Hero image

Vi är EVVA

News | 28. October 2019.
Vilka är medarbetarna hos EVVA och vad ger dem trygghet? Här kan du läsa mer om Marcel Zarre (26), en av EVVA:s unga och engagerade säljare. Till hans uppgifter hör kundrådgivning i Kärnten och Osttirol.

Till hans uppgifter hör kundrådgivning i Kärnten och Osttirol. Som områdeschef arbetar han nära kunderna på marknaden och svarar gärna på alla frågor om EVVA-produkter.
 

Hur ser din bakgrund hos EVVA ut?
Jag började direkt som områdeschef för Kärnten och Osttirol vid EVVA. Sedan två år tillbaka handleder jag EVVA-partner i alla frågor gällande EVVA, hjälper till att placera våra produkter i utställningslokaler, anordnar kortare utbildningar och är den första kontaktpersonen vid brådskande ärenden. Samt försöker i möjligaste mån och med gott samvete uppfylla alla önskemål och behov från våra partner.
 

Vilket är ditt favoritsystem från EVVA och varför?
4KS eftersom det enligt mig är det bästa vändnyckelsystemet på marknaden.
 

Vad ger dig trygghet?
Att EVVA är ett österrikiskt familjeföretag med lång tradition där man som medarbetare känner sig uppskattad. Vilket inte längre är någon självklarhet på dagens arbetsmarknad.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com