Hero image

SäljcoachingBroschyr användning vid försäljning

News | 20. August 2019.
Kunderna köper inte produktfunktioner, de köper användarfördelar. Därför är det i varje säljargument viktigt att visa fördelarna för kunden. Så dra nytta av våra försäljningsdokument som är kopplade till dina experttips, referenser och din produktkännedom i presentationen. Med detta bedömer kunden vår produkt och kompetens.

Aktiv användning
Använd säljdokumenten, som katalogen, vissa flygblad, EVVA-systemets broschyrer eller specialtillverkade kampanjblad. Visa kunden den produkt som ni pratat om.

Gör anteckningar
Gör korta anteckningar, gärna i broschyren. Skriv till exempel ned priset, ringa in produkten eller använd en highlighter för att markera de produktfunktioner som är viktiga för kunden.

Ange kontaktuppgifter
Visa kontaktuppgifterna i dokumentet. Om inga kontaktuppgifter finns i dokumenten, var god och lämna ett visitkort med dessa uppgifter så att kunden kan nå dig. Ta samtidigt kontaktuppgifter av din kund så att du aktivt kan kontakta denne.

Använd ytterligare material
Använd klistermärken, displayer, skyltar, banderoller och liknande för produkt presentationen. Använd dessa resurser för att fokusera på produkterna eller för att stödja dina egna presentationer.

EVVA önskar dig lycka till med dina kommande säljsamtal!

Tips
Se till att ett broschyrställ alltid står helt fyllt och i närheten av produkterna. Först då kan du aktivt använda broschyrerna under säljsamtalet.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com