Hero image

Grundat 1919

News | 19. August 2019.
Historien i  en framgångssaga

Det var en gång …“, så börjar en saga. Även historien om EVVA började på det viset. För 100 år sedan fick Louis Tschörner  idén att starta ett företag. Det här inträffade kort efter första världskriget. Den gamla ordningen hade kommit till ett abrupt slut, kvinnors kjolar var kortare och de tekniska innovationerna började utvecklas. Tschörner grundade då ett företag med två likasinnade personer, som de 1921 döpte till ”Erfindungs-, Versuchs- und Verwertungsanstalt Tschörner, Plischke, Lischanowksy & Co” (på svenska ”Uppfinning, experiment och tillämpningsinstitutet Tschörner, Plischke, Lischanowksy & Co) Därmed föddes även förkortningen ”EVVA”.


Tiden för grundandet var turbulent
En inovativ idé var det första låset i form av en rullbalk. Detta lockade investerare och resulterade i  en omstrukturering till aktiebolag med 21 aktieägare, men 1925 omstrukturerades  företaget igen. EVVA fortlevde emellertid som en del av ”Evva Schmierfettfabrik GmbH” (idag EVVAOIL). Mekanikmästare och entreprenör Karl Jindrich tog slutligen patent på en profilcylinder och registrerade därmed varumärket EVVA. Under hans ledning blev EVVA tillverkare av högkvalitativ säkerhetsteknik med den första fabrikstillverkade dubbel-europacylindern. År 1937 patenterade Jindrich ett helt nytt designat hänglås, det första dokumenterade säkerhetspatentet för EVVA:s fabriker.

Nu kom det motgångar Under världskriget fortsatte EVVA att producera, men tillverkade på order för den tyska krigsmakten. I slutet av mars 1944 tvingades EVVA att upphöra med produktion av för den tyska krigsmakten ickeväsentliga varor. Efter kriget lyckades Karl Jindrich trots avsaknaden av produktionsmaskiner och brist på kvalificerad arbetskraft få EVVA på fötter igen, då det stora antalet nya byggnader och bostäder behövde lås. Expansion var nödvändig och platsen Wienerbergstraße 63-65 blev den nya adressen och är än idag huvudkontor. Efter Karl Jindrichs död 1958 fortsatte hans änka Hedwig och dottern Eva med sin man Alfred Pitsch att driva företaget vidare.


Under 70-talet befann sig företaget på ruinens brant
Vad som hade börjat bra höll nu på att sluta i en katastrof - 15 år senare stod EVVA inför en ståndande konkurs. Endast ett övertagande kunde rädda företaget och de 170 anställdas sysselsättning. Marknadsandelar och det starka varumärket lockade investerare, men en person ville annorlunda - Nikolaus Bujas, VD för konkurrenten ”Gebrüder Grundmann”. Meningsskiljaktigheter med sina delägare ledde till att 63-åringen valde att ta en nystart med EVVA och efter 40 år överge det egna familjeföretaget. Med sin kunskap i bakgrunden med fyra generationer i lås- och säkerhetsbranschen lyckades han bota den svårt sjuka patienten. Med energiskt stöd från sin svärson Sven Berlage lyckades den nya ledningen fördubbla omsättningen på fem år. Vändningen hade lyckats.
 

Att sitta lugnt i båten var inget alternativ,
att vila på lagrarna var ett främmande koncept för ägarna. Alltid i framkant, men alltid med en känsla för proportioner och en realistisk känsla för vad som är möjligt, fokuserade de nya ägarna på grundfilosofin att ”uppfinna, utforska och utnyttja befintliga resurser” - inom det egna företaget. Lösningar som världens första låssystemberäkning med dator eller magnetteknik som än idag inte kan kopieras, förändrade marknaden.
 

Utan samarbetspartners går det inte
Hand i hand med ökningen av produktionen pågick uppbyggandet av de mycket nära och långsiktiga relationerna med fackhandelspartners, kunder och leverantörer. Möten på personlig nivå, pålitligheten och leveranssäkerheten säkerställer än idag topp-positioner för EVVA i kundnöjdhetsundersökningar. Partnerföretagen värdesätter det breda utbudet av produkter, den höga kvaliteten och de säkerhetsteknikutbildningar som erbjuds av EVVA-akademin.
 

Stadsdelen Meidling i Wien var för litet
För de nya ägarna stod detta dock redan klart - Enbart Österrike var inte tillräckligt. Sven Berlage, född i Tyskland, fortsatte konsekvent med internationaliseringen. Egna EVVA-filialer, som startade med Krefeld, grundades och ett nätverk av distributörer bildades. Idag finns EVVA representerat utanför Europa, framförallt i Mellanöstern, Fjärran Östern och Australien.

Framtidens väg
Företaget blev kvar under familjens kontroll när Nicole Ehrlich-Adám följde i sin fars och farfars fotspår i slutet av 1980-talet. År 1993 började även hennes man Stefan i företaget. Tack vare de goda relationerna över tre generationer var det möjligt att klara det ödesdigra året 1999 när Sven Berlage och Nikolaus Bujas dog inom några månader. Just under denna krävande tid blev elektronik det nya nyckelordet. Återigen lyckades EVVA med att kombinera det gamla beprövade med det nya och framåttänkande - XESAR och AirKey visar vägen för företaget inom digitalisering och lägger grunden för att uppdatera företagets historia för de närmaste 100 åren. 

Ta redan idag ansvar för morgondagen  

  • Ren produktion i produktionsanläggningar utan olja, smörjmedel och vatten  
  • 100 % återvinning av metallspånen  
  • 100 % återvinning av galvaniserat avloppsvatten   
  • 50 % energibesparing med optimal belysnings ger stora besparingar    
  • Solcellspaneler på tak i Wien och hos EVVA Italia för egen energiproduktion

EVVA producerar idag per år 700 ton metall 

  • 2 miljoner mekaniska säkerhetscylindrar 
  • 3 miljoner nycklar   300 000 elektroniska komponenter (till exempel väggläsare, e-cylindrar etc.)   
  • 100 000 elektroniska identifieringsmedia

 

 

Product image
Product image
Product image
tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com