Hero image

Erbjud fjärrunderhåll online för AirKey

News | 22. April 2020.
Nu kan du hjälpa dina kunder personligen men ändå säkert med hjälp av fjärrunderhåll.

I den rådande situationen böra man noggrant överväga vilka arbeten som kräver fysisk närvaro och vilka som kan utföras online. Den tekniska avdelningen hos EVVA har sedan en tid tillbaka erbjudit möjlighet till fjärrunderhåll. Nu kan du göra detsamma för dina kunder med AirKey.

Fjärrunderhåll i 7 steg:

  1. Inloggning: Administratören loggar in.
  2. Öppna ”Område administratörer”.
  3. Tilldela supportfrigivning för avtalad period till avtalad person.
  4. En åtkomstkod genereras.
  5. Denna måste överföras till teknikern/EVVA-partnern. I regel sker detta per telefon.
  6. Teknikern/EVVA-partnern kan nu logga in säkert i AirKey-låssystemet.
  7. Alla ändringar som teknikern/EVVA-partnern genomför loggas. När den avtalade och inställda perioden har löpt ut kan åtkomst inte längre ske.

Detta möjliggör säker support utan personlig kontakt. Vi rekommenderar även videosamtal med Microsoft Teams.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com