Hero image

Skydda dig själv och dina kunder

News | 22. April 2020.
Enkel rengöring av mekaniska och elektroniska tillträdeskomponenter.

Sjukdomar kan överföras på olika sätt. Särskilt vid droppsmitta är det viktigt att tillträdeskomponenter rengörs korrekt och regelbundet. Här får du tips på hur du kan rengöra dina produkter utan att skada ytorna.

  • De synliga ytorna på tillträdeskomponenter kan rengöras med en mjuk, luddfri trasa.
  • Använd inte produkter eller sprejer som påskyndar korrosion och som kan angripa metallytor, plast- eller tätmaterial.
  • Framför allt när knoppen är demonterad är det viktigt att se till att ingen vätska kan tränga in i cylindern. De synliga ytorna på den elektroniska knoppen får endast rengöras i stängt läge.

Det går även bra att använda alkoholbaserade desinfektionsmedel. Det gäller för övrigt för alla EVVA-produkter – såväl mekaniska som elektroniska. Desinficera hela dörrområdet, dvs. dörrblad, handtag, cylinder, nyckelknippa – helt enkelt allt som man avsiktligt eller oavsiktligt kommer i kontakt med när man öppnar eller stänger en dörr.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com