Hero image

Rum för framtiden

News | 29. October 2019.
Nya idéer behöver plats. Med den nya tillbyggnaden skapar EVVA just detta för omsättning av nya projekt och framför allt för förbättring av befintliga produktionslinjer.

DI Michael Kiel är driftsansvarig hos EVVA. För ­SECURITYNEWS förklarar han att den nya byggnaden endast är ett steg på vägen för att rusta EVVA inför framtiden.

Hur kommer den nya tillbyggnaden att se ut och vilka funktioner kommer den att ha?
Kiel: Den nya tillbyggnaden ska inte bara utöka den befintliga anläggningen utan även medföra stora effektivitetsökningar. En källare, ett bottenplan och fyra våningar kommer att inhysas på 650 m2. På så sätt skapar vi en ny yta på 4 000 m2. Det kommer att stänga igen den befintliga öppna ytan i riktning mot Johann-Hoffmann-Platz på företagsanläggningens baksida.

Varför valde EVVA att göra denna stora investering?
Kiel: EVVA håller på att rusta för de närmaste 100 åren. Vi vill kunna fortsätta erbjuda våra partner och kunder hög kvalitet, innovativa produkter, tillförlitlighet och framför allt rättvisa priser. Med den nya byggnaden kommer allt detta att vara möjligt. Här har vi tillräckligt med plats för att tillverka våra nya framtidsinriktade produkter och att göra befintliga lösningar ännu effektivare.

Kan du redan nu konkret avslöja vad som kommer att inrymmas i den nya byggnaden?
Vi vill utöka vårt produktsortiment. Men inte bara det. Faktum är att den nya byggnaden kommer att användas inom tre viktiga områden: produktion, logistik samt säkerhet och kvalitet. Med detta sänder vi tydliga signaler om vilken inriktning EVVA kommer att ha i framtiden: nya produkter och utökning av det befintliga produktsortimentet, högre hastighet, förbättring av vår beprövade leveranstrygghet och kvalitet i kombination med ett tydligt fokus på hållbarhet .Det kommer att prägla EVVA de närmaste 100 åren.

När tas den nya byggnaden i bruk?
Vi är för närvarande i projekteringsfasen. Det första spadtaget beräknas kunna tas i september. ­Byggnaden kommer att stå helt färdig för bruk i början av 2021.

Hade det inte varit billigare att flytta EVVA till ”jungfrulig mark”?
Företagsledningen tog ett medvetet beslut att inte göra det. EVVA har sina rötter här i Meidling. Det är här vi har vår know-how. En flytt till södra eller norra Wien hade inte varit billigare, och det hade varit svårare att ta sig till anläggningen eftersom transportförbindelserna är sämre. Och en flytt till den östra delen av staden som anses billigare hade medfört förlust av expertis och kvalitet, något som vi under inga omständigheter vill riskera. EVVA har dessutom nått en så hög grad av automatisering att lönekostnaderna inte längre är någon avgörande faktor. Våra medarbetare är kvalificerade experter som inte går att ersätta hur som helst.

Det är säkerligen inte helt billigt?
Budgeten för nybyggnationen är 5 miljoner euro. Detta är dock endast en aspekt. EVVA planerar nämligen att göra investeringar på totalt mer än 20 miljoner euro fram till 2022. Inom de närmaste åren kommer vi att satsa stort på nya, framtidssäkra produkter. I detta sammanhang är planeringen redan i full gång. Men även befintliga processer förbättras. Vi vill erbjuda moderna, attraktiva produkter. Denna investering handlar inte bara om nya byggnader eller produktionslinjer, det handlar om att rusta EVVA för framtiden. Och denna övergripande aspekt omfattar alla aspekter som utgör framtiden. Hit räknas slagord som digitalisering, logistik, hastighet och kvalitet.

Du är Operations Manager. Vilka är dina uppgifter?
Koncernområdet operations, omfattar samordning av produktionen inklusive anläggningarna, materialstyrning, inköp och lager samt order- och kvalitetsstyrning. Inom mitt område har vi omkring 300 medarbetare i Wien, tillsammans med personalen i andra länder blir det 400. Min huvuduppgift är att utforma och stabilisera processer och att omsätta strategin om en villkorslös kundorientering samt en hållbar miljöanpassning. Fler aspekter i detta sammanhang är digitalisering och automatisering samt optimering av den interna anpassningen.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com