Hero image

Allt du behöver veta om dataskyddsförordningen

News | 06. November 2019.
Under den senaste tiden har ingen rättslig fråga diskuterats lika intensivt som dataskyddsförordningen. Här har vi sammanfattat allt du behöver veta men aldrig har frågat om på detta ämne.

Vilka uppgifter menas?
Dataskyddsförordningen gäller personuppgifter. Med det menas uppgifter om personer som är identifierade eller identifierbara. En person kan identifieras med hjälp av adress, telefonnummer, fotografier, IP-adresser, bilregistreringsnummer eller socialförsäkringsnummer. Alla dessa samt tillhörande uppgifter omfattas av dataskyddslagen. Det är till exempel alla uppgifter som behandlas i samband med en affärsuppgörelse.

Vilka format omfattar lagen?
Det tekniska formatet spelar ingen roll (elektroniskt eller pappersformat) utan lagen omfattar allt:

  • Datafält i företags programvara
  • Excel, Word
  • E-post
  • Video- och ljudupptagningar, bilder

Så fort uppgifterna kan kopplas till en person är de värda att skydda!


När får jag använda uppgifter?

  • Användning i den berörda personens grundläggande intresse
  • Rättsligt bemyndigande eller rättslig skyldighet
  • Övervägande berättigade intressen (t.ex. fullgörande av avtal)
  • Berörd person har gett sitt samtycke
  • Uppgifter är alltid offentliga eller anonyma


Vad bör jag alltid tänka på?
Beakta alltid följande principer i ditt dagliga arbete: Lagenlighet, rättvisa och transparens

Ändamålsbegränsning: Uppgifter får endast användas för de fastlagda, entydiga och lagenliga ändamålen och aldrig på ett sätt som inte är förenligt med dessa ändamål.

Uppgiftsminimering: Samla in och behandla endast de uppgifter som är absolut nödvändiga för att ändamålet ska kunna uppnås.

Riktighet: Innehållsmässigt riktiga och aktuella uppgifter

Begränsning av lagringen: Uppgifterna ska pseudonymiseras och/eller raderas så fort inga lagringsskyldigheter längre föreligger.

Integritet och förtrolighet: Organisatoriska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder måste absolut vidtas.

Ansvarighet: Du måste kunna stå till svars för alla dina handlingar!

 

 

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com