Hero image

Skapa historia - Skriva historia

News | 20. August 2019.
EVVA firar 100 år. Stefan och Nicole Ehrlich-Adám, EVVA-koncernens ledning och ägare har framgångsrikt förvaltat företaget sedan 1999. SECURITYNEWS frågade dem, vad som lett deras och EVVA:s vägar framåt, samt vilka mål de föresatt sig då och nu.

Vad betyder 100 år med EVVA för er?
Stefan Ehrlich-Adám:
För oss är 100 år en äkta milstolpe i en utvecklande historia som många med framgång har deltagit i och fortfarande deltar i idag. 100 år med EVVA gör oss stolta, det är resultatet av modigt entreprenörskap över flera generationer. I  researchen inför jubileumet  har många historier framkommit, vilka vi har förberett i en bok, EVVA Evolution Book och på vår webbsida evva.com/startupsince1919.

Vilka är de viktigaste milstolparna?
Stefan Ehrlich-Adám:
Med 100 år på nacken kan man tänka sig att det finns många milstolpar *skrattar*. Men den första stora milstolpen var utvecklingen och tillverkningen av profilcylindrar och den första dubbelcylindern. År 1937 tilldelades EVVA det första patentet för en säkerhetsprodukt. En fullständig framgång. Detta lade vägen för inriktningen mot säkerhetsteknik. Eller ta exemplet med utvecklingen och fulländningen av huvudnyckelsystem. De låssystem som erbjöds blev alltmer mångsidiga och uppfyllde allt fler säkerhetsbehov. Den första stora internationella ordern var till Frankfurts flygplats (år). Under de följande åren utvecklades innovativa låssystem, som GPI, MCS, ICS, 3KSplus, samt ett  elektroniskt assisterat låssystemberäknings program och slutligen lanserades våra egna elektroniska system med AirKey och Xesar. Men vi tar det inte lugnt och lutar oss tillbaka för det.

”Grundat 1919” - hur har EVVA utvecklas under 100 år?
Stefan Ehrlich-Adám:
Sedan 1919 står namnet EVVA för "Erfindungs-VersuchsVerwertungs- Anstalt" (institutet för uppfinningar, experiment och tillämpning). EVVA var igång redan 1919 med att uppfinna, experimentera och utnyttja befintliga resurser. Företaget arbetar fortfarande i samma innovativa anda. EVVA har idag över 200 olika patent och är världsledande inom mekaniska och elektroniska säkerhetssystem.


Vilka är utmaningarna under de kommande åren?
Nicole Ehrlich-Adám:
För oss är frågan snarare - Vad krävs det för att fatta rätt beslut under de närmaste 100 åren? Säkerligen kommer nya riktningar att tas i strategisk bolagsstyrning, å ena sidan för att möta de förändrade kraven för moderna organisationer och å andra sidan för att möta marknadens utmaningar. Slutligen får vi inte glömma att även våra administrativa regleringar ställer krav på en modern arbetsgivare.
Stefan Ehrlich-Adám: På produktionsnivå använder EVVA ny teknik för en  säker värld och vi fortsätter att ytterligare anpassa vår produktion för att möta framtidens utmaningar.


Vilka är framgångsfaktorerna för EVVA enligt din åsikt?
Nicole Ehrlich-Adám:
Utveckling är vår ständiga följeslagare. Den som ser till att utvecklas, skapa innovationer, sätta trender och blicka framåt, skriver även historia. Både dagens och morgondagens krav kräver detta mod till förändring och livslångt lärande - men även en arbetsmiljö som skapar mening i den digitala tidsåldern och ger utrymme för utveckling. Som en pålitlig följeslagare som lyssnar, ställer frågor, söker lösningar, känner igen behov och överraskningar, så erbjuder vi den säkerhet som förväntas av oss, både inifrån och ut.


Vilka är era förhoppningar för de kommande 100 åren?
Stefan Ehrlich-Adám:
Vår vision för vårt nya århundrade är mycket tydlig - att fortsätta i EVVA:s kreativa och innovativa anda.

 

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com