVVA ca 30 000 euro per år i kostnader för köp av energi och miljön förskonas från ca 100 ton CO2-utsläpp. 

– Det speciella med den nya byggnaden är hållbarhet, förklarar Martin Van Berkum, områdeschef för EVVA:s produktion. Vi har här förutom solcellsanläggningen och införandet av ett centralt digitalt fastighetssystem med motsvarande positiva effekter på energiförbrukning och utsläppsminskning för första gången en helt hållbar byggnad med betongkärnaktivering. Detta system installerat i taken på våningsplanen säkerställer optimal och resursbesparande uppvärmning och kyla. På så sätt sparar vi ca 50 000 kWh per år – det är så mycket energi som förbrukas av ca 10 villor varje år.

Utmaning för Brown Field Planning

I samband med den nya tillbyggnaden byggdes en källare med en yta på 650 m2 samt underjordiskt garage. Samtidigt stängdes en tom tomt på baksidan av företagstomten. Projektet grundade sig på en så kallad Brown Field Planning – en planering där hänsyn togs till den befintliga byggnaden i traditionell stil, såsom typ av plåt, skorsten och fasad samt de konstruktionsmässiga utmaningar som detta innebar. Arkitektbyrån Gottfried Woisetschläger har ansvarat för projekteringen och genomförde bygget tillsammans med byggföretaget Pittel+BrauseWetter. Byggtiden uppgick till två år, inklusive ett fyra månader långt byggstopp på grund av coronapandemin. Samarbetet mellan alla inblandade var utmärkt trots de tekniska och pandemirelaterade utmaningarna.


Video från invigningen 

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com