Hero image

EVVA är rustad för framtiden

News | 29. October 2019.
Vi satsar på de närmaste 100 åren!

Året är 2119. Vardagen präglas av smarttelefoner som reglerar hushållet automatiskt, samarbete mellan människor och robotar, artificiell intelligens och absolut säkerhet tack vare kvantkryptering. Mycket av det som är otänkbart 2019 är en självklarhet. Andra idéer visar sig ha varit hjärnspöken.
Om vi blickar 100 år tillbaka i tiden idag kan vi ana vilken potential till förändring som framtiden erbjuder. Även om inget är självklart skapar EVVA nu förutsättningar för att kunna möta morgondagens behov redan idag.

Hålla bollen i rullning
I 100 år har EVVA haft ett mål i sikte: att ständigt söka efter nya idéer, utvecklingar och trender. Namnet ”Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-­Anstalt” (institutet för uppfinningar, experiment och tillämpning) tar fasta på just detta. Företaget har alltid lyckats hålla ett finger på tidens puls, både i fråga om produkter och idéer men även om processer. Redan i dag tillverkar EVVA låssystem som kan aktiveras med mobilen samt arbetar på nya idéer som ska ge ännu högre användbarhet .Det finns kunder som fortfarande efterfrågar mekaniska lås och nycklar, skälvklart tillverkas det fortfarande och enligt gamla traditioner. – Denna balansgång mellan strävan efter innovation och bevarande är viktig för EVVA. Beprövade produkter och metoder är en konst som inte bara kräver intuition utan även exakta beräkningar.

Innovation på högsta nivå
Strävan efter innovation hos EVVA har alltid varit nära kopplad till anspråket att själv tillverka och vidareutveckla hållbara produkter.  Det är därför som företaget fäster så stor vikt vid den egna forskningen och utvecklingen. Framtiden kommer dock att kräva ännu mer av oss.  Behoven blir allt mer komplexa, vilket innebär att man behöver ett nytt tankesätt så att man kan nätverka på alla nivåer.

Know-how utifrån
För EVVA är lösningen på dessa nya krav att hämta expertis utifrån. Nära samarbete med forskningsinstitut som TU Wien eller Fraunhofer Forschungsinstitut, med experter och studenter, ger möjlighet att skapa ramarna för framtidens utvecklingsarbete.

En produkt för framtiden: ­AirKey
­AirKey, en unik produkt i fråga om säkerhet, funktion och kompatibilitet med smarttelefoner,det bekräftar hur man går från idé till färdig lösning. En vision hos en ung medarbetare på IT-avdelningen om att kunna låsa upp dörrar med mobilen gick från idé till verklighet med hjälp av ett specialteam.  Detta bevisar att EVVA inte är rädda för nya  innovationer och har en känsla för nya trender vilket gör det Meidling-baserade företaget kommer att fortsätta vara framgångsrikt även om 100 år.

Industri 4.0
Eftersom innovativa produkter kräver innovativa produktionsanläggningar har EVVA inte bara en företagsintern forsknings- och utvecklingsavdelning utan även en omfattande avdelning för maskin och verktygs utveckling med 20 medarbetare. Att EVVA satsar så stort på egen utveckling är inte så konstigt. Å ena sidan vill man inte överföra den know-how inom maskin och vergtygs utveckling som man samlat på sig under årens gång till andra, å andra sidan kräver innovativa produkter också innovativa tillverkningsmetoder, såsom de unika olje- och vattenfria produktionslösningarna.

Precision som främsta målsättning
Precision är ett absolut krav i den dagliga verksamheten, eftersom många av maskinerna arbetar med mikrometerexakt noggrannhet, så att toleranserna endast är på några tusendels millimeter. Denna nödvändiga precision resulterar i perfektion hos varje detalj, något som är tydligt när man tar en titt på en ”normal” mekanisk låscylinder: på insidan döljer sig upp till 140 finmekaniska komponenter. Här finns även de så kallade låsstiften, som inte är tjockare än ett riskorn. Även i detta fall arbetar protuktionen automatiserat tack vare det digitala schemat, vilket garanterar högsta prestanda och därmed hög leveranskapacitet.

Människan i fokus
Den ökande digitaliseringen kommer dock inte att ersätta människan. Framgång kommer i framtiden snarare att baseras på nätverkande mellan och bästa möjliga utnyttjande av fördelarna hos både människa och maskin. För att förbereda sin personal inför detta genomförde EVVA utbildningar för varje enskild medarbetare inom ramen för ett program för lean management. Syftet var att förmedla principerna för det nya och framför allt nödvändiga tankesättet för en framgångsrik framtid.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com