Hero image

Nyckeln till AirKey

News | 12. November 2019.
AirKey har fått ett gränssnitt som möjliggör många nya användningsområden. Här kan du läsa intervjun med Hanspeter Seiss, chef för den kommersiella produkthanteringen för AirKey och Johannes Ullmann, utvecklare av AirKey.

Vad var anledningen till utveklingen av AirKey-Cloud?
Låssystem har utgjort kärnan av byggnaders infrastruktur, men tiderna förändras. Anledningen är digitalisering. Den drivande faktorn är tidsregistrering, personalhantering med HR-, fakturerings- och administrationsprogram, eller kort sagt ”3rd party Applications”. Med AirKey-Cloud Interface kan systemet kommunicera med andra. Det blir integrerbart, som man säger på IT språket.

Vad förväntar du dig av gränssnittet?
Gränssnittet är nyckeln till att kunna använda AirKey ännu effektivare. Det gör att alla kan arbeta i sina vanliga system. Med rätt programmering skickas eller raderas nycklar automatiskt på mobilen. Cloud Interface är optimalt i system där det frekvent sker ändringar, som till exempel i bostadshus. Nycklar genereras då i samband med att hyresavtal sluts,. Servicetekniker får rätt nyckel anpassad till deras tjänsteschema och hittar komponenterna med geotagging. Uthyrning och nyckelöverlämning för semesterboende genomförs automatiskt i samband med bokning. Systemet ger dessutom återkoppling. På det hela taget innebär det att alla manuella nyckelöverlämningar kan digitaliseras genom denna integration. För våra partner innebär det att de kan nå ut till nya målgrupper och generera högre omsättning med AirKey.

Är det tillräckligt säkert?
Johannes Ullmann: AirKey-Cloud Interface säkras via API-nycklar. Dessutom är all kommunikation krypterad och API-åtkomsten kan begränsas till enskilda IP-adresser. Därmed säkerställer vi högsta säkerhet. Vid sidan av AirKey-Cloud Interface kan funktionen tvåfaktorsautentisering användas som extra säkerhet. Det innebär att användarna får ett sms vid varje inloggning för att kunna logga in som administratörer, precis som vid onlinebanking.

Vem kan hjälpa till här?
Vi erbjuder våra partner en uppdateringsutbildning där de får reda på alla nya funktioner i AirKey. Det som krävs i samband med integration är integratörer som har erfarenhet av programmering av REST och som kan programmera den nödvändiga kommunikationen mellan systemen med hjälp av API-dokumentationen. Demo-Tool, API-dokumentationen och nedladdningspaketet för AirKey Cloud Interface hittar du på evva.com

AirKey-Cloud Interface

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com